<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Link alliance

13.10.05
Hvis du har en blog som du synes jeg burde linke til under mine faste links er du velkommen til at henkaste en kommentar her.

Ja til Burka

Men altså kun hvor de gør gavn: hos grimme mennesker.

Her et lille tankeeksperiment:

Før:


Efter:


Hvad siger i? Jeg synes det 2. billede giver langt mindre kvalme end det første.

Så ja til Burka-tvang for dem som vi gerne vil have tildækket.

Men ja til Burka-forbud for søde babes som hende her:Billeder: leksikon.org, evolverfish.org og tv2.no

SFs Ungdom i Randers og landsforræderi

Den unge og noget forvirrede Kristian Schmidt fra SFU i Randers er atter et eksempel på en Folkesocialist der går i fremmede magters ærinde og forråder sit eget land.

Følgende kan man læse på Baathpartiet i Danmarks (øh Frit Iraks) hjemmeside: "Det var fuldstændig legitimt og konventionelt, da irakiske frihedskæmpere dræbte en dansk soldat med en vejsidebombe den 1. oktober."

Han fortsætter: "Jeg tager personligt den skarpeste afstand fra den måde, hvorpå statsminister hr. Anders Fogh Rasmussen og de øvrige medlemmer af regeringen forvansker situationen i Irak, fra den måde, som de fremstiller irakerne som terrorister på."

Kære lille Kristian,
du er sgu da godt nok en forvirret lille lort.
Var det da måske almindelige irakere der fejt myrdede den danske soldat?
Nej det var professionelle terrorister. Et faktum som bl.a. bliver klart når man ser på beviserne.
Bomben var af samme type som Hizbollah har udviklet. Hizbollah er som bekendt finansieret af Iran som flere gange er blevet grebet med fingrene i kagedåsen i andre lande med hemmelige operationer. Beviserne peger tungt på at terroraktionen blev udført af enten Iran-nære terrorgrupper eller af en iransk efterretningsenhed.

Jeg kan kun tage det skarpeste afstand fra Kristian Schmidts forsøg på at fremstille det irakiske folk som "frihedskæmpere aka terrorister" og fra hans åbenlyse had til hans egne landsmænd og hans forræderi imod hans egen nation.

Smut til Nord-Korea skat.

2 x Dagens lallende idiot - Peter Schlüter og Villy "zzzzzz" Søvndal


Da jeg jo er totalt flink dispenserer jeg idag fra reglen om at der kun kan være én dagens idiot.
Idag er der hele to.

Med deres på flere planer uintelligente og for Peter Schlüters vedkommende grænsende op ad det psykisk forstyrrede udtalelser omkring Dansk Folkeparti er både den konservative (tsk tsk tsk) Peter Schlüter og Villy Søvndals SF ude i noget der i det sidste ende kun skader dem selv og gavner Dansk Folkeparti.

Peter Schlüter har i København (loonie-by) startet sin helt egen krig imod Dansk Folkeparti som han kalder for nazister. Hans hadefulde og sindsforvirrede vrøvl udbreder han fra sin hjemmeside
SF og Villy Søvndal er de seneste der er hoppet med på vognen (en vogn der begyndte at rulle efter at nogle af drengene fra Greve havde syntes de lige ville støtte Louise Frevert (eller det de troede Louise Frevert havde skrevet men som altså åbenbart var skrevet af hendes lettere forvirrede webmaster).
SF som har et noget forvirret syn på verden (sådan for at sige det mildt) har syntes det var passende at lave en lille quiz hvor der skal gættes på om et citat stammer fra Nazi-Tyskland eller fra Dansk Folkeparti.
"Jeg synes schaeferhunde er kloge" - vistnok citat fra Adolf Hitler ;)

Imidlertid tænker Villy og SF som sædvanligt ikke over konsekvenserne (blændet af had er det nok også svært for dem).
Resultatet vil uden tvivl være at man begynder at grave lidt i hvilke rabiate udtalelser der er kommet ud af SF i tidernes løb (og det er vist ikke så lidt - man kan bare lige tage et kik i "Borbarder Hovedkvarteret" af Plum).
Man bør ikke smide med sten når man selv har rendt rundt og sagt langt værre ting end Freverts webmaster igennem tiderne.

En anden effekt som allerede kunne observeres efter Peter Schlüters forvirrede udtalelser var at DF rent faktisk gik fremad i meningsmålingerne (Konservative der skammede sig over Peter der så grundigt gør sit til at plette hans store fars navn?).

Danskerne er ikke dumme og kan godt se at det som Peter Schlüter og Villy Søvndal bedriver er svinagtige tilsviningskampagner.

billede: fritirak.dk

Islamisk Trossamfund hælder benzin på bålet - uansvarlige imamer

12.10.05
Islamisk Trossamfund bærer sin del af ansvaret for at unge muslimer går amok og sender dødstrusler til Jyllands Posten og de tolv tegnere som har formastet sig til at tegne Muhammed.
Ifølge Ekstra Bladet har JP nu været nødt til at hyre et vagtfirma for at sikre sig imod eventuelle galninge der vil gøre alvor af dødstruslerne.

Mit råd til muslimerne der føler sig fornærmet over tegningerne er: "get a sense of humour".
Ser vi måske kristne rende rundt og sende dødstrusler eller folkekirken kræve at Monty Python undskylder for "Life of Brian", eller at Rowan Atkinson skal undskylde for "Black Adder"?
Nej vel.

Tag jer sammen og fat at hvis i vil bo i Danmark kan i ikke opføre jer som om i lever i Medina for 1000 år siden.