<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blüh im Glanze dieses Glückes ...

Der skulle noget så emotionelt og dybest set ulogisk som et fodbold-vm til for at give tyskerne og ikke mindst de tyske virksomheder optimismen og fremtidstroen tilbage.
Det er næppe noget tilfælde at optimismen er på sit højeste netop nu siden 1991.
Tyskland viser med dette vm at man godt kan stable noget stort på benene (noget der ikke lige er en krig ;) og den nyfundne stolthed over "Das Vaterland" er kun sundt.
I gaderne ser man fodboldfans fra overalt i verden fejre fredeligt sammen ikke mindst takket være et glimrende organiseret sikkerhedsarbejde som med tysk grundighed har inkluderet samarbejde med politi fra både England, Holland osv. Også på det område viser Tyskland sig fra den positive side og ikke som de inkompetente fjolser i de tyske sikkerhedsorganer der stille og roligt lod en terrorcelle planlægge 9/11 fra lejligheder i Hamborg.

Selv om jeg personligt hepper på England (som flertallet af nordmændene, men desværre ikke som flertallet af danskerne der er nogle værre med-løbere og hepper på Brasilien), så under jeg Tyskland alt den succes de allerede har opnået ved dette vm.
For mig ligner det fodboldmæssigt en gentagelse af "Das Wunder von Bern" hvor den snedige vest-tyske træner med vilje stillede reserverne i sidste gruppekamp mod Ungarn, tabte stort, efterfølgende sneg sig igennem til finalen hvor det så atter stod på opgør mod storfavoritterne fra Ungarn. Underdoggen Vest-Tyskland satte nu de bedste folk på banen og vandt over Ungarn der fuldstændigt havde undervurderet deres modstander efter den lette sejr i gruppespillet.
Har Tysklands mildest talt ringe resultater i de seneste par års træningskampe været et gigantisk bluff fra Klinsmann?
Måske ikke helt, Tyskland har haft problemer, men de har aldrig været helhjertede i træningskampene, noget de til gengæld er nu.
Nu synes alt muligt for Tyskland.
Og hvem ved måske ender det som den engelske fodboldlegende Gary Lineker engang tørt konstaterede: "Fodbold er et spil med 22 mand fordelt på 2 hold... og hvor tyskerne vinder til sidst!!"

Den hellige tre-enighed
Beck's

Beckham

Beckenbauer
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar