<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Skatte-bluf

"Skattelettelser til alle" skriver JP.dk her til aften.

Men hvem er så alle?
Jo alle er alle dem i arbejde, for det der indtil videre er kommet frem omkring hvordan skattereformen skal se ud er at regeringen lader danskeren i arbejde slippe billigere i skat, men at man samtidigt hæver det man under falsk flag kalder grønne afgifter (min holdning omkring den gang fup kan ses lidt længere nede her på siden).
Og grønne afgifter er noget der rammer alle.
Alle har brug for at varme huset, lejligheden eller kollgieværelset op. Alle har brug for et varmt brusebad i ny og næ (særligt jer hippier!) og alle har brug for ikke at sidde i bælgravende mørke når det bliver vinter. Kort sagt alle bruger energi og alle betaler derfor aflad for deres synd (at producere - nej ikke forbruge som tåbede DR2-journalister kan finde på at sige - CO2).
Alt imens de har turret rundt oppe på Grønland for skatteborgernes penge har Connie altså overbevist Anders Fogh om at den store manipulator Al Gore skam har ret og at jorden vil gå under hvis vi ikke beskatter danskerne endnu mere.

Hvis det ender med at blive denne skattereform der kommer igennem bliver det altså noget mindre sjovt at være pensionist (køb hellere nogle varme sweatere her på tilbud) eller student (hvad med en PC med håndsving som dem til Afrika?).

Næh alt i alt uddeles der altså samlet set kun "gaver" til den ene halvdel af befolkningen mens den anden bliver endnu mere plukket end det hidtil var tilfældet. Alt i alt en skattereform der har ordet RADIKALE (Danmarks Associale Parti) som vandmærke på papiret.

SÆNK SKATTEN FOR ALLE! Og hæv ikke andre skatter. Som CEPOS retteligt påpeger er foreslaget i dets nuværende form et brud på skattestoppet og det rene socialdemokratiske politik.

Mindre stat, mindre skat.
Mere ansvar til den enkelte og mere råderum til den enkelte.

Idag er der vist kommet endnu et par ekstra medlemmer til Liberalisterne.

Personligt ser jeg mig selv sådan her:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Alfred Hansen, fhv grisehandler
2:57 PM

Jamen så er vi da vist næsten på samme hold. Jeg tolker det dog som et meget lille skridt i den rigtige retning og jeg er især rystet over Dansk Folkepartis overbudspolitik.

Det er rigtigt, at man ikke kan giver store skattelettelser nu på grund af risiko for overophedning af økonomien, men det er tiden til at få vedtaget en automatik, der automatisk sænker skatten, hvis arbejdsløsheden stiger.

Flest penge skal bruges på at øge beskæftigelsesfradraget så det kan betale sig for alle at arbejde, men der skal også bruges penge på at reducere marginalskatten.

http://hejmdal.blogspot.com/2007/08/velfrdssamfund-i-ulovlig-tilgift.html    » Send en kommentar