<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Skat - åh skat

Der er noget galt med denne regering hvor et såkaldt liberalt parti er med til at svinge taktstokken.
På skatteområdet opfører man sig nemlig stadig som en slags Socialdemokraterne Light.
Forstå mig nu ret - jeg er da glad for skattestoppet og for at den evigt opadgående spiral med udplyndringen af den almindelige danske skatteborger blev standset.
Men så alligevel:
For er det egentlig ikke et brud på skattestoppet at man hæver og udvider licensbetalingen til at blive en slags uofficiel medieskat som så godt som alle andre end huleboere og amish-folk er pisket til at betale?
Nej små skjulte skatteforøgelser kan de godt finde ud af den kære "liberale" regering.
Men hvor bliver vores skattelettelser af - de skattelettelser som bl.a. kloge folk som Steve Forbes opfordrer europæerne til hvis der skal mere gang i hjulene (indrømmet mest en opfordring der var rettet imod de europæiske akse-stater Tyskland, Italien og Frankrig, men som også var fornuftigt for Danmark).

Her en række områder hvor der som det første skulle sættes ind.

Ned med momsen og kunstigt høje afgifter.
Disse har blot en effekt - og det er at jage folk syd for grænsen for at købe ind. Alt lige fra hele campingvogne, DVD-skiver osv. kan idag med stor fordel købes i Tyskland fremfor Danmark. Med "Campingvognssagens" afslutning kan vi snart forvente at flere og flere store "forbrugsgoder" vil blive solgt fra butikker i Danmark men afhentet i Tyskland (eller sendt med fragtmand igennem en bestilling på internettet).
Alt sammen noget der vil føre til at føre dels handel og dels afgifter udenom Danmark og ned til Tyskland (hvor de sikkert vil glæde sig over hjælpen fra nord)

Ned med bilafgifterne
Det er vanvittigt at Danmark har så bizart høje bilafgifter og særligt at disse rammer så socialt skævt som de gør.
Bare et eksempel på en Mercedes R-klasse (indrømmet en stor bil men eksemplet gælder også for mange andre biler der kan fås på gule plader):
En børnefamilie der er nødt til at købe bilen på hvide plader (da de jo har børn og dermed behov for mere end 2 pladser i bilen) skal give næsten 1,4 millioner kroner for bilen.
Singlen eller det barnløse par (som oftest er meget bedre stillet end børnefamilien) kan købe bilen på gule plader (da de jo kun behøver to pladser). Så er prisen lige pludselig langt under det halve med ca. 600.000 kr.
Ned med bilafgifterne for biler på hvide plader så denne sociale uretfærdighed fra statens side ikke sker og børnefamilierne (som i mine øjne er særdeles vigtige for at holde Danmark dansk) får bedre økonomisk råderum og frihed.

Ned med "de grønne afgifter" for den almindelige borger
Atter en socialdemokratisk opfindelse der rammer socialt endda meget skævt er de efterhånden helt sindssyge afgifter på strøm, olie, vand osv. De såkaldt "grønne afgifter".
Afgifterne var tænkt så såkaldt "adfærdsregulerende" - og det tør jeg da sandelig også sige de er blevet. For de har nemlig vredet armen om på netop den gruppe af borgere der ikke har så meget at gøre godt med. Den tvinger bl.a. dem der ikke har så meget til at sidde og fryse om vinteren fordi el og olie er blevet så dyrt at det for nogen ganske enkelt slår bunden ud af privatøkonomien hvis det bliver en hård vinter. For helt almindelige familier er de grønne afgifter noget der gør dagligdagen til en særdeles dyr fornøjelse.

Nej til øget afstraffelse af boligejere
Inde i Kjøbenhavnstrup har en del røde politikere og nogle cafe-latter en meget mærkelig forestilling af den almindelige husejer i Danmark.
De har den opfattelse at den almindelige husejer er en stor boligspekulant som konstant sælger og køber bolig for at skumme ordentlige fortjenester hver eneste gang.
Derfor mener de at man i den hellige ligheds navn skal sætte boligskatterne op for at tage fra boligejerne og give til lejerne.
Imidlertid er dette billede langt væk fra virkeligheden for den almindelige Hr. og Fru. Boligejer. Mine forældre har f.eks. boet i det samme hus i over 30 år og kunne aldrig drømme om at flytte hus, masser af min øvrige familie ligeså. Familien tager ikke engang lån i friværdien (noget som de røde og cafe-latterne åbenbart mener gør folk rigere - men lånte penge er altså lånte penge og ikke noget der gør folk reelt rigere).
De der tjener penge på bolig salg og køb er altså ikke den gennemsnitlige boligejer men ofte supergrådige som ..... Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten der scorede kassen fornyligt på sin 3. bolighandel indenfor vistnok ligeså mange år (der er åbenbart gode penge i de lejligheder den velbjærgede kommunistiske parlamentariker har kunne fuske sig billigt til på Nørrebro).
Så nej til øget afstraffelse af Hr. og Fru. Boligejer - derimod sæt boligskatterne ned - og hæv skatten for Pernille Rosenkrantz-Theil (som kommunist burde det jo være iorden med hende med en trækprocent på 100% ;)

Danmark har brug for at få et langt mere simpelt skattesystem hvor borgerne ikke bliver udplyndret i form af skjulte skatter (som afgiftsmageriet er) og hvor man betaler en simpel let forståelig flad skat (uden alle mulige fradrag og andet gøgl som i det hele taget kun har været nødvendige på grund af de mange afgifter).

Et fladt skattesystem vil være bedst for alle og øge den sociale mobilitet. Det vil gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats fordi man ikke længere vil blive straffet i form af højere trækprocenter. Og så vil fjernelsen af de skjulte associale skatter gøre det lettere for særligt pensionister og børnefamilier at få økonomien til at hænge sammen.

Det går godt i Danmark, men det kan komme til at gå endnu bedre for ALLE hvis vi får rettet op på disse helt klare urimelige skævheder i vores skattesystem og får sænket skatterne.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar