<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Efterlyses: Tysk opgør med DDR-tidens totalitære regime

24.9.05
Efter 2. verdenskrig blev der gjort store anstrengelser for at gøre op med nazismens forbrydelser.
Og selv om det ikke lykkedes perfekt (således fik flere der havde været aktive nazister f.eks. professor poster tilbage efter nogle år) så var det dog en proces der gjorde at tyskerne indså hvilken umenneskelig ideologi nazismen var.
Idag findes der selvfølgelig stadig nazister (de kalder sig idag NPD men deres facistiske forbindelser kan tydeligt ses på f.eks. European National Fronts hjemmeside - en samling af obscure europæiske facist partier), men nazismen er heldigvis idag noget som ikke får en chance i Tyskland.

Anderledes står det til med kommunismen hvor vi så hele 8% af tyskerne stemme på det 2 gange omdøbte SED - som altså idag kalder sig Die Linke men som stadig i bund og grund er det gamle DDRs kommunistparti (dengang blev SED jo også oprettet som en sammenslutning af Kommunistpartiet og Socialdemokraterne - selvfølgelig under Kommunistisk ledelse).
I de nye forbundslande (den del der altså indtil murens fald var DDR) var tallet helt oppe på næsten 25%!!
Hver 4. østtysker der længes mod kommunistisk diktatur!

Dette fænomen må forstås ud fra at Tyskland aldrig har lavet et seriøst opgør med DDR-diktaturet. Et par enkelte grænsevagter, et par enkelte der gav ordre til at skyde imod flygtende DDR-borgere er blevet retsforfulgt. Men det store opgør med DDR diktaturets grundlæggende ondskab har der ikke været.

Tværtimod har særligt de tyske medier gjort deres til at romantisere DDR-kommunismen i en grad at folk der alligevel aldrig ser andet end underholdnings tv er begyndt at tro på glansbilledet om DDR.

Det ville da have været interessant hvordan reaktionerne havde været hvis tysk tv havde været ude og male samme glansbilleder omkring NS-tiden (og den almindelige tysker havde det da slet ikke så ringe med motorvej og ny VW - altså lige indtil Polen-invasionen og hvis han ikke var jøde, homosexuel eller på anden måde imod NS-regimets idealer).

Tyskland bør holde op med at romantisere DDR i overfladiske underholdningsshows og tage den store kulturkamp imod kommunismen som altså stadig spøger.

Og gud forbyde at Schröder (som i dagens Bild-Zeitung var fremstillet som en Julius Cæsar) i hans magtliderlighed ligefrem forener sig med kommunisterne.

Gregor Gysi idag igen en central figur i tysk politik
- hvordan kan så mange være så dumme?

billede: chronik-der-mauer.de

Tyrkiet i EU - NEJ TAK!

Sådan bare lige for the record:

Tyrkiet skal IKKE blive fuldmedlem af EU.
Tyrkiet er IKKE et europæisk land.
Tyrkiet har IKKE en europæisk kultur.
Tyrkiet er IKKE Europa-kompatibelt.

Tyrkiet er en god samarbejdspartner og brobygger til den islamiske verden.
Tyrkiet skal have et priviligeret forhold til EU - ligesom alle andre demokratier
Tyrkiets sekulære politiske kræfter skal støttes - Atatürks republik må ikke omdannes til en islamisk republik

Min opfordring til Europas politikere:
- Vær ærlige overfor Tyrkiet og lov ikke mere end i vil kunne få et folkeligt mandat til.
- Lad Europæerne stemme om de vil have Tyrkiet med i EU - uden folkelig støtte vil Tyrkiets optagelse i EU betyde unionens dødsdom.

Dagens lallende idiot - Anders Fogh Rasmussen


Hvem skulle have troet det?
Anders Fogh er ikke længere liberal!
I en total kapitulation til Pia Kjærsgaard som i ren og skær misforstået populisme sætter sig side om side med Søvndal, Tude Mette, Malings-Pernille og resten af de røde dinosauere, går Anders Fogh minsanten ud og beordrer Gleichschritt i Venstre.

Det er altså ikke blod der er på Anders Fogh - det er snigende beton-socialisme.

Billede: hurriyetim.com.tr

Import af ulighed - import af nye venstrefløjs vælgere

Midt i lighedsmageri debatten hvor Venstres ledelse gør deres bedste for at ligne en flok socialdemokrater fyger beskyldningerne rundt om at de borgerlige bare vil gøre de fattige fattigere.
Men hvem er det egentlig der har sørget for at antallet af folk på overførselsindkomst stadig er så stort som det er?
Hvis du gættede Radikale, S, SF + kommunisterne fra det danske Honnecker-parti havde du ganske ret.
For hvem er det der har sørget for at "importere" store mængder "ny-danskere" igennem særligt 90'erne i det der nok oprindeligt var et fromt håb om at importere nogen nye vælgere for at kompensere for den såkaldte "arbejderklasses" forsvinden (og for de Radikales vedkommende af ren og skær dumhed).

Det man aldrig skænkede en tanke var at store mængder indvandrere og særligt indvandrere fra kulturer der er markant forskellige fra den vestlige kultur IKKE ville gå hen og blive en succes med masser af produktive mennesker i noget der ville ligne en gang amerikansk indvandrings-romantik.

Fakta er at de selvsamme som idag klager over uligheden selv er skyld i at Danmark har importeret sine egne problemer.

Vi skal hjælpe folk på flugt, men hvis de IKKE forsørger sig selv når muligheden åbner sig for at de kan vende hjem til deres eget hjemland - så skal de sendes hjem.
Det er undergravende for solidariteten i samfundet hvis vi tillader den passive forsørgelses-kultur til at vokse til endnu flere mennesker end den allerede dækker nu.
Det er skam slemt nok at det for nogen danskere synes mere attraktivt bare at lade sig forsørge af staten end at tage deres liv i deres egne hænder.

Langtidsarbejdsløse der ikke gør en indsats for at komme i arbejde eller uddannelse skal alle have deres ydelser skåret ned til SU-niveau (man behøver jo ikke netop bo på Frederiksberg!).

Omkring indvandringen er det logisk at vi hjælper de ægte flygtninge (krig eller forfølgelse - IKKE økonomisk) og at vi giver dem en værdig tilværelse i Danmark mens de er gæster her. Disse mennesker skal få muligheden for at uddanne sig så de kan blive klar til en fremtid i deres eget hjemland eller Danmark hvis der ikke er nogen mulighed for tilbagevenden. Men den økonomiske ydelse skal kun være på SU-niveau (igen - man behøver ikke netop bo på Frederiksberg).

Indvandrere - og det inkluderer også familiesammenførte som ikke er flygtninge fra krig eller forfølgelse skal IKKE kunne modtage passiv forsørgelse men skal gives muligheden for at få enkel og ukompliceret adgang til at arbejde i Danmark (nøjagtigt som andre flygtninge bør kunne få). Imidlertid skal disse selvfølgelig konkurrere på lige vilkår med alle andre - dvs. ingen specielle diskriminerende offentlige tilskud for at ansætte en flygtning.