<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nyt fra vores allesammens yndlings-Baathist

Baathisten og landsforræderen Carsten Kofoed er atter i sit es når han nu giver sig ud i at legitimere terroristers drab på en dansk soldat.
De danske tropper kaldes både besættelsestropper og terroristernes kaldes for en legitim modstandsbevægelse.

Den mand er da et helt igennem forvirret eksemplar.
Hvis det havde været under 2. verdenskrig ville han uden tvivl være gået i nazistisk tjeneste og uden tvivl som del af en "legitim modstandsbevægelse" imod den jødiske konspiration have ledet en KZ-lejr.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
4:53 PM

Ich glaube da hast du etwas missverstanden:
ES WAR DIE WAFFEN-SS, DIE ANDERE LÄNDER BESETZT UND TERRORISIERT HAT!
Der dänische Widerstand im 2. Weltkrieg hätte, deiner Argumentation zufolge, dann die Waffen-SS sein müssen
Alle, die nicht in deiner Meinung sind, sind also Nazis.
Ich sage dir, dass es die Nazis waren, die sich alles zu einfach machten.
Med venlig hilsen fra den danske Hamborg-Altona    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
5:50 PM

De Baathistiske og islamo-facistiske terrorister i Irak kæmper IMOD demokratiet og FOR at indføre et facistisk regime.

Din sammenligning med den danske modstandsbevægelse der netop kæmpede IMOD en facistisk besættelse og FOR demokratiet holder ikke.
Den er en fornærmelse af disse mennesker der kæmpede i en god sag modsat den facistiske internationale terror som senest en dansk soldat er blevet offer for.

Som bosiddende i Tyskland er du sikkert bekendt med Hitlers planer for at opbygge en nazistisk modstand med såkaldte Währwolf-grupper der skulle udrette terror imod de allierede.
Hvor Hitler fejlede miserabelt og disse grupper blev en fiasko har Saddam pt lidt mere held med det godt hjulpet af folk som Carsten Kofoed der er intet mindre end en landsforræder i mine øjne.
Derfor mener jeg min historiske konklussion om hvad Carsten Kofoed der jo driver baathisternes propaganda-værk i Danmark ville have været under 2. verdenskrig holder 100.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
6:13 PM

Fra Die Zeit 18. Marts 2004:

"Der Koran und andere islamische Schriften äußern tiefe Abneigung gegen Gewaltherrschaft und Diktatur", sagt Bernhard Lewis. Die Diktatur der Baath-Partei von Saddam Heussein sei "ein Export aus Europa".
Der ehemalige Princeton-Professor sieht eine Verbindung zwischen dem deutschen Faschismus und der Diktatur im Irak: "Die Baath-Partei war der Klon der NSDAP. Ihr Führer, Raschid Ali, verbrachte das Ende des Krieges als persönlicher Gast Adolf Hitlers in Berlin."

Det er velkendt at Baath-partiet som Carsten Kofoed støtter er kraftigt inspireret af facistiske og anti-semitiske tanker fra Europa og at de blev støttet kraftigt af NSDAP i deres tilblivelse for at give briterne problemer i Mellemøsten.    
skrevet af: Anonymous Anonym
8:36 PM

Jeg forstår ikke rigtigt at den lille latterlige landsforræder, ikke er blevet hevet for en dommer.

Et er hans forskruede tosserier, men i princippet opfordrer han jo både direkte og indirekte til overfald på Danske soldater.

Jeg vil bestemt ikke opfordre nogen, men jeg ville bestemt ikke fælde en eneste tåre hvis den klovn en dag rendte ind i en 4-5 Danske soldater og forklarede dem hans forskruede synspunkter (hvis man da ellers kunne forstå ham uden en pløk i kæften)sekundært ville et tæt møde med et boldtræ også kunne gå an :-D    » Send en kommentar