<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12-årige Holocaust benægtere

22.10.05
Tidligere idag skrev jeg lidt om duoen Prussian Blue som består af to små tvillinge-søstre på 12 år.

Her er så lidt interessante udvalgte dele af et interview med dem fra den ny-nazistiske bevægelse "National Vanguards" hjemmeside.

What do you think is the most important social issue facing the white race right now? Do you have any songs that address this issue?
Not having enough white babies born to replace ourselves and generally not having good-quality white people being born. It seems like smart white girls who have good eugenics are more interested in making money in a career or partying than getting married and having a family. And yes, we are working on some new songs about this issue.


Please tell me the significance of the name Prussian Blue.
Part of our heritage is Prussian German. Also our eyes are blue, and Prussian Blue is just a really pretty color. There is also the discussion of the lack of "Prussian Blue" coloring (Zyklon B residue) in the so-called gas chambers in the concentration camps. We think it might make people question some of the inaccuracies of the "Holocaust" myth.


Lidt spøjst bliver det når de snakker om hvilken musik de kan lide.

What are some of your favorite groups, either current or past?
We really like Avril Lavigne, Evanescence, Three Days Grace, Green Day, AC/DC, and Alison Krauss. For racial groups we like Final War, CutThroat, Saga, Max Resist, Youngland, Brutal Attack, and of course Skrewdriver. But our all-time favorite is Barney the purple dinosaur!
Hmmm jeg er sikker på at de ovennævnte allesammen er meget glade for deres to små "Göbbels-børn" fans.

Men måske er et af de ovennævnte bands (altså dem i den "almindelige" kategori) alligevel glad for at have nazi-fans.
Hvis man skal tro på dette sammenklip er Green Day nemmelig glødende nazister (og de ligner det også lidt)

Anyways mener jeg at Prussian Blue og Green Day for at citere Dolph er "100% pure assholes"The Green Day - Prussian Blue connection ?
Hadet deler de ihvertfald.

Som et lille bonus: en blog for Prussian Blue fans med et interessant indblik i det amerikanske neo-nazi miljø

Nobelpris-modtager i tango med krigsforbryder

Nu er det selvfølgelig ikke fordi det ikke er sket før, men dog aldrig på den måde som nu.
Tilbage i 1920 fik Knut Hamsun nobelprisen i litteratur. Dengang kunne ingen vide at Knut Hamsun senere skulle gøre sig bemærket med sin dybe sympati for Hitler og Nazi-Tyskland som han så i et mildest talt romantisk lys.
Hamsun fraterniserede godt nok med Göbbels, Hitler osv, viden om Nazi-Tysklands folkemord på jøderne havde han dog ikke.

I 2005 har nobelpris-komiteen imidlertid givet nobelprisen til en mand som er viceformand i en støttekomite for Slobodan Milosevic, en komite som har tætte forbindelser til et magasin der bl.a. benægeter eksistensen af massakren i Srebrenica.
Manden hedder Harold Pinter og har fået prisen ikke så meget for hans skuespil men mere for hans politiske holdning, der er... gæt.... surprise! Anti-Amerikansk!

Manden er dybt dobbelmoralsk.
På den ene side er han med i foreningen PEN som (ihvertfald påstår) at de kæmper for ytringsfrihed. Samtidigt støtter han igennem sine handlinger regimer der skider ytringsfriheden et langt stykke. Han er f.eks. med i Cuba Solidarity Campaign (et foretagende der støtter den Castro-regimet og driver hetz imod USA.

Min opfordring til Nobelpris komiteen:
tag prisen væk fra Pinter, eller vær i det mindste konsekvent og giv Adolf Hitler en nobelpris post-mortem for hans nydelige akvareller af de bayriske alper.

Update: Tiraden har fundet et par yderligere fortilfælde hvor nobelpriser er blevet givet til diktatur-elskere

Saddam regimets sande ansigt

Det er ikke så sært hvis mange der kun måtte se "Udefra" på DR2 kunne finde på melde sig ind i "Friends of Saddam" (aka Komiteen for et frit Irak).
Med vanelig træfsikkerhed fra marxisten Tyge Pedersen har "Udefra" nemlig drevet omfattende propaganda-virksomhed omkring krigen mod terror. De mere vågne seere har sikkert bemærket at de dokumentarer Noam Chomskys Pressebureua har ladet den stakkels licensbetaler se har været håndplukkede med kriteriet "vesten er skyld i alting". Således sendte "Udefra" for nogle uger siden "Saddams vestlige allierede" hvor budskabet som sædvanligt var at vesten skam er skyld i det hele og langt værre end Saddam.
Personligt hører jeg altid et ekko af Chomskys Pol Pot appeacement når jeg ser "Udefra".

Heldigvis findes der da andre tv-kanaler, og dokumentarfilmen jeg hermed varmt vil anbefale for dem der gerne vil se nogen sandheder omkring Baath-regimet uden Tyges evige sindsforvirrede vrøvl er faktisk fra det ellers meget anti-amerikanse tyske ARD (kanalen der blamerede sig selv med en episode af "Tatort" hvor man forsøgte at få 9-11 konspirationsteorierne om et komplot til at se sande ud).

"Die Mutter aller Prozesse, Saddams Vebrechen" dokumenterer på meget lødig og upolitiserende vis fakta omkring Saddams regime og dennes forbrydelser imod naboer og landsmænd.

Dokumentarprogrammet er inddelt i afsnit hvor både hans rolle som tyran, massemorder og krigsagressor bliver vist (Læs mere i beskrivelsen til dokumentaren).

Særligt interessant er de oplysninger som tydeligt beviser hvor der bliver manipuleret med seeren i "Saddams vestlige allierede".
I sekvensen omkring sanktionerne imod Irak bliver der i "Saddams vestlige allierede" vist billeder fra et sygehus hvor de manglede alle former for medicin. Mens man i "Saddams vestlige allierede" siger at det er sanktionernes skyld og dermed USA og Storbritanien kommer der i "Die Mutter aller Prozesse, Saddams Verbrechen" den for Tyge ubehagelige sandhed frem hvem der virkelig stod bage lægemiddelsmanglen. Fakta var nemlig at der ikke var nogen sanktioner på langt størstedelen af medicinen. Grunden til manglen var at Saddams søn Udai havde fundet sig en god forretning ved simpelthen at stjæle medicinen fra hospitalerne og sælge den videre på det sorte markede bl.a. i Jordan. Dette passede i sidste ende Saddam ganske godt da han havde muligheden for løgnagtigt at give vesten skylden (et foretagende han fik hjælp fra mange villige idioter i vesten til).

Creamy for nazister

For nogen år tilbage huserede to stærkt mindreårige pop-tøser hitlisterne i Danmark med titlen som "æblemand" eller "Help me I'm a fish".
Selv om musikken langtfra var noget at råbe hurra for var det dog umuligt ikke at synes at det da var meget sødt alt sammen.

Nu har nazist-kredse i USA så fundet ud af at bruge opskriften: søde "uskyldige" småpiger til at frembringe deres sindsforvirrede budskaber.

En duo med navnet Prussian Blue fylder koncerthaller med white suppremasists og har et album ude.

Her et par uddrag fra teksterne.

Fra sangen "Sacrifice":
"Rudolph Hess, man of Peace. He wouldn't give up and he wouldn't cease, to give his loyalty to our Cause. Remember him and give a pause. "

Fra sangen "Aryan man awake":
"Aryan man awake, How much more will you take, Turn that fear to hate, Aryan man awake."

Lidt mærkeligt er så at nazi-tøserne synger den gode gamle tyske børnesang hvor et af versene er:
"Bunt bunt bunt sind alles meine Kleider. Bunt bunt bunt ist alles was ich hab. Darum leib ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz ein Maler Maler ist. Darum leib ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz ein Maler Maler ist."

Hmmm det er vist netop det nazisterne ikke kan lide, altså det farverige (ihvertfald ikke hudfarve)

Hvordan kan to så harmløst udseende småpiger udtrykke så sindsforvirrede ting?

Tja, bad parents, et fænomen som vi dog også kender i Danmark hvor der i visse indvandrerkredse tit og ofte også findes små børn der deler jødehad, overmenneskementalitet og verdensherredømmekrav igennem deres forældre.
Spørg bare en folkeskolelærer på "ghetto"-skolerne.


Kan man kalde to småpiger for "nazisvin" - også selv hvis de er det?

Dagens lille bekymring - Fugle influenca og staldpligt

20.10.05
I Tyskland har de netop indført den, staldpligten for fjerkræ som ænder, gæs og høns.
Årsagen er at der nu også i den europæiske del af Rusland er fundet fugle med den farlige variant af fuglevirus.
Fuglene fra Rusland trækker netop her i efteråret hen over Nordtyskland og resten af Vest-Europa.

Er det bare mig der eller har det været musestille i Danmark om at få gennemført staldpligt herhjemme?

Uden at have helt styr på fuglenes trækbaner synes jeg dog det er betænkeligt hvis Danmark ikke også ser at få gennemført staldpligt for fjerkræ, så må vi nu engang leve en periode uden frilandsæg og ø-mærkede kyllinger.

Slut med maskeraden? Kommunist kommer ud af skabet

Lige siden murens fald har de europæiske kommunist partier haft et stort problem.
Deres navn.
Kommunismen havde ganske enkelt en dårlig bismag for de almindelige borgere.
Problemet var at kommunisterne gerne fortsat ville have magt og at deres sekt-tilhængere ikke var nok i antal til at kunne sikre det via stemmesedlerne (som er det de må ty til for tiden da den "socialistiske revolution" er rykket langt væk).

Anne og Lotte: "tænke, tænke"

Lotte: "Jeg har en ide - vi kalder os da bare for noget andet"

Og det gjorde de så over hele Europa. I Danmark kom de til at hedde Enhedslisten, i Tyskland først SED-PDS, så PDS, så PDS-Die Linke for til sidst at ende som Die Linke.

Alt sammen en manøvre der tjente til overfor mindre vidende medborgere at få anstrøget af "nyt og progressivt" mens man indeni kunne holde pænt på de totalitære tanker fra Marx, Engels, Lenin, Mao og resten af den røde terrors fyrster.

Derfor er det faktisk forfriskende i Aftonbladet at kunne læse Ung Vänsters (det svenske svar på Enhedslisten) åbent sige: "Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia"

Stolt historie lille Ida?

Jeg ved godt du er blond, og ovenikøbet svensk. Men så dum kan vel selv du ikke være?

Hvad fanden i helvede er der at være stolt over?


Communism! - Brining you death and oppression since 1919

Få et godt grin

19.10.05
Enten er folkene bag Friends of Saddam (øh Komiteen for et frit Irak) fuldstændig sindssyge eller også er de vitterligt overbeviste landsforrædere og generelt fjender af menneskeheden.

Idag kan man bl.a. læse følgende: "Skueprocessen bruges propagandamæssigt til at retfærdiggøre USA’s blodige og ulovlige besættelse og som afpresning over for modstandsbevægelsen, som patrioten Saddam Hussein tilhører."

Læs det hele her.

I mine øjne er der to muligheder for Carsten Kofoed - enten er manden gået helt bananas og bør spærres inde i gummicellen så hurtigt som muligt eller også bør han behandles som landsforræder.
Mon ikke drengene i KFI har sådan et her hængende hjemme på væggen.
Forhåbentlig bytter de snart det ud med opslagstavlen i fængselscellen.

Dagens lallende idiot - supermarkedernes fjende #1 Connie Hedegaard


Atter engang er Connie Hedegaard ude i et felttog for de "små" købmænd.
Disse må have en særdeles effektiv lobby, og denne gang skal det så gå ud over Føtex i Ribe.
Connie Hedegaard lyder fuldstændig som en copy-paste af Sven Auken (som jeg personligt gerne ville vide om han havde aktier i Carlsberg og Tuborg i forbindelse med dåsestriden).

Interessant er det at ministerens beslutninger konsekvent går imod lokalbefolkningens ønsker.
I Horsens var således langt støstedelen af borgere og lokalpolitikere enige om at de gerne ville beholde det nye Bilka i centrum.
Også de lokale handelsdrivende var bevidste om at et Bilka i centrum holdt de indkøbslystne inde i byen istedet for at jage dem ud til storcentrene.

Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, siger, at afgørelsen demonstrerer behovet for at liberalisere loven om butiksstørrelser, så der ikke fremover skabes usikkerhed blandt forretninger og lokalpolitikere.

Amen brother :)

Det nye proletariat II - Amerika vinder konkurrencen om de ressourcestærke

Europas socialstater er en magnet - en magnet på de uddannede masser.
Særligt Nord-Europa er kendt over den ganske verden for store sociale ydelser også til indvandrere.
Resultatet af at man giver store sociale ydelser (ydelser som er i en størrelsesorden som en uuddannet i u-landene normalt kun kunne drømme om) er at man tiltrækker en bestemt form for indvandrere - lavt eller ikke-uddannede.
Det viser en EU-betalt undersøgelse.
Hele 87% af indvandrene fra Middelhavsområdet til Europa er dårligt eller slet ikke uddannede.

Nord-Amerika "scorer" påtrods af den støre afstand fra hjemlandene 54% af de universitetsuddannede, et faktum der i høj grad hænger sammen med USA og Canadas indvandringspolitik der i højere grad end Europa fokuserer på også at få produktive indvandrere.

Selvfølgelig har USA og Canada også problemer med indvandringen.
I USA f.eks. med omfattende indvandring af illegale arbejdere fra Mexico og i Canada med svært integrerbare indvandrere fra Mellemøsten og Afrikas horn som hylder et alt andet end moderne og liberalt livssyn (julepynt er f.eks. blevet forbudt i flere byer fordi det var anstødeligt for "kulturberigerne").

Men i det mindste importerer de to lande ikke ligesom Europa gigantiske sociale problemer der på sigt vil fuldstændigt undergrave det der idag er kendt som "velfærdsstaten".

Nakskov overfald II - alt sammen fup alligevel?

Kriminalpolitiet i Nakskov tror ikke på overfaldet på Fremskridtspartiets spidskandidat, Anne-Lise Jønch Pedersen.
Hun har ifølge DR Nyheder skiftet forklaring omkring det der vel nu retfærdigvis bør betegnes som det "påståede overfald".

Kriminalpolitiet i Nakskov: "der ikke er holdepunkter for at tro, at den kvindelige spidskandidat har været udsat for overfald under de omstændigheder, hun har anført over for pressen."

Hvad er fup - hvad er fakta?

Tja indtil det er afklaret hvem der har ret er der kun at vente.

Ligegyldigt hvem der har forsøgt at fuppe venter der denne en plads på "the wall of shame" over "dagens lallende idiot"

Venstrefløjen gotter sig (i smug)

18.10.05
Venstrefløjen har vundet en stor sejr.

Hvorfor spørger du sikkert?

Jo, her følger mit "spin" på dagens leder i BT om "Et nyt proletariat".

Erik Maier Carlsen har ganske ret når han siger at missæren omkring den fejlslagne integration både socialt og på arbejdsmarkedet af indvandrenes efterkommere grunder tilbage i Nyrup-tiden.

Alligevel er det dog slående (uden at jeg nu vil lyde alt for paranoid) at venstrefløjens helt store problem nu snart er løst.
Problemet for venstrefløjen er simpelt: den såkaldte arbejderklasse og det såkaldte proletariat har været en uddøende race efter at Danmark er nået ind i det post-industrielle samfund.
Store vælgerskarer føler sig ikke længere repræsenteret af envenstrefløj der stadig i grund og bund bygger på Marx, Engels og Lenin.
Hvor var klassekampen blevet af?
Hvor var det revolutionslystne proletariat blevet af?

De var alle gået hen og blevet borgerlige med bolig i forstæderne, bil og vovse.

Hvad gør man så?

Jo, man gambler med nationens fremtid ved at lukke store mængder indvandrere med høje fødselsrater ind i landet, sørge for at det er nogen der er svære at integrere og i det hele taget gøre så lidt som muligt for at disse mennesker kunne blive aktive og værdifulde medlemmer af samfundet. Strategien var jo klar fra starten af: indvandre skulle gøres til klienter af systemet.
Og i sidste ende gøres til et nyt vælgerkorps der forhåbentlig ville tilhøre proletariatet og derfor "naturligvis" stemme på venstrefløjen.

Det kan lyde meget polemisk - og jeg vil da også indrømme at dette blot er spekulativt. Men det er da alligevel interessant hvordan det magtpolitisk er til venstrefløjens fordel at "skabe" et nyt proletariat.

Imidlertid siger jeg ikke uden grund at en sådan strategi er at gamble med nationens fremtid.
For hvem siger at "det nye proletariat" synes at Marx, Engels og Lenin har svaret? Med baggrund i indvandrenes herkomst kunne det jo også tænkes at de mere syntes at en imam eller en mullah havde svaret. Det er klassisk visdom at særligt mennesker som føler sig udgrænset går til ekstremerne.

Og hvis valget står imellem pest eller kolera - mellem DDR eller Iran ved jeg godt hvad jeg dog i sidste ende ville foretrække.

Selvfølgelig skal det siges at ekstremisme også kan florere blandt velstillede borgere. Bl.a. er det interessant at en mand som Lenin var halv-adelig, at masser af rige industrielle blev nazister, at 9-11 terroristerne var fra ganske velstillede familier eller at danske unge fra normale danske hjem tilslutter sig Hizb-ut-tahir.

To "kulturberigere" overfalder Regionsråds-kandidat

Jeg er langt fra enig med Fremskridtspartiet (det danske - ikke det norske som faktisk er meget fornuftige). Men jeg er ligesom de fleste andre danskere forarget over at en Annelise Jøng Pedersen igår blev overfaldet midt i Nakskov af to indvandrer drenge.
Annelise Jøng Pedersen slap dog heldigvis billigere fra overfaldet end andre igennem tiderne fra overfald udført af voldspsykopatiske unge indvandrere, med en flænge i panden og to knækkede tænder. Læs mere her.

Den slags foragt overfor ret og orden er det vi gang på gang ser fra den yderste venstrefløj, drengene fra Greve og islamofacisterne.

Min opfordring til de to unge: tag jer sammen eller rejs hjem.

Hommel-sagen udtryk for kønsdiskrimination

Det er ikke let at være pligtopfyldende officer i den danske hær hvis man er kvinde.
Det har Anne-Mette Hommel måttet sande.
I Ekstrabladet kan man læse følgende fra tidligere Oberst Jens Christian Lund:

"På en måde er hun pisseirriterende. Hun var meget korrekt. Måske endda irriterende korrekt, og jeg har ikke mødt andre, der i den grad gik op i, om tingene foregik efter bogen"

Han ville aldrig selv have valgt en kvinde som afhøringsofficer i Irak og forhindrede personligt, at en kvinde blev næstkommanderende for det civile-militære samarbejde i Irak (CIMIC).

"At sætte en kvinde til at forhandle med mænd i Irak kan opfattes forkert. Der er ingen grund til at fornærme dem, vi skal hjælpe, sagde han"

Det som en blodtørstig opposition og senere forsvarsminister + forsvarsledelse har opfattet som "tortur" lugter mere og mere af en overdosis testosteron hos de involverede.

Mandschauvinistiske officerer og tolke som dels har haft ondt i en vis legemsdel over at en kvinde kunne udføre et godt job som forhørsleder og dels over at kvinder som forhørsledere er en fornærmelse af de forhørte.

Hommel-sagen er en skandale hvor forsvarsministeren atter engang har bevist at han har en rygrad af gele og er villig til at ofre ordentlige officerer for at få ro fra en opposition og presse som hele vejen igennem har været hysteriske og har set tortur hvor der ingen tortur var.
Hvis Hommels afhøringsmetoder skal betegnes som tortur tror jeg nok vi ligeså godt kan suspendere alle politifolk i landet der laver forhør overfor hærdede kriminelle.

Hele sagen baserer sig på kønsdiskrimination overfor Hommel og på en helt igennem juridisk falsk tolkning af definitionen for tortur.

Definitionen af tortur i FNs konvention imod tortur er som følger:
"torture is defined as severe pain or suffering, which means there must be levels of pain and suffering which are not severe enough to be called torture. "

Der er kun én rigtig udgang på denne sag: en total frikendelse af Anne-Mette Hommel og konsekvenser for forsvarets ledelse (gerne helt op på minister-niveau) for det totale svigt de er skyldige i overfor en ordentlig og dygtig officer.

Hvorfor den Kutteklædte Hævner er så irriterende

17.10.05

Den Kutteklædte Hævner bliver ofte når han deltager i debatter med "liberals" kaldt alle mulige grimme ting. Han ses ofte som værende røvirriterende.

Men hvorfor er han det?

Jo, den Kutteklædte Hævner er den type som vover at sige "the liberals" imod. Han vover endda at gøre det klart og tydeligt uden de store omsvøb.
Den Kutteklædte Hævner ved når noget han ser er løgne eller moralsk forkert og han tør stille sig op i et rum fyldt med folk der har den stik modsatte holdning og sige dette.
Det gør Den Kutteklædte Hævner så irriterende. For det er ikke sjovt for en venstre-orienteret wannabe multikulturalist at blive sagt imod når alt hvad de er vandt til er deres egne sammenspiste rygklapper runder over Cafelatten.

Den Kutteklædte Hævner ser sig selv som det stille flertals stemme og han kæmper ofte dybt bag fjendens linjer imod 4-5 hårdt trænede socialistiske eliteenheder på én gang.

Hvorfor bliver Den Kutteklædte Hævner ved når han ofte skal kæmpe alene imod løgne og moralsk forvirrede mennesker?

Tja, Den Kutteklædte Hævner gør det fordi han ikke kan lade være. Han ved at det er et beskidt job, men han ved også at nogen er nødt til at gøre det.
Han ved dog også at han ikke er alene og at "det stille flertal" virkelig eksisterer.
Det stille flertal er den almindelige borger som ikke gerne løfter sin røst i debatten af frygt for den velsmurte angrebsmaskine han står overfor. Det stille flertal udtrykker højest deres holdning når de går til stemmeurnerne.

Men fra tid til anden får Den Kutteklædte Hævner mails og andre private beskeder hvori medlemmer af "det stille flertal" udtrykker deres tak for at Den Kutteklædte Hævner kæmper deres sag.
Det er dage hvor Den Kutteklædte Hævner føler sig ekstra bekræftet i at han gør en forskel.