<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pind har jo ret

Jamen helt ærligt. Behandling på sygehuse på statens regning bør begrænses til at behandle sygdomme - og ikke til pjat og gøgl.
Således kan jeg som liberal egentlig meget godt følge Søren Pinds fornuftige synspunkt omkring det at give tilskud til kunstig befrugtning af lesbiske.
For det der vel er det grundlæggende problem er at de lesbiske jo med deres livsførsel selvfølgelig ikke kan føde børn. Det at blive gravid har til alle tider været noget der involverede en mands og en kvindes lagengymnastik sammen. Sådan har naturen nu engang ville det. Behandlingskrævende barnløshed hos heterosexuelle par har oftest baggrund i sygdom og disse bør naturligvis hjælpes da de jo ikke kan gøre for at de måtte være syge.

De lesbiske kvinder derimod er jo ikke syge. Problemet er jo så latterligt enkelt som lesbiske kvinders manglende vilje til at opfylde naturens krav om 1 stk. mand.

Lignende kan man sige om folks ønsker om at få kønsskifteoperationer på statens regning, hvad bliver det næste? Jeg føler mig faktisk lidt som om jeg i virkeligheden er en engel - jeg vil have vinger opereret på på statens regning!Tak til Søren Pind for at fri de i forvejen hårdt plagede skatteborgere for den slags unødvendige udgifter.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Morten
1:23 PM

Egentlig en ret imponerende logik, du der lægger for dagen. Men det er trist at du ikke trækker den helt ud, fordi det jo egentlig må siges at være naturens orden at folk går hen og bliver syge. Der er derfor i sagens natur heller ikke nogen som helst årsag til, at man skulle modtage sygdomsbehandling af det offentlige (helt ærligt, så er udtrykket 'på statens regning' misvisende - rent økonomisk så er staten du og jeg og resten af samfundets borgere).

Ret beset, så er de syges problem jo det latterligt enkle, at de ikke kan opfylde naturens krav om modstandskraftig genetik. Det har altid været naturens orden at rydde ud i bestanden, når den bliver for stor og dominerende, så lad os da lade naturen gå sin gang, right?

Det eneste (ret uhyggelige, synes du ikke?) alternativ er vel, at vi lader fremskridtet råde, og så på ægte demokratisk vis stiller dette frugterne af dette fremskridt til rådighed for alle borgere på lige vis.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
12:03 AM

Argumentet er jo at sygehuse bør behandle sygdomme.
Hvis du mener homoseksualitet er en sygdom kan du da have ret.
Men mig bekendt er det hverken en sygdom eller noget der er genetisk bestemt (nogle mindre seriøse forskere har forsøgt at finde et "homo"-gen men har ikke fundet noget entydigt).
Homoseksualitet er et valg og noget som vel latent ligger og lure i mennesker generelt (uden at jeg dog af egen erfaring kan sige at dette skulle være tilfældet).

Spørgsmålet om hvem der skal betale er ganske enkelt:
Folk der er syge skal hjælpes enten over den nuværende vej hvor noget af skatten bruges til en slags national fælles sikring mod sygdom eller over det jeg synes ville være det bedste - nemlig over private sygeforsikringer.
Derimod skal folk der ikke er syge men bare ønsker større bryster, et sixpack eller graviditet selv betale for det.

Hvad bliver mon det næste?

Jeg kommer umiddelbart i tanke om dennne klassiker fra Monty Pythons Life of Bryan:

JUDITH:
Well, why do you want to be Loretta, Stan?
LORETTA:
I want to have babies.
REG:
You want to have babies?!
LORETTA:
It's every man's right to have babies if he wants them.
REG:
But... you can't have babies.
LORETTA:
Don't you oppress me.
REG:
I'm not oppressing you, Stan. You haven't got a womb! Where's the foetus going to gestate?! You going to keep it in a box?!
LORETTA:
[crying]
JUDITH:
Here! I-- I've got an idea. Suppose you agree that he can't actually have babies, not having a womb, which is nobody's fault, not even the Romans', but that he can have the right to have babies.
FRANCIS:
Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother. Sister. Sorry.
REG:
What's the point?
FRANCIS:
What?
REG:
What's the point of fighting for his right to have babies when he can't have babies?!
FRANCIS:
It is symbolic of our struggle against oppression.
REG:
Symbolic of his struggle against reality.    
skrevet af: Blogger Balder
1:56 PM

Jeg havde en længere diskussion om emnet med Jakob A fra Extreme So blogging What? hvor også andre aspekter end de økonomiske blev berørt..

Balders viste ingen nåde for mandeallergiske kramper (fy!): Hvis dette ønske om ikke at skulle have sex med mænd er så vigtigt og altdominerende at man ikke kan lægge det til side det nødvendige antal gange for at opnå en graviditet og det med nogenlunde godt humør og evt. humor, så synes jeg stadigvæk ikke de er egnet til at have børn. Så er det nemlig ikke længere et spørgsmål om andre præferencer, men om en sygelig fobi. Læs diskussionen og deltag    » Send en kommentar