<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Presseliderlige Penn synker

Vores allesammens Hollywood-looney Sean Penn har gjort det igen - gjort sig totalt til grin.
Denne gang var Penn dog ikke ude for at besøge en ny diktator men derimod ude i en heltemodig redningsaktion for som en anden actionhelt (og dem har han jo spillet nogen stykker af) at redde strandede mennesker i New Orleans i hans egen lille båd.
Imidlertid er Sean Penn jo ikke idiot for ingenting - så han havde selvfølgelig inviteret et helt følge med sig på den lille båd for at dokumentere hans redningsaktion.
Helt sikker var han imidlertid ikke på om han ikke skulle komme til at møde nogen voldsberete filmkritikere - så for en sikkerhedsskyld bar han det der ligner en hvid skudsikker vest.

Men afsted - ud og redde folk og score noget opmærksomhed og nogen gode billeder.... troede han.
For langt kom Sean Penn ikke før vandet begyndte at fosse ind i båden fra et hul som fjolset ikke havde fået lukket.

P. Diddy - undskyld Diddy havde nok gjort det hele lidt mere cool i sin pimpede yacht :D


Billede: kilde


Læs en artikel her: http://www.news.com.au/story/0,10117,16494464-1702,00.html
« Home | Next »