<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Udefra - Konspiration.tv

6.9.05
Ja bare lige sådan et forslag til et muligt valg af navneskift til det spøjse lille magasin-program på DDR2.
Kære Kenneth Plummer, se dog at komme af med Tyge Pedersen. For selv om det da til tider kan være ganske underholdende at høre hans evige række af konspirationsteorier og generelle paranoia - ja så er det altså ikke noget som den almindelige danske licensbetaler bør tvinges til at betale for. Den slags konspirationsteorier kan man få ganske gratis på diverse internetsider, det er ikke noget der hører hjemme på en borger-finansieret kanal der gerne burde være seriøs.

Her til aften kørte der så igen en gang canadisk produceret konspirations tv hvor "the bad guy" igen er USA. Egentlig ikke nogen overraskelse når producenten hedder CBC (populært kendt bland canadierne som
Communist Broadcast Corporation).
I denne udsendelse handlede det om de fredelige revolutioner i Serbien, Georgien og primært Ukraine, og om hvordan USA skulle have været bagmanden bag det hele.
Jo da - der er da noget der tyder på at der var støtte fra pro-demokrati organisationer i vesten (også EU) og fra vestlige regeringer som gerne så mere demokrati.
Men det var åbenbart ifølge Tyge Pedersen noget suspekt og forkert i. Tyge Pedersen fortsatte igennem hele udsendelsen med sin alvorlige stemme at indikere hvordan det hele nok var styret fra USA - og det er jo som vi kender Tyge Pedersens sind jo slemt nok.
International solidaritet er åbenbart ikke så godt ifølge Tyge Pedersen når der også følger penge med fra folk som f.eks. George Soros (som er så uheldig at ryge ind i denne gang anti-USA anti-Bush tirade selvom manden er indædt George W Bush modstander).
De nye demokratier bliver endda i begyndelsen af udsendlesen betegnet som "regimer".
Blandt almindelige borgere i Georgien og Ukraine ville man nok blive ret så forargede over den slags stempler. Faktisk kender jeg både en student fra Georgien og en fra Ukraine som begge to er meget glade for at være sluppet af med de gamle regimer og fået et nyt og mere demokratisk styre. Uden at man selvfølgelig kan sige at en fra hvert land er repræsentativt ;) - men det er fornuftige folk som ihvertfald er mere pro-demokratiske end Tyge Pedersen.

Jeg mener at det blot er godt at vestlige stater og grupper viser solidaritet med folkelige demokrati-bevægelser rundt om i verden. Det er der ikke noget suspekt i - det er derimod det helt rigtige at gøre og fortjener bifald.
Men det kommer der næppe fra den hemmelig diktaturbeundrer Tyge Pedersen.

Se udsendelsen selv her: http://www.dr.dk/udefra/ og skriv gerne i kommentar-blokken her hvad DU mener

update: næste udsendelse har følgende omtale:

"Udefra: Voodoo og Zombier

DR2, tirsdag 13. septemberkl. 23.00

I Haiti er voodoo blevet gjort til officiel statsreligion side om side med kristendommen. Og straffeloven forbyder at stjæle de dødes sjæle og gøre dem til zombier. De gamle afrikanske trolddomskunster gennemsyrer det kaotiske samfund. Vært: Tyge Pedersen. www.dr.dk/udefra."

Gad vide om Tyge også kan få USA til at være skyld i zombie-plagen ;)

Den grønne religion

Nej - altså ikke islamismen, skønt disse jo samler sig om grønne flag med mærkelige kragetær på.
Den grønne religion er, ja den grønne fundamentalisme er de politiske økologer der er gået amok.
Galninge som den tidligere sponti og nuværende tyske miljøminister Jürgen Trittin eller Steen Gade prædiker en ny tids religion hvor den hellige mission er at bringe den vestlige verdens indbyggeres energiforbrug ned.
Fint nok skulle man så tænke - så sparer vi allesammen penge hvis køleskabene, bilerne osv. bruger mindre energi, og så holder de fossile brændstoffer længere.
Men det er faktisk ikke det som er motivet bag den grønne religion.
Nej motivet er nemlig at modgå en mystisk usynlig fjende som hedder "den globale opvarmning".
Og det er her det begynder at blive religiøst. For er denne globale opvarmning (ja temperaturerne er steget) et resultat af menneskets co2-udledning og kan vi standse den hvis vi drastisk nedsætter vores energiforbrug i en grad som ifølge den berømmelige Kyoto-protokol ville kunne føre imod total stilstand i de vestlige industristater?
Argumentationen fra de grønne ypperstepræster er nemlig hullet som en schweizer-ost.
Hvad Trittin, Gade og co. nemlig gerne fortier er at klimaet på jorden til alle tider og lang tid før mennesket har været omskifteligt. Der har til alle tider også været heftige storme og andre former for naturkatastrofer. Det globale klima har med jævne mellemrum ændret sig fra istider til varmeperioder og tilbage igen. Det er ikke noget vi tror - det er noget vi ved, bl.a. fra undersøgelser af indlandsisen.

Den grønne religion har ét formål: at skabe et nyt salgsargument for den gamle venstrefløj.
Idag markedsfører f.eks. selvsamme kommunister der for bare 15 år siden svinede hemningsløs rundt i det gamle DDR sig som nye økologer. Af mangel på et prolitariat er de jo selvfølgelig også nødt til at finde på noget nyt kan man sige.

Imidlertid er mijøbeskyttelse blevet mainstream og noget alle er blevet enige om vi skal gøre noget ved. Udledning af store mængder sundhedsskadelige stoffer direkte i bække og vandløb, ufiltreret svovlholdig fabriksrøg osv. er idag noget langt de fleste gudskelov har set er noget skidt da det skader mennesker, dyr og planteliv.

Så hvad gør man når alle parlamentets partier og den brede opponion er
for miljøbeskyttelse?
Jo man finder sig et dommedagsscenarie som alene venstrefløjen er istand til at frelse os fra.
Velkommen til fødslen på den
menneskeskabte globale opvarmning!

Herligt belejligt har de grønne ypperstepræster så også lige en skyldig klar: det er selvfølgelig igen USA, hvordan skulle det også kunne være anderledes.

Hvor er det dog herligt at der findes fornuftige folk som da idetmindste får en anelse spalteplads midt i den mediestøttede grønne religions hav af dommedagsforudsigelser (Steen Gade i Deadline 22.30: "vi er over afgrunden").
Folk der tør sige imod overfor kyniske magtpolitikere og manipulatorer som Jürgen Trittin.
Ta-da! Her er Björn Lomborg - en af meget få ærlige venstrefløjsfolk der tør sige fra overfor det alt for åbenlyse bedrag det grønne præsteskab forsøger at gennemføre.
Trittin havde i Frankfurter Rundschau på klammeste vis påstået at orkanen Katrina skam var USAs egen skyld fordi de ikke har underkastet sig det nye grønne testamente "Kyoto". Her er Björn Lomborgs fornuftige (og en anelse for høflige) svar på denne tossede påstand http://www.welt.de/data/2005/09/03/769616.html.

Bonus: sej kommentar fra Guido Westerwelle (FDP) om Jürgen Trittins usammenhængende klima-politiske syn angående Kina fra valgmøde søndag i Konstanz (frit fra hukommelsen da det var i radioen): "Kina har idag en vækst på 10% om året og selv om Jürgen Trittin kædede sig fast på den himmelske freds plads ville han ikke kunne få kineserne til at stoppe den vækst i deres energiforbrug der behøves for denne vækst".

Presseliderlige Penn synker

Vores allesammens Hollywood-looney Sean Penn har gjort det igen - gjort sig totalt til grin.
Denne gang var Penn dog ikke ude for at besøge en ny diktator men derimod ude i en heltemodig redningsaktion for som en anden actionhelt (og dem har han jo spillet nogen stykker af) at redde strandede mennesker i New Orleans i hans egen lille båd.
Imidlertid er Sean Penn jo ikke idiot for ingenting - så han havde selvfølgelig inviteret et helt følge med sig på den lille båd for at dokumentere hans redningsaktion.
Helt sikker var han imidlertid ikke på om han ikke skulle komme til at møde nogen voldsberete filmkritikere - så for en sikkerhedsskyld bar han det der ligner en hvid skudsikker vest.

Men afsted - ud og redde folk og score noget opmærksomhed og nogen gode billeder.... troede han.
For langt kom Sean Penn ikke før vandet begyndte at fosse ind i båden fra et hul som fjolset ikke havde fået lukket.

P. Diddy - undskyld Diddy havde nok gjort det hele lidt mere cool i sin pimpede yacht :D


Billede: kilde


Læs en artikel her: http://www.news.com.au/story/0,10117,16494464-1702,00.html