<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Smalkost til Michael Moore

1.6.06
Nu vil en 33-årige krigsinvalid Peter Damon som Michael Moore brugte groft manipulerende og uden dennes tilladelse i den såkaldte "dokumentarfilm" Fahrenheit 911 hjælpe Moore med at tabe sig.
For det kan snart stå på smalkost for multi-millionæren Moore hvis denne ender med at skulle betale omkring ½ milliard kroner til den krænkede.
Kilde: EB.dkHerfra håber jeg både for Peter Damon og for Moores badevægts skyld (eller er det efterhånden en bilvægt?) at Moore skal slippe bare nogen af sine mange millioner som han har tjent ved at misbruge bl.a. Peter Damon men også en lang række andre.

Ikke kun i Fahrenheit 911 har Moore været groft manipulerende også tilbage i Bowling for Columbine tog Moore det ikke så tungt med tilladelser eller med sandheden.

Anbefalelsesværdige er følgende oplysende film der går bag om Moores manipulationer:
Michael and Me (af Larry Elder)
Michael Moore hates America
Fahrenhype 9/11

Pind har jo ret

31.5.06
Jamen helt ærligt. Behandling på sygehuse på statens regning bør begrænses til at behandle sygdomme - og ikke til pjat og gøgl.
Således kan jeg som liberal egentlig meget godt følge Søren Pinds fornuftige synspunkt omkring det at give tilskud til kunstig befrugtning af lesbiske.
For det der vel er det grundlæggende problem er at de lesbiske jo med deres livsførsel selvfølgelig ikke kan føde børn. Det at blive gravid har til alle tider været noget der involverede en mands og en kvindes lagengymnastik sammen. Sådan har naturen nu engang ville det. Behandlingskrævende barnløshed hos heterosexuelle par har oftest baggrund i sygdom og disse bør naturligvis hjælpes da de jo ikke kan gøre for at de måtte være syge.

De lesbiske kvinder derimod er jo ikke syge. Problemet er jo så latterligt enkelt som lesbiske kvinders manglende vilje til at opfylde naturens krav om 1 stk. mand.

Lignende kan man sige om folks ønsker om at få kønsskifteoperationer på statens regning, hvad bliver det næste? Jeg føler mig faktisk lidt som om jeg i virkeligheden er en engel - jeg vil have vinger opereret på på statens regning!Tak til Søren Pind for at fri de i forvejen hårdt plagede skatteborgere for den slags unødvendige udgifter.