<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - Jens Stoltenberg

16.9.05
Norges kommende røde statsminister fejrer sin knebne valgsejr med at give den terroristiske internationale i Irak en ny sejr.
Stoltenberg vil svigte det irakiske folk og overlade dem terroristernes unåde ved at trække norsk militær personel ud af Irak. kilde: Ekstra Bladet

Det er så idiotisk at give terroristerne den slags opmuntrene tegn på at vesten er nogen kujoner der ikke tør forsvare det irakiske folk at "pigernes Jens" absolut må være dagens lallende idiot.

Medkandidater idag var dog også hans citat: "to dyre veninder" - også bedre kendt som formanden for centerpartiet og socialistisk venstreparti (gammelkommunister)

billede: nordlys.no

Dagens lallende idiot - homofoben Lars von Trier

14.9.05

Lars von Trier kan ligesågodt bekende det nu - han må være konverteret til islam.
Til svensk svt har han udtalt følgende om HC Andersens forfatterskab: " Det er det værste bøsselort. Jeg kan ikke holde det ud". Kilde: BT
Hans nedladende kommentar om homosexuelle og om danmarks nationalforfatter nummer et indikerer ihvertfald at han er gledet over i den anti-vestlige og anti-tollerante ydre kant.

Lars von Trier er en taber der ikke har lavet noget der er halvvejs godt siden "Riget 1 + 2".

Lars von Trier når ikke H.C. Andersen til sokkeholderne.
H.C. Andersen vil blive husket for altid mens von Trier nok skal forsvinde i glemslen.

billede: wikipedia

Dagens lallende idiot - to unavngivne Farum-pædagoger

13.9.05
Der er indrømmet nok politiske kandidater til titlen. Men idag må titlen gå til de voksne i Farum.
Jeg kan da godt forstå at små børn kan finde på at smage på ting og sager de finder. Men at to pædagoger åbenbart også lige skal smage lidt på det hvide pulver børnene fandt ude i skoven forstår jeg i disse tider ikke.
Tænk hvis det havde været miltbrand eller tænk hvis det virkelig havde været kokain?
Okay indrømmet ser man jo ofte i film den arketypiske hårde LA-cop som lige kan smage efter om det nu også er den ægte vare - men det skal pædagoger altså ikke rende rundt og lege. De skal ringe til politiet øjeblikkeligt - og så må de sende en 'hård Farum-cop" fra Farum PDs antidrug department.
Men okay sådan et har man åbenbart ikke i Farum og åbenbart heller ikke i nærmere nærhed for her et stykke over midnat er der åbenbart stadig ikke nogen der har fundet ud af hvad der egentlig var i poserne. Kokain, bagepulver, kartoffelmel eller dog alligevel et suspekt og langsomtvirkende kampmiddel?
Oddsene er dog at det var fuldstændigt harmløst og heldigvis er børnene også i godt behold ligesom de to pædagoger der dog har udstillet det der i mine øjne er stor letsindighed både ved selv at smage på pulveret men ved altså også at være så længe om at reagere at så mange børn nåede at få smaget på pulveret.
Men der kommer nok en redegørelse en af dagene som kaster lidt mere lys om forløbet. Jeg håber dette viser at jeg tager fejl.

Aktiv dødshjælp

12.9.05
til terrorister...

Ja det synes jeg faktisk er en rigtig god ide.
Inspireret af israelernes succes med at eliminere terrorens fyrster i de palæstinensiske områder bør vi i Vesteuropa heller ikke være bange for at give aktiv dødshjælp til terrorister der truer vores allesammens sikkerhed.
Derfor går jeg ind for at europæiske specialenheder bliver indsat i jagten på aktive internationale terrorister og terroristmasterminds globalt.

"Men hvad så med folkeretten? Vi kan da ikke bare gå ind i Sudan og dræbe terrorister uden først at have fået lov?", vil spørgsmålet jo nok lyde fra den åh så humanistisk indstillede venstrefløj.

Mit svar: Fuck Sudan! De er en skurkestat på linie med Iran eller Nord-Korea. Storsponsorer i den internationale terrorisme. Skulle vi forhandle med sådan nogen røvhuller om allernådigst at få lov til at lave noget skadedyrsbekæmpelse på deres territorium?
Nej gu' ska' vi ej. Og hvis det ikke passer dem kan de få nødhjælpen strøget og et par ugers luftangreb der vil sætte deres militære muligheder tilbage på stenalderniveau.

Budskabet skal være: "Hvis du forsøger at dræbe vores civile finder vi dig og dræber dig"

Når de har ret har de ret

"Det er i orden, at hjemmeværnet udleverer et M95-automatgevær til en udenlandsk statsborger, selv om Politiets Efterretningstjeneste (PET) nægter vedkommende dansk statsborgerskab med henvisning til, at han er til "fare for statens sikkerhed".
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3257786/

Rikke Hvilshøj er åbenbart ikke glad for at indrømme når der sker åbenlyse fejl.
Således ser hun intet mærkeligt i at en libanesisk statsborger ikke kun er blevet optaget i hjemmeværnet - men også har fået udleveret et automatgevær selv om PET mener at han udgør en trussel mod statens sikkerhed.

Medmindre JP virkelig har sløset med gengivelsen af sagen synes jeg dog at Rikke Hvilshøj er helt og særdeles på vildspor. Hvordan i alverden kan det gå til at vi giver våbentræning til udenlandske statsborgere i Danmark? Vi snakker jo her ikke om en udenlandsk soldat der i forbindelse med vores forsvarssamarbejder får træning (som det jo f.eks. sker når officerer fra Baltikum bliver trænet af den danske hær). Vi snakker om en privatperson som PET altså mener er en trussel mod rigets sikkerhed!

Enhedslisten har fuldstændig ret når de påpeger det vanvittige i den situation

Dagens lallende idiot - Frank Aaen


Mens verden (altså den del af verden der ikke har for travlt med at hade demokrati, frihed og USA) brugte dagen igår på at mindes ofrene for terrorangrebene d. 11. september 2001 havde vores alle sammens danske diktaturkrammer nummer 1 travlt med at forsvare terroristernes rettigheder.
Frank Aaen er minsanten blevet forarget over at nogle amerikanske soldater måske har sagt grimme ord og været lidt hårde mod nogen tilfangetagne terrorister i Afghanistan og FE ikke øjeblikkeligt har meddelt folketinget om den set i Hommel-sagens lys åbenbart uacceptable adfærd.
Særligt hyklerisk bliver Frank Aaens forargelse når man ser tilbage på hvad Frank Aaen selv foretog sig tilbage i 80'erne i selvsamme land.
Her har det været rapporteret fra kommunistiske magasiner fra tiden at Frank Aaen stolt overvågede og hjalp KGB med afhøringen af det vi dengang så som afghanske frihedskæmpere (og seriøst havde Sovjetunionen modsat USA idag nok næppe nogen intentioner om at sætte Afghanistan frit igen). Dette kunne journalist Mette Herborg rapportere i Berlingske Tidende den. 31. juli 2001. Frank Aaen forventer åbenbart at befolkningen har kort hukommelse - og desværre har de det, og den etablerede presse er desværre ofte heller ikke den store hjælp da denne i den grad er præget af den journalistiske venstredrejning vi igennem årtier har været vidne til.
Men KGB var jo selvfølgelig så også kendt for deres særligt humanistiske afhørsformer.
Og Che er selvfølgelig verdenshistoriens mest noble frihedskæmper - en ren Ghandi.

foto: det skattebetalte folketing

En uhellig alliance


Vi er i disse tider vidne til at vor tids 3 store totalitære idelogier går sammen i forsøg på at omstyrte den demokratiske orden.
Vi ser dog ikke så mange alliancer mellem facister og kommunister - og
National-Bolschewikerne bliver nok næppe startskuddet til en ny stor alliance i stil Hitler-Stalin.
Derimod ser vi repræsentanter og arvtagere fra begge Europas to store totalitære ideologier gå i alliance med den arabiske verdens store totalitære ideologi islamismen.
Vi ser NPD medlemmer i Tyskland forene sig med islamisterne i deres fælles had på jøder.
Vi ser Enhedslisten opstille fanatiske muslimer til byrådet i Odense - grunden igen her: jøder (eller som Enhedslisten forsøger at skjule det zionisme).
Sandheden er at alle de 3 store totalitære ideologier forener sig over 2 grundlæggende ting i deres syn på verden: anti-demokrati og jødehad.

Min opfordring herfra lyder derfor: tag afstand fra de totalitære ideologier og deres gift.
Partier som NPD, Enhedslisten, Die Linke, med flere hører ikke hjemme i noget europæisk parlament.

Link alliance

11.9.05
Hvis du har en blog som du synes jeg burde linke til under mine faste links er du velkommen til at henkaste en kommentar her.
Men husk: ingen reklame for sider der sælger Vi4gr4, p3nis-3nlarg3m3nts eller lingende spammer reklamer.

No comments

Så er der lukket for kommentarer her på siden.
Ikke fordi jeg ikke ønsker dialog, men fordi de hidtil er blevet misbrugt af reklame-spammere.

To the spammers: fuck off! You are destroying the dialog on blogger.

Dagens lallende idiot - Noam Chomsky


De næste par uger vil der dagligt blive tilføjet en ny lallende idiot inklusive begrundelse for dennes idioti til galleriet.

Idag: Noam Chomsky

Manden er en diktaturelsker der tilbage i 70'erne mistede den smule anseelse han havde tilbage ved at forsvare Pol Pots rædselsregime.

Chomsky har dog fået comeback hos en ny og desværre historieløs generation i 2001 hvor han efter 11. september har haft travlt med kærlighedserklæringer til diverse terrorister og terrorregimer.
Han nåede dog ikke at få nogen fortjenestemedalje af Saddam Hussein - men fik til gengæld opildnet en sindsforvirret venstrefløj til at støtte op om islamister og panislamiske facister.
Denne mand har dog et kalkyle - og kalkylet er at omstyrte den vestlige samfundsorden - men hvad der kommer istedet er han åbenbart ligeglad med - bare det bliver totalitært.
Hvis Chomsky tror at et verdensomspændende islamisk diktatur vil give plads til hans radikale socialistiske holdninger er han absolut også kandidat til at blive kåret som månedens lallende idiot.

billede: Columbia University

Hvis de er så kloge - hvorfor køber de så en fransk bil?

Så er nationens intelligens blevet testet og resultaterne er brudt ned i temmelig grundige detaljer af TV2.

Jeg synes så lige der er en række spørgsmål der må være naturlige at stille i denne forbindelse.
Vi starter fra en ende af.

IQ efter region:
Nordjylland103
Østjylland106
Vestjylland103
Syd- og Sønderjylland103
Fyn103
Sjælland og øer104
København108
Bornholm97

Er alle intelligente bornholmere rejst til København - eller kunne bornholmerne bare ikke forstå spørgsmålene der var stillet på DANSK?

Efter hårfarve:
Blond105
Rød103
Brun105
Sort104
Grå106
Skaldet107

Det er det jeg altid har sagt - de rødhårede er altså lidt smådumme ;)

Efter tv-vaner:
Ofte105
Ind imellem105
Sjældent108
Jeg ser ikke TV100

Folk der ikke ser fjernsyn er DUMME! Basta!
Folk der kun ser DR er dog endnu dummere - den detalje har TV2 dog nobelt glemt.

Efter favorit fodbold-hold:
AC Horsens105
AGF109
Brøndby104
Esbjerg104
FC København103
FC Midtjylland104
FC Nordsjælland109
OB105
Silkeborg107
SønderjyskE104
Viborg105
AaB106
Ikke lide fodbold106

White Pride er jo åbenbart de rene brainiacs? Hmmm AGF fansene har snydt!
For alle ved jo at Silkeborgs fans er de mest intelligente i Jylland.
Overraskende er faktisk også at FCKs fans alligevel er DUMMERE end Brøndbys - selv om begge fangrupper jo skraber bunden.
De intelligente i København er altså enten Nordsjællændere eller eksil-Silkeborg fans.

Efter motionsvaner:
Ingen105
1-3 timer106
4-6 timer105
7-9 timer103
Over 9 timer99

Ironman = Pinky
Couchpotatoe = The Brain

Efter bil:
Alfa Romeo107
Audi107
Austin98
BMW102
Citrôën111
Fiat106
Ford108
Honda105
Hyundai105
Mazda107
Mercedes104
Mitsubishi105
Nissan105
Opel106
Peugeot108
Renault111
Saab110
Seat104
Skoda108
Suzuki104
Toyota107
Volvo107
VW107
Anden bil103
Ingen bil102

Hvis de er så kloge - hvorfor køber de så en fransk bil?
Det her må være tegn på at man ikke behøver have forstand på biler for at være klog.
Og folk der kører Austin (engelsk skrot-bil) er komplette lallende IDIOTER!

Efter Alkoholforbrug:
Hver dag106
Et par gange om ugen109
Flere gange om ugen112
Sjældent104
Jeg drikker ikke94

Og så vil jeg ellers ikke høre mere om at alkohol skulle skade ens intelligens. I moderation er rødvinen altså god - og bedre end slet ikke at drikke noget. Men okay dem der ikke drikker kunne jo også tilhører en befolkningsgruppe der af religiøse årsager ikke må drikke.... uha nu bevæger vi os ind på et af de områder der dog var for politisk ukorrekt for TV2 - men okay det kunne jo også være det bare er pga. samme problemer med sproget som bornholmerne åbenbart har.

Ryger:
Ja103
Nej106

Rygere er ikke alt for kloge.

A eller B menneske
A-menneske103
B-menneske107

Der er altså også noget suspekt over dem der går i seng klokken 11 og står op klokken 6! Suspekt siger jeg bare!

Hvem klipper:
Det gør jeg selv108
Min mor101
Frisøren105
Andre108

Hmmm med frisørpriserne i Danmark kan jeg faktisk godt forstå at det er klogt at klippe selv (længe leve OBHs klippemaskine). Mit tip er dog næsten gang man alligevel er i Flensborg for at købe billige brændbare DVDer at smutte en tur til frisør der. En god frisør tager der ca. 12 Euro for en herreklipning (og nej det er ikke en eller anden momsfusker frisør af anden etnisk herkomst end tysk).

Briller:
Ja107
Nej104

Man må lide for at blive så klog ;)

Musiksmag:
Jazz109
Pop103
Rock108
Klassisk109
Heavy105
Dansk-top91
Country101

Avs Richard Ragnvald, Kandis med flere. I fordummer nationen - stop så! Nu !
Længe leve en god gang Beethoven med rungende gitarrer og en dyb saxofon.
Dog har man glemt hip-hopperne i opgørelsen - dem har jeg en mistanke om også skraber bunden sammen med Kandis-fansene.

Summa-sumarum:
vores folkevalgte bør fra nu af være:
Mænd, 26-35 år gamle, fra København (dog nok mange eksil-jyder vil jeg formode), skaldede, højrehåndede, sjældne tv-seere, AGF eller FCN fans, moderat motionerende med kun 1-3 timer om ugen, køre Citrôën eller Renault som de af og til får P-bøder på, sjældne sms'ere, drikke alkohol flere gange om ugen, være ikke-rygere og ikke-tatoverede, B-mennesker der klipper sig selv, brillebærere der sjældent køber økologisk og være klassisk eller jazzfans der ikke kan lide at danse.

Okay - der er vist blevet skudt på alt og alle i denne omgang - men kun fordi de er så DUMME!

Mange hilsener Dolph - den facistiske flodhest