<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Om Muhammed og om at slå budbringeren ihjel

Det minder en om hvor tåbeligt naive nogle folk dog er, særligt på venstrefløjen.

Hvad var det vi lærte af Muhammed-krisen?
1) Fanatiske muslimer bliver stiktossede på folk der laver tegninger af Muhammed
2) Fanatiske muslimer bliver stiktossede på folk der offentliggør disse billeder (bare spørg de fængslede avisredaktører i flere muslimske lande)

Så hvad gør de ak så kreative hoveder Sixten Kai Nielsen og Martin K fra Wooloo Productions så?

De offentliggør videoer med Muhammed tegninger (lavet af unge DFUere der under alkoholpåvirkning og i den sikre overbevisning om at dette selvfølgelig ikke ville offentliggøres til offentligt skue), sørger endelig for at viderebringe dette til TV-2, der så også gladeligt sender det.
Dermed viser de tydeligt at de ikke helt har fattet lektion nummer 2.

For igen er de fundamentalistiske muslimer bedøvende ligeglade med publicistens motiver, det der betyder noget er at de har offentliggjort noget som de mener fornærmer en fyr der er død for næsten 1400 år siden.

Nu kræves der nu fra diverse fundamentalistiske organisationer forklaringer (og senere nok også undskyldninger fra dronningen og offentlige henrettelser af "forbryderne") på hvorfor TV-2 viste klip fra DefendingDenmarks video (flot gået drenge, jeres mål om at "rebrande" Danmark går virkelig godt).

Også på drengenes side på Youtube er der ved at tikke meget negative kommentarer ind på deres værk.

Aquoiboniste | October 08, 2006

Hey guys and girls. Before posting you should read the texts accompanying the videoclips. It clearly says that this is not uploaded by someone agreeing with whats on the videos. Its rather the opposite. It is merely documenting the madness that unfolds within the ranks of the extreme right party in Denmark. Nothing more.
So giver the poster some credit please :-)
VietnamVeteran | October 08, 2006

Tag og fjern det nazilort nu. Eller vil du måske gerne have, at DK får sin egen 11. septemper?.

Det er sådan nogle som jer, der får DK til at ligne 1930'ernes Tyskland.
SyedBukhari | October 07, 2006

how can offending others be part of free speech or even civil norms. the thin rope that people call balance is slipping further and further away.
please remove this offensive material.
aminah64 | October 06, 2006

Salam

Du burde skamme dig, at oploade video's som skænder andre's religion.

Må du brænde op i helvedet og det gerne meget længe..hvis ikke dette allerede vil give problemmer for dk.igen..disse video's er lagt ud på nettet nu..til skue for verden's muslimer..og jeg kan sige reaktionerne er meget alvorlige...

Ws...Aminah..dansker og muslim


Hvis jeg var de to ville jeg nok ikke opholde mig så meget på kontoret da fanatiske islamister jo kan slå det let op i telefonbogen...

En enkelt fordel ville der dog være ved det hele: Nik og Jay ville måske blive sprunget i luften også (deres pladeselskab har nemlig til i samme bygning) ;)Vil islamisk terror sætte en stopper for fænomenet Nik og Jay?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous falkeøje
8:03 PM

Der er kun en ting at gøre.
Som DFU og mange andre, offentliggør så meget, at muslimerne køres trætte.
Deres hysteriske fremfærd er et udslag af en dårlig kultur, som kun tiden kan frigøre dem for.

falkeøje    
skrevet af: Blogger Balder
12:54 AM

"Deres hysteriske fremfærd er et udslag af en dårlig kultur, som kun tiden kan frigøre dem for."

Hvad var det nu Wafa Sultan sagde i sit interview med en af Deadlineværterne: "You have to hit them again and again, (and again) until they get used to it. That's the only thing that works"

At hun mente Danmark gjorde et glimrende arbejde ved at blæse på de reaktionære kræfters barnagtige protester og voldstrusler kom ret
klart til udtryk.

Muhammed mobning burde foregå over hele verden fra børnehaveklasse alderen lige så længe til idioternes selvdestruktive adfærd brænder ud.

Opfører man sig som småbørn, skal de behandles som småbørn, de skal ikke have deres vilje, de skal have hård modstand uden omsvøb.

Tresserpædagogikken har som bekendt slået fejl.

Deres uvilje til at erkende Koranens hådske og krigeriske budskaber og deres profets forbrydelser skal brydes indtil de enten indser den frygtlige fejltagelse de har begået, eller omvende sig til Jesus Kristus, hvis de ikke kan undværre faste rammer.

Lige som Tyskland blev "denazificeret" efter krigen, skal der stables en oplysningskampagne på benene, der belærer muslimerne om hvad der står i deres egne skrifter, og sammenholde dem det med de islamiske massers opførsel. I hvert fald her i vesten. Men en Radio Fri Muhamedanistan burde vækkes til live, for at støtte alle de reformvenlige sekulære kræfter der er i den islamiske verden, lige som vi havde Radio Free Europe under den kolde krig.

Man kunne sørge om råd hos Tyskerne med hvordan man bærer sig af med en sådan proces.

Islam skal bekæmpes aktivt i det store muhammedanske flertals egne fredelige interesser såvel som vore.    
skrevet af: Anonymous Holme
7:23 PM

Vi har ikke læst en skid af det her, andet end hvor let det er at pisse visse personager af.
Det er da kun positivt at TV2 sendte filmen. Det burde de gøre igen og igen, indtil inslamisterne ikke læbgere orker at lave ballade.    
skrevet af: Blogger pvnam_3
7:55 PM

«««««« mini------spam.»»»»»»
--- Don't be Idiots!!!
--- The way to go... isn't 'lick-the-boots' to the Majority of the Europeans!
--- The way to go... it is 'make war' against the White Parasite... i.e., the ETHNIC SEPARATISM:
(... before being too late...)
-1- a space (50%) of Total Competition (i.e., a globalisation space);
-2- another space (50%) of Natural Reserve: for the preservation of Natives Ethnic Identity.
{ see: 50-separatism-50 }


NOTE 1: The Space of Total Competition (50%)... will be for the Europeans (the majority: i.e., White Parasite)... that... want to be in the Parasite-Enjoy ... i.e.:
-1- they claim to enjoy immigrant servile labour at 'price of rain';
-2- they claim to enjoy the existence of persons to pay the retirement pension [ in spite of... they doesn't make a Society where exist Demographic Renewal!!! ]

NOTE 2: The Space of Natural Reserve (50%)... will be for the Europeans (a minority)... they which claim to be in the Planet - with dignity, courage and determination - fighting for the Survival of his Ethnic Identity.    
skrevet af: Anonymous Anonym
2:35 PM

"Dick & Gay vil måske blive SPRÆNGT i luften". - Altså ikke, at jeg vil savne dem. Og så har vi også Henrik Solgaard, som gør det meget bedre ved sit piano...    » Send en kommentar