<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Konspirationsteorierne når nye højder

En mand der er mere end almindeligt forvirret er Frit Iraks totale looney Carsten Kofoed.

I en af hans nyeste bizarre tirader taler han nu om den sekteriske vold i Irak som resultatet af en "amerikansk-iransk-zionistiske plan".

Normale mennesker ville hvis deres hidtidige teorier ikke holder jo måske lægge dem til side, men det synes Carsten Kofoed åbenbart er for let. Nu har hans Baath-venner altså overbevist ham om en hemmelig (og yderst overraskende) hemmelig alliance mellem USA og Iran.

At Kofoed æder denne bizarre arabiske teori viser tydeligt hvor inderligt tåbeligt naiv, uvidende og ligefrem hjerneskadet han må være.

Alt imens Carsten Kofoed kalder sig selv socialist (og her må vi antage at han ser sig selv som klassisk socialist) støtter han ivrigt op om Saddams nazi-inspirerede Arab Baath Socialist Party men minsanten også omkring klassiske islamister som Said Mansour.

Newsflash til Carsten Kofoed - du er en f****** nazist.Men er de forvirret, så følg med i næste afsnit af FritIrak.

ps: anbefalelsesværdigt for dem der har History Channel er dokumentaren "Saddam and the third Reich"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Balder
10:40 AM

Jo ideen er da meget sjovt, men lader du ikke de røde slippe lidt for let ved at forestille en vaskeægte kommunist som nazist?

Det er som om det ikke er skræmmende nok at vi har at gøre med disciple af Marx, Stalin, Lenin, Trotzki, Mao og Pol Pot..

Hvad skal vi bruge SS og Nazierne til i denne samhæng?

Lad dog begge grupper være ansvarlige for deres egne forbrydelser..    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
8:30 PM

Hvor tæt disse to totalitære ideologier er på hinanden trods den evige rivalisering er Carsten Kofoed jo netop et glimrende eksempel på. For manden tror vitterligt selv at Baath-partiet er et socialistisk, ja endda kommunistisk parti, noget han som gammel-kommunist jo synes er helt fint.
At han slet ikke fatter at Baath-partiet trods navnet (nazisterne hed jo også egentlig Deutsche National-SOZIALISTISCHE Arbeiter Partei) faktisk er et om ikke åndsfremmet så dog nazistisk og dermed rivaliserende parti.
Manden har åbenbart aldrig undersøgt hvad Saddam gjorde ved kommunisterne i Irak.

Den totale forvirring (som dog også har spredt sig til Enhedslisten i form af Astmaa) er at gammel-kommunister nu ligefrem byder islamister velkomne som åndsfæller.

Der er noget der siger mig at af alle totalitære ideologier har kommunismen de mest hjerne-amputerede tilhængere der gang på gang lader sig snyde så vandet driver.

For deres egen skyld burde kommunisterne (og ikke fordi jeg vil dem noget godt) se at studere historien lidt nærmere.
Soviet allierede sig med Nazi-Tyskland om at dele rovet i Polen.... og blev næsten slået.
Kommunister allierede sig med Khomeni i Iran for at styrte shaeen.... og det blev deres egen tur til at få bøllebank kort tid efter.
Der tegner sig så småt et mønster.

Og det foruroligende er desværre at selv om det ikke er kommunismen der vinder altid er det alt for ofte at den totalitære alliance vinder (for efterfølgende at afgøre de endelige magtforhold internt).

Forræddere i Europa er altså f.eks.:
Enhedslisten
NPD
Die Linke
osv.    » Send en kommentar