<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blame mankind, Blame Bush, it's all pop!

Den kutteklædte hævner er tilbage :) og han er sur på jer alle sammen, hver og en.
For mens den kutteklædte hævner har været fanget af sin ærke-nemesis Forlidt Tid har i alle sammen fejlet i at gøre verden bedre. Ja faktisk så har de fleste af jer været beskæftiget med at tilpasse jer dagsordner som i jedi-universet hører hjemme på den mørke side. :P

Men nu er jeg altså tilbage og vil sætte mine superhelte-kræfter ind i kampen imod den dystre Lord Connie, den onde Darth Auken og den super onde Emperator Gore, bare for at nævne nogle få.

Til første emne:

Der er gået total pop i klimadebatten (den ikke-eksisterende).

Vil du være populær idag skal du tilpasse dig til de vedtagne dogmer.
Et af de dogmer er at jorden bliver varmere (ja det gør den) og at det er mennskets skyld og i særdeleshed George W Bush (tja det er faktisk tvivlsomt).

Dogmen er nu så fastlåst at alle ikke-eksperter nødtvunget må slutte op om dem, deriblandt selv George W Bush der enten har opgivet at få sit folk ind på rette spor i spørgsmålet eller simpelthen er ude i det som enhver god populist nu om stunder nødvendigvis må gøre i forhold til spørgsmålet.

Og hvad ser vi så idag?

Vi ser den største samling hypokrater på den dyre side af indkomstskalaen folde sig ud på fjernsyn i "verdens største pop-koncert".
Live Earth hedder den af Emperator Gore organiserede hjernevask-seance og på rolle-listen finder vi stort set hele who-is-who i den vestlige pop-musik.
Vi hører Black Eyed Peas sangere sige at de nu vil sprænge deres Hummer i luften for at redde jordens klima og vi ser masser af andre stjerner der godt nok som nykonvetitter prædiker deres nye tro men modsat hidtil må siges at have særdeles svært ved at holde sig til dens bud, men det har hele den "grønne kirkes" medlemmer jo haft.
Startende fra Al Gore hvis hushold bruger svimlende mænger af strøm, over popstjerner som Xzibit (hov er det ikke ham med det ellers coole show Pimp My Ride?) eller Kanye West der godt nok er kendt som Bush-hader og generelt nut-job men også som stor fan af dyre og særdeles benzinslugne biler (særligt hip-hop fraktionen er her en værre flok hypokrater).

At Al Gore med dyre Hollywood film og store fine koncerter forsøger at sprede sin religion på nationalt fjernsyn verden over er uheldigt. Særligt hvis der ikke stilles kritiske spørgsmål til grundlaget for hans særdeles radikale påstande og løsningsforslag.

Derfor er det særdeles godt at DR (ja det der foretagene som efterhånden kun sendes bras fordi de "af den onde Fogh-regeringen blev snydt til at bygge den ny DR-by" (not!) viser The Global Warming Swindle (et program der modsat det DR siger i traileren ikke er lavet af BBC men af Channel 4)

For de utålmodige kan den ses her:
Se den på google video her

Den indeholder en række særdeles interesante punkter som debunker Al Gores påstande og sætter et kæmpe spørgsmålstegn ved om det ikke er total nonsense vores politikere med Connie Hedegaard i spidsen er ved at kaste os ud i.

At DR iøvrigt ikke er totalt ensidige (omdog de er generelt særdeles pro Al Gores teser) er denne glimrende DR-producerede dokumenter med en række danske klimaforskere der tør gå imod strømmen.

Se den på google video her


Mon Xzibit for at "redde jordens klima" nu siger sin million dollar kontrakt med MTV op?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar