<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Om Muhammed og om at slå budbringeren ihjel

8.10.06
Det minder en om hvor tåbeligt naive nogle folk dog er, særligt på venstrefløjen.

Hvad var det vi lærte af Muhammed-krisen?
1) Fanatiske muslimer bliver stiktossede på folk der laver tegninger af Muhammed
2) Fanatiske muslimer bliver stiktossede på folk der offentliggør disse billeder (bare spørg de fængslede avisredaktører i flere muslimske lande)

Så hvad gør de ak så kreative hoveder Sixten Kai Nielsen og Martin K fra Wooloo Productions så?

De offentliggør videoer med Muhammed tegninger (lavet af unge DFUere der under alkoholpåvirkning og i den sikre overbevisning om at dette selvfølgelig ikke ville offentliggøres til offentligt skue), sørger endelig for at viderebringe dette til TV-2, der så også gladeligt sender det.
Dermed viser de tydeligt at de ikke helt har fattet lektion nummer 2.

For igen er de fundamentalistiske muslimer bedøvende ligeglade med publicistens motiver, det der betyder noget er at de har offentliggjort noget som de mener fornærmer en fyr der er død for næsten 1400 år siden.

Nu kræves der nu fra diverse fundamentalistiske organisationer forklaringer (og senere nok også undskyldninger fra dronningen og offentlige henrettelser af "forbryderne") på hvorfor TV-2 viste klip fra DefendingDenmarks video (flot gået drenge, jeres mål om at "rebrande" Danmark går virkelig godt).

Også på drengenes side på Youtube er der ved at tikke meget negative kommentarer ind på deres værk.

Aquoiboniste | October 08, 2006

Hey guys and girls. Before posting you should read the texts accompanying the videoclips. It clearly says that this is not uploaded by someone agreeing with whats on the videos. Its rather the opposite. It is merely documenting the madness that unfolds within the ranks of the extreme right party in Denmark. Nothing more.
So giver the poster some credit please :-)
VietnamVeteran | October 08, 2006

Tag og fjern det nazilort nu. Eller vil du måske gerne have, at DK får sin egen 11. septemper?.

Det er sådan nogle som jer, der får DK til at ligne 1930'ernes Tyskland.
SyedBukhari | October 07, 2006

how can offending others be part of free speech or even civil norms. the thin rope that people call balance is slipping further and further away.
please remove this offensive material.
aminah64 | October 06, 2006

Salam

Du burde skamme dig, at oploade video's som skænder andre's religion.

Må du brænde op i helvedet og det gerne meget længe..hvis ikke dette allerede vil give problemmer for dk.igen..disse video's er lagt ud på nettet nu..til skue for verden's muslimer..og jeg kan sige reaktionerne er meget alvorlige...

Ws...Aminah..dansker og muslim


Hvis jeg var de to ville jeg nok ikke opholde mig så meget på kontoret da fanatiske islamister jo kan slå det let op i telefonbogen...

En enkelt fordel ville der dog være ved det hele: Nik og Jay ville måske blive sprunget i luften også (deres pladeselskab har nemlig til i samme bygning) ;)Vil islamisk terror sætte en stopper for fænomenet Nik og Jay?