<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cafe Oscar episoden og kommunistisk spin

For en gangs skyld leverer Politiken del 2 af de efterhånden mange episoder omkring de danske kommunisters efterhånden mange træftninger med diverse ekstremistiske grupperinger i dunstkredsen af DNSB.
Igår søndag hed det stadig at "korthårede" helt umotiveret angreb den kommunistiske Cafe Oscar med flasker og at de stakkels små uskyldige kommunist pus var nødt til at gemme sig og ryste i bukserne.
Der er ingen tvivl om at de kommunistiske kujoner sikkert rystede i bukserne da en flok hårdt prøvede White Pride kastede et par flasker (AGF tilhængere der må bæres over med for tiden da deres hold er elendigt og fyldt med swarte ;).
Imidlertid er de små pus altså ikke så uskyldige ofre som de atter engang har forsøgt at bilde omverdenen ind ved hjælp af Ritzau. For nu viser det sig altså at det var kommunisterne der startede med at kaste flasker efter White Pride folkene (de før omtalte idioter som man dog bør have medlidenhed med fordi de går så meget frygteligt og traumatiserende igennem på stadion hver søndag - særligt når man som dem er så besat af race må det jo være slemt når man i den danske superliga kun overgås af FC Midtjylland hvad angår antallet af profiler med afrikanske aner).
Men atter engang ser vi altså hvordan de mest voldsberete er de store mængder rød-facister som vore politikere bliver ved med at give frit lejde og ikke de talmæssigt langt underlegne brun-facister.
Mit forslag er at spærre begge disse grupperinger sammen på en øde ø sammen med grøn-facisterne og udkæmpe en god gang Battle Royal :P
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Balder
12:11 PM

Et lille udpluk: artikler og dokumentation med relation til Cafe Oskar sagen

Cafe Oskar: Politisk motiveret kriminalitet i Aarhus

»Mindedag for højereekstremistisk overfald på Café Oskar i Århus«

DR TV avisen torsdag den 4 maj 2006 18:30 - Transskription af hele indslaget

Skandaløs kritikløs opbakning til den ekstreme venstrefløj hos Danmarks Radio.


Balder Blog fre 25 aug 2006 - Aktivist nægtede at hjælpe politiet

En af de venstrefløjsaktivister, der blev overfaldet i et sammenstød mellem en gruppe højrefløjsaktivister og gæster på den socialistiske Café Oskar, nægtede at hjælpe politiet med efterforskningen, da han var mere interesseret i at komme i medierne, fremgår det af udtalelse fra politimester Jørgen Ilum. Enhedslisten beskylder politiet for at lyve.

Rødfascistisk propaganda - Café Oskar: Århus Politi tilbageviser Enhedslistens anklager

Balder Blog fre 25 aug 2006 man 31 jul 2006 - Med ond skal ond bekæmpes

Den ekstreme højrefløj skal slås ned med vold, siger 'anti-fascist'

Ekstra Bladet 32 juli: Rødfascister taler ud: Vi tæsker nazister

Den 6. juli i år modtog 6 unge patrioter brev fra politimesteren i Århus om, at alle sigtelser mod dem var opgivet. De seks unge har siden december 2005 været sigtet for ”grov forstyrrelse af ro og orden” fordi de den 29. november samme år havde været i klammeri med en større gruppe kommunister i Café Oskar, det lokale hovedkvarter for Enhedslistens militante dækorganisation Antiracistisk Netværk.

Sigtelser mod patrioter opgivet: Hvad der faktisk skete på Café Oskar den 29 november 2005    » Send en kommentar