<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kick-ass nation

9.8.07
Lille men sej. Det er Israel, et land der midt imellem fjender overlever fordi de er villige til at forsvare sig.

Her en hyldest til vores eneste rigtige ven i Mellemøsten.


Og forhåbentlig kan Danmark tage ved lære fra Israel.
En nation der ikke er villig til at forsvare sit territorium selv om dette måtte være ved Grønland eller på Nordpolen fortjener det heller ikke.
Så her er mit forslag til hvad de 20 milliarder der kommer ekstra i statskassen kan og burde bruges til.
Opbyg en slagkraftig arktisk styrke og finansier dansk forskning og danske ekspeditioner til Nordpolen.
Det er en invstering der kan betale sig, og vi skal ikke lade os røvrende af en gang fup-russere og en latterlig nation som Canada (seriøst et blad på flaget og "canadian football").

Verdens historien i løbet af 5 minutter

5.8.07
For at fejre åbningen af min nye underholdningsblog "Avengers Playlist" (er endnu beta), kommer her et genialt klip med norske Raske Menn som bringer os verdens historien endnu hurtigere end Mel Brooks, blot 5 minutter.

En politiker med klarsyn

Via Antiislam

Det tyske CDU har alt for ofte været præget af slapsvanse og naivister.
Imidlertid findes der også folk som René Stadtkewitz som med klarsyn siger klart fra overfor islamiseringen af Europa.

Hvor er de hjemløse fodboldspillere - og burde Danmark ikke diskes?

Ikke mindre end 15 spillere er forsvundet fra fodbold vm for hjemløse der blev afholdt i København.
Hvor er de blevet af har mange spurgt sig - og her på bloggen kommer nu det logiske svar:
De prøvetræner hos Brøndby :P

Klubben fra vestegnen er i dyb sportslig og økonomisk krise og mener at kunne løse problemet med masse-import af billige afrikanske spillere.Alt imens Skotland kan fejre deres sejr i VM-finalen rejser denne blog nu det kritiske spørgsmål om Danmark egentlig ikke snyder når man stiller med et hold hvor der ifølge Politikens spiller-oversigt for Danmark ud af 5 listede spillere rent faktisk kun er 2 der aktuelt kunne betegnes som hjemløse. Ja en af dem har ligefrem et job.
Det er da klart problematisk at antallet af hjemløse åbenbart er for lille til at sikre fodboldens kvalitet, men alligevel bør Danmark spille fairplay og ikke snyde ved at tage ikke-hjemløse med :D