<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hævneren siger: Ingen ny regering uden nyvalg

16.11.07
En flok grønlandsk inspirerede røde banditter har oprettet siden flytetmandat.dk som med meget kontante midler i form af bestikkelse skal forsøge at flytte et mandat fra rød stue til blå stue.

Siden der vel mest af alt bør opfattes som en joke til at understrege hvor tæt valget var klemmer dog også på et ømt punkt: "borgerlige" politikere der udnyttet et populært partis navn under valget for så kort efter at skifte til det parti der byder mest eller som personen i virkeligheden hele tiden har været nærmere.

Den slags kynisk beregnende politikere er faktisk slet ikke så sjældne længere.

Men hvad skal der gøres for at den slags fusk og vælgerbedrag ender med at flytte et regeringsflertal IMOD vælgernes vilje?

Jo - det må stå klart at politikere skal være bundet til at blive i deres gruppe minimum indtil en ny regering er dannet (så det mindre stunt som Camre lavede ville ikke være muligt) og skulle flertallet så forsvinde i kraft af en afhopper bør der ikke kunne dannes nogen ny regering uden at genneføre nyvalg.

Alt andet vil være bedrag imod vælgerne.

Valg-update

Nok ikke nogen nyhed for nogen idag.

Asmaa kom ikke ind :)

Mogens Camre har kvittet sin post efter blot to dage (og efter at have tituleret Khader som arabisk tæppehandler) :|

Ny Arrogance - Danmarks virkelighedsfjerne parti

Hvad for nogen svampe tager Khader og hans fire partikolleger på borgen?

Det er umiddelbart det spørgsmål jeg stiller mig selv når man idag hører at Khader spiller sig op som om han havde de 22 mandater han en kort tid i meget tidlige meningsmålinger stod til.
Khader kræver og kræver. Skattereform med 40% skat, fri indvandring for alle asylansøgere der bare stædigt nok nægte at rejse hjem osv osv.

Denne besynderligt krigeriske adfærd fra en mand der egentlig ikke har nogen kort på hånden har en af følgende forklaringer:
- Khader lider af storhedsvanvid (en typisk radikal sygdom)
- Khader har faktisk aldrig ville arbejde sammen med V og K og forsøger nu at få et påskud for at gå sammen med resten af R og den øvrige venstrefløj.
- Khader ryger svampe....

Asmaa tilsyneladende valgt

14.11.07
Kære sofavælger,
jeg ved du prøvede og faktisk kom ud og stemme.
Lad mig bare sige det lige ud.
At Asmaa sprænger listen i danmarks islamiske parti Al Enhedslisten er ikke din skyld.
Enhedslisten bliver et noget anderledes parti og hvis man havde troet at nu kunne det da ikke blive mere ækelt og sindsforvirret med en flok kommunister i folketinget, så bare vent til den første islamist i folketinget.
Seriøst vil jeg sige at jeg rent professionelt som blog-skribent faktisk glæder mig til at folketinget får en ny underholdningsværdi med et ganske enkelt bizarro parti med en bizarro kandidat som Asmaa Abdol-Hamid.
Der blive hedt og danskerne samt Enhedslistens traditionelle vælgere før partiet blev islamistisk får at se hvad Asmaa og islamisterne står for.

Tillykke Danmark

VKO kan fortsætte og Ny Alliance kommer ind som mindre højrøstet partner.
Det er det billede der tegner sig i skrivende stund.
De røde har igen tabt og danskerne har valgt at lade den mest succesrige statsminister og regering i nyere tid fortsætte. Se frem til fortsat fremgang, fortsat fornuftig udlændingepolitik, fortsat mod i kampen imod ytringsfrihedens og frihedens fjender og måske når der er råd: Skattelettelser :)

Jihad! Jihad! Asmaa i folketinget

13.11.07
Du kan stadig nå at forhindre det kære sofavælger.
Men så er det ellers også lige om at komme op af sofaen og ned for at vælge.

Ellers er det her realitetenBillede fra Hodja

Godt valg

11.11.07
Den Kutteklædte Hævner har et par travle dage foran sig og vender faktisk først tilbage med nye indlæg når den sidste stemme er afgivet tirsdag aften.

Så indtil da:

Husk at købe kaffe, cola eller Red Bull til det der nok bliver en lang aften,
og husk så at stemme :)

En blank stemme er en stemme på Asmaa

Mange liberale danskere har været frusterede over at VK-regeringen har ført en politik der langt fra har været liberal nok.
Jeg er også en af dem.
Men nu er der så valg - og liberalisterne står nuengang ikke på stemmesedlen så mange overveje at stemme blankt.

Men hvad betyder det så at stemme blankt?

Jo en blank borgerlig stemme styrker blot frihedens værste fjender: Enhedslisten, SF og co.

En blank stemme er en stemme på Asmaa, og en stemme på Asmaa er en stemme på Al QuedaØnsker du det?

Husk at stem!

Blokpolitik - hvilken blokpolitik?

Det er en populær påstand at VK-regeringen har kørt blokpolitik, ja der er ligefrem opstået et nyt parti på baggrund af denne myte.
Men er det nu også fakta at VK-regeringen har ført blokpolitik.

Anders Fogh Rasmussen har gang på gang fastslået at 80 procent af lovgivningen er gennemført med brede flertal og det har han også ret i.

Så er spørgsmålet man skal stille sig selv jo om det var "bedre" førhen.
Her kommer et fakta-check fra Ritzau:

En omfattende optælling fra Ritzau Research af afstemninger i folketingssalen under Fogh indtil juni i år viser, at 18,6 procent er vedtaget med rene VKO-flertal. Til sammenligning blev mellem 19,9 og 20,7 procent af afstemningerne under Nyrup-regeringerne i 1992-98 gennemført alene med "rød stue".

Kilde: jv.dk

Tidligere dansk FN-soldat til Auken: "Du har blod på hænderne"

Svend Auken har en valgblog på TV2 hvor han modigt nok har slået kommentarfunktionen til.
Dette har dog også den effekt at han af og til må høre nogle ubehagelige sandheder.

I søndagens indlæg har den tidligere FN-soldat John Marquard Bendix Lassen der i 1995 var tilstede i Kroatien da den socialdemokratisk-radikale regering svigtede de danske soldater under "Operation Storm" skrevet en kommentar der kort lyder "I har blod på hænderne".

Læs FN-soldatens beretning på hans blog her.

Jeg var selv soldat mens Nyrup sad ved magten og selv om jeg blot var værnepligtig oplevede jeg også hvordan hæren blev fuldstændigt svigtet af en regering der mente at det var helt i orden at man var nødt til at skralle en pansret mandskabsvogn for at få reservedele til en anden.
I det hele taget var forsvarsbudgettet i den tid så latterligt at vi ikke engang havde patroner til at kunne lave skydeøvelser med de moderne M95-rifler men måtte bruge den mere end 20 år gamle M-75 riffel.