<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ting jeg ikke gider betale til

- Licens til Danmarks Radio etc.
- Filmstøtte til Zentropa etc.
- Kulturstøtte til Det Kongelige Teater etc.
- Statsstøtte til Radio Oasen
- Partistøtte til Enhedslisten
- EU-støtte til Hamas-ledet Palæstina

for bare at nævne nogen af de ting jeg egentlig helst ville være fri for at medfinansiere.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger AnnaLyttiger
12:05 AM

Jeg kunne ikke være mere enig. Men for at starte et sted - hvordan slipper man for at betale licens til det socialdemokratiske foretagende DR?

Købe 500 videofilm og et display uden TV-modtager?

Hvornår er der nogen, som starter en realistisk TV-kanal? TV4 er tæt på, men ellers?    
skrevet af: Anonymous Anonym
7:27 PM

"hvordan slipper man for at betale licens til det socialdemokratiske foretagende DR?"

Man holder blot op med at betale. Så enkelt er det. Jeg har aldrig betalt licens og har kun haft besøg af licensmanden én gang. Jeg løj ham op i ansigtet og sendte ham væk med uforrettet sag, og jeg har ikke hørt noget til dem siden. Licenskontoret har ingen adkomst til private hjem, men kan teoretisk true med en dommerkendelse. Det sker bare ikke i praksis.    
skrevet af: Anonymous Anonym
8:19 PM

Kunne nu heller aldrig drømme om at betale til det skidt !

Men såvidt jeg har forstået det, er det selve tv-apparatet man betaler licens-afgiften til !

Så hvis man har et kort til tv i sin pc, skulle det jo i princippet være licens-frit at se tv, det er vel også derfor Tyskerne har sat afgifter på computere, og jeg har da også hørt rygter om at vores kloge hoveder herhjemme vil have lignende afgifter netop for at folk ikke skal kunne bruge deres PC som fjernsyn.

Men indtil videre skulle den være god nok !    » Send en kommentar