<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Newsflash: Khan har en ideologi - men det skal helst være en hemmelighed

25.11.05
Wallait Khan gør sit bedste for at redde stumperne af sin politiske karriere.
I Ekstra-Bladet kan man således læse følgende udtalelse fra Khans pressemøde:

Oversættelsen (red: af den igår omtalte artikel) er forkert. Så længe Hizb-ut-Tahrir er en lovlig organisation, skal de have ret til at leje og låne kommunelokaler. Men jeg har en anden ideologi end dem. Jeg støtter demokratiet, jeg er en del af demokratiet, sagde han.


Aha! Khan har altså en ideologi.
Var det så ikke en ide at delagtiggøre partifæller om denne.
Lad os se:
Det var ikke rigtigt socialismen
Det var åbenbart heller ikke rigtigt liberalismen (skønt der idag er mange Venstre-folk hvor man må stille det samme spørgsmål)
Hvad er det så nu?
Fortæl fortæl Mr. Khan.

Dagens "retoriske"

En gang imellem undres man over mediernes ordvalg.
Tag nu f.eks. følgende fra Politiken idag omkring skattestoppet på boligbeskatningen.

Minister: Bevidst forgyldning af boligejere
Skatteminister Kristian Jensen (V) ryster ikke på hånden af den grund.

»Vi valgte at give boligejerne en ekstra sikkerhed ved at låse skatten i kroner og øre. Det er klart, at vi dermed har givet dem en ekstraordinært god stilling - også i forhold til det øvrige skattestop. Det er bevidst og et politisk valg, at man gerne ville give boligejerne den ekstra sikkerhed«, siger Kristian Jensen.


Kristian Jensen citatet sælges under overskriften "Bevidst forgyldning af boligejere".
Ahøm!
Forgylder? Er der lige noget jeg er gået glip af med hensyn til det danske skattesystem? Hvornår er det blevet en gavebod der "forgylder" boligejere?
Sidst jeg tjekkede efter var min betalingsbalance med skattevæsnet altså at jeg betalte ind og ikke omvendt. Men hvis Politikens journalister har fået nye informationer vil jeg da meget gerne høre dem.
Overskriften burde nærmere være "Vi holder bevidst igen med udplyndringens omfang overfor borgere der har hus".
Okay en lang overskrift - men mere dækkende over det virkelige forhold.

Og ja jeg ved godt at boligpriserne stiger, men det er altså markedet og ikke skattevæsenet der forgylder husejerne - og også kun dem der sælger. Det store flertal som ikke skifter hus konstant kan jo ikke leve af mursten.

Hitler - Stalin pagt blandt fans

Komiteen for et Frit Irak er den værste samling galninge man længe har kunne observere på den forkerte side af en gummicelledør.
Under overskriften "Bush, Blair og Fogh er ved at blive slået militært i Irak" kaster stalinisten (forklaring kommer) Klaus Riis sig ud i en "analyse" af Irak anno 2005 som ville være Comical Ali værdig.

Det billede der tegner sig af loonie-banden er den før omtalte uhellige alliance imellem facister, kommunister og islamister som forenet i deres fælles had til vestlige værdier slår sig sammen.

At Klaus Riis er virkelig hardcore understreger han selv i en af sine artikler
Den borgerlige propaganda sværter hver dag Lenin og Stalin til. Det første, mange venstrefløjspartier fortæller deres nye medlemmer, er, at Stalin var en diktator, og at socialismen i Sovjetunionen under Stalin ikke var socialisme. Stalin lever - og derfor bekæmpes han. Det kan være det er fordi socialismen ved hans død for 50 år siden stod stærkere end nogensinde: Kina var befriet, Østeuropa var befriet, de gamle kolonier var i færd med at befri sig. Kommunisterne var den stærkeste globale politiske bevægelse.

Antistalinisterne, der myrdede ham og satte kurs mod kapitalismen, ødelagde socialismen og banede vejen for USA's stilling som altdominerende supermagt.
Derfor er det ikke bare gamle sovjetborgere, der af egen erfaring kan sammenligne Rusland dengang og nu, som hylder Stalin i dag. Alle, der ikke er hjernevaskede, burde gøre det.The supreme dreamteam Kofod og Riis


De skal dog passe på at der ikke er andre i komiteen der snyder dem til sidst

EkstraBladet og "Nazi-Jacko"

"Nazi-jacko skal sige undskyld" sådan lyder EkstraBladets overskrift ovenpå at den detroniserede king of pops konspirationsteorier og blodigle sammenligninger på bekostning af jøderne er blevet offentligt.
"Michael Jackson, der på bedste nationalsocialistiske vis har sammenlignet jøder med 'blodigler'"
Det der er interessant i denne sammenhæng er at journalisten enten pga. begrænset viden, vane eller for at lave spin i Jackson-sagen laver associationen jødehad = nazisme.
En association der for kendere af Jacksons nye religion (Jackson er konverteret til islam) ville være langt mere oplagt er associationen med muslimsk anti-semitisme.

Når nu Jackson flytter til Bahrain kan han jo så få rigelig lejlighed til at blive updatet på det seneste nye indenfor jødehad fra de mange arabiske satellitkanaler hvoraf mange sender i store dele af Europa forbudt anti-semitisk propaganda.For eksempler på moderne mediedrevet anti-semitisme i det arabiske rum kan anbefales memritv.org

Hvad er Khan egentlig?

24.11.05
Jyllands-Posten har fået oversat en artikel omhandlende den her før omtalte Wallait Khan.
Nu er der meget der tyder på at den magtsultne Hr. Khan har dybe sympatier for ekstremistiske islamiske bevægelser.

Her er oversættelsen fra det pakistanske tidsskrift "Monthly Sahil International" som er et magasin for i udlandet bosidende pakistanere.

"Wallait Khan har altid støttet indvandrerorganisationer for, at de kan få økonomisk støtte. Når nogen indvandrerskoler eller indvandrerorganisationer har været på tale, så har han altid gjort alt for at støtte dem, og han har altid bakket dem op i deres sag. Der har været nogen sager, hvor man har forsøgt at lukke tyrkiske skoler, og der har været hele denne kampagne mod Minhaj ul-Quran eller Hizb ut-Tahrir, Wallait Khan har altid støttet disse foreninger, skoler og institutioner alt, hvad han kunne."

Officiel oversættelse af artikel bragt på urdu i det pakistanske tidsskrift, Monthly Sahil International, i november 2005.

Får Danmark sin egen Cindy Sheehan?

22.11.05
BT kunne i dag rapportere at det er lykkedes Grundlovskomiteen af 2003 at kapre forældrene til den unge danske soldat der blev dræbt af terrorister i Irak.
Forældrene til den danske soldat, der blev dræbt i Irak første oktober, meldte sig i eftermiddags til kredsen af personer, der vil sagsøge statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak

Grundlovskomiteen af 2003 er en organisation der har nære forbindelser til bl.a. det venstre-radikale CensurNyt.dk som blandt andet gør det i obskure konspirationsteorier omkring terrorangrebene 11. september og i udbredelse af meldinger fra loonien Rune Engelbreth Larsen.

Det er trist at forældrene er blevet vildledt af denne samling samvittighedsløse der mere end noget andet bare plejer deres egne politiske interesser.

Det er fuldstændig vanvid at sagsøge Anders Fogh Rasmussen for tabet af deres søn.
Det er den omvendte verden disse mennesker tænker i.
Hvad med at sagsøge de lande der har sponsoreret terroristerne der dræbte deres søn - nemlig Iran.
Den vejsidebombe der dræbte deres søn var samme model som dem hizbollah bruger, en terrororganisation der er finansieret af Iran.


Det har ikke været kønt at følge "anti-war mom" Cindy Sheehan der godt nok var radikal i forvejen men som er blevet mere og mere forstyrret af den konstante udnyttelse loonie-fløjen i amerikansk politik har ført på hendeBaath-partiets (øh Komiteen for et Frit Irak) Carsten Kofoed glæder sig sikkert også