<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cafe Oscar episoden og kommunistisk spin

3.9.07
For en gangs skyld leverer Politiken del 2 af de efterhånden mange episoder omkring de danske kommunisters efterhånden mange træftninger med diverse ekstremistiske grupperinger i dunstkredsen af DNSB.
Igår søndag hed det stadig at "korthårede" helt umotiveret angreb den kommunistiske Cafe Oscar med flasker og at de stakkels små uskyldige kommunist pus var nødt til at gemme sig og ryste i bukserne.
Der er ingen tvivl om at de kommunistiske kujoner sikkert rystede i bukserne da en flok hårdt prøvede White Pride kastede et par flasker (AGF tilhængere der må bæres over med for tiden da deres hold er elendigt og fyldt med swarte ;).
Imidlertid er de små pus altså ikke så uskyldige ofre som de atter engang har forsøgt at bilde omverdenen ind ved hjælp af Ritzau. For nu viser det sig altså at det var kommunisterne der startede med at kaste flasker efter White Pride folkene (de før omtalte idioter som man dog bør have medlidenhed med fordi de går så meget frygteligt og traumatiserende igennem på stadion hver søndag - særligt når man som dem er så besat af race må det jo være slemt når man i den danske superliga kun overgås af FC Midtjylland hvad angår antallet af profiler med afrikanske aner).
Men atter engang ser vi altså hvordan de mest voldsberete er de store mængder rød-facister som vore politikere bliver ved med at give frit lejde og ikke de talmæssigt langt underlegne brun-facister.
Mit forslag er at spærre begge disse grupperinger sammen på en øde ø sammen med grøn-facisterne og udkæmpe en god gang Battle Royal :P

For stærk tobak for de sarte europæere?

2.9.07
Hvis man vil have anti-amerikanisme på tv behøver man ikke nødvendigvis se DR eller BBC.
Man kan såmænd også bare tænde for CNN (International) og man får en kanal der i den variant Ted Turners medie-imperie vælger at sende til Europa en kanal der når den er mest positiv overfor USA højest kan betegnes som neutral. I utroligt mange tilfælde oplever vi dog et rablende selvhad fra en kanal der hvis man skulle placere den på den amerikanske politiske skala hører hjemme på det demokratiske partis yderste venstre-socialistiske fløj.

Seertallene styrtdykkede (og er stadig langt lavere end Mr. Turner ville ønske sig) i USA, hvor den her i Europa bortcensurerede kanal Fox News (var engang på Viasat men nu erstattet af det mere traditionelt anti-amerikanske Deutsche Welle) har haft stor succes.

For at vise at man gerne ville være en kanal der var bred og ikke kun anti-amerikansk hentede man til den amerikanske CNN variant den borgerligt liberalistiske Glenn Beck til at lave programmer med dybdeborende journalistik og debat. Se hans side her.

Desværre for os europæere mener CNN åbenbart ikke at vi "kan tåle mosten" og viser derfor ikke Glenn Becks glimrende programmer på CNNi.
Det er faktisk en kæmpe skam for personligt værdsætter jeg meget denne stemme der tør gå imod den massive socialistiske bias der er på CNN.

Men indtil CNNi vågener op og nok europæere har forlangt at vi efter Anderson Cooper (der også er en glimrende afbalanceret journalist - om end med mindre "cohones" end Glenn Beck) også får Glenn Beck at se må vi nøjes med Youtube hvor mange af hans glimrende indslag findes.

Giv mig en mp5 !

Politiet burde efterhånden beholde ungdomshus voldpsykopaterne i fængslet - for deres egen skyld.

For er jeg den eneste der efterhånden er så arig over disse fuldstændigt bindegale møgunger at jeg får lyst til at gøre dette her ved dem.

John Schmidt gid du ledede det danske politi - for du er en stand-up guy