<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Udefra - Konspiration.tv

Ja bare lige sådan et forslag til et muligt valg af navneskift til det spøjse lille magasin-program på DDR2.
Kære Kenneth Plummer, se dog at komme af med Tyge Pedersen. For selv om det da til tider kan være ganske underholdende at høre hans evige række af konspirationsteorier og generelle paranoia - ja så er det altså ikke noget som den almindelige danske licensbetaler bør tvinges til at betale for. Den slags konspirationsteorier kan man få ganske gratis på diverse internetsider, det er ikke noget der hører hjemme på en borger-finansieret kanal der gerne burde være seriøs.

Her til aften kørte der så igen en gang canadisk produceret konspirations tv hvor "the bad guy" igen er USA. Egentlig ikke nogen overraskelse når producenten hedder CBC (populært kendt bland canadierne som
Communist Broadcast Corporation).
I denne udsendelse handlede det om de fredelige revolutioner i Serbien, Georgien og primært Ukraine, og om hvordan USA skulle have været bagmanden bag det hele.
Jo da - der er da noget der tyder på at der var støtte fra pro-demokrati organisationer i vesten (også EU) og fra vestlige regeringer som gerne så mere demokrati.
Men det var åbenbart ifølge Tyge Pedersen noget suspekt og forkert i. Tyge Pedersen fortsatte igennem hele udsendelsen med sin alvorlige stemme at indikere hvordan det hele nok var styret fra USA - og det er jo som vi kender Tyge Pedersens sind jo slemt nok.
International solidaritet er åbenbart ikke så godt ifølge Tyge Pedersen når der også følger penge med fra folk som f.eks. George Soros (som er så uheldig at ryge ind i denne gang anti-USA anti-Bush tirade selvom manden er indædt George W Bush modstander).
De nye demokratier bliver endda i begyndelsen af udsendlesen betegnet som "regimer".
Blandt almindelige borgere i Georgien og Ukraine ville man nok blive ret så forargede over den slags stempler. Faktisk kender jeg både en student fra Georgien og en fra Ukraine som begge to er meget glade for at være sluppet af med de gamle regimer og fået et nyt og mere demokratisk styre. Uden at man selvfølgelig kan sige at en fra hvert land er repræsentativt ;) - men det er fornuftige folk som ihvertfald er mere pro-demokratiske end Tyge Pedersen.

Jeg mener at det blot er godt at vestlige stater og grupper viser solidaritet med folkelige demokrati-bevægelser rundt om i verden. Det er der ikke noget suspekt i - det er derimod det helt rigtige at gøre og fortjener bifald.
Men det kommer der næppe fra den hemmelig diktaturbeundrer Tyge Pedersen.

Se udsendelsen selv her: http://www.dr.dk/udefra/ og skriv gerne i kommentar-blokken her hvad DU mener

update: næste udsendelse har følgende omtale:

"Udefra: Voodoo og Zombier

DR2, tirsdag 13. septemberkl. 23.00

I Haiti er voodoo blevet gjort til officiel statsreligion side om side med kristendommen. Og straffeloven forbyder at stjæle de dødes sjæle og gøre dem til zombier. De gamle afrikanske trolddomskunster gennemsyrer det kaotiske samfund. Vært: Tyge Pedersen. www.dr.dk/udefra."

Gad vide om Tyge også kan få USA til at være skyld i zombie-plagen ;)

« Home | Next »
| Next »
| Next »