<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Perverse von Trier: Bush drømmer om SM-sex med Rice

12.11.05
Så er den latterlige nar igen ude og give interview og atter engang kan han ikke dy sig:

ZEIT: Sollten wir mehr über die Sexualität von George W. Bush nachdenken?

von Trier: Auch er ist ein sexuelles Wesen, und seine Psyche ist für uns alle extrem wichtig. Ich glaube, er ist in Condoleezza Rice verliebt. Und er träumt davon, von ihr ausgepeitscht zu werden.

Von Trier har atter engang forpasset en glimrende lejlighed til at holde sin beskidte mund lukket

Modig SF'er: "ingen muslimske fundamentalister på venstrefløjen"

Karsten Hønge der er kandidat for SF i Odense tager afstand fra Enhedslistens opstilling af Asmaa Abdol-Hamid.
Asmaa Abdol-Hamid er som jeg skrev her på bloggen meget ortodoks muslim og hylder nogle idealer der er uendelig langt væk fra mange af venstrefløjens traditionelle synspunkter. Derfor undres man at Enhedslisten opstiller en sådan kandidat.

Se diskussionen memllem Karsten Hønge og Asmaa Abdol-Hamid her (gå et par minutter ind i streamen).

Man må håbe at Karsten Hønge ikke lader topledelsen i SF og Enhedslisten lukke munden på ham.

Tak til anonym for tippet.

Rød-Grøn får en lidt alternativ betydning når man ser på Enhedslisten.

Her er forslag til en ny plakat med en mulig samarbejdspartner

Flere "interessante" synspunkter fra super-racisten Dr. Kamau Kambon

11.11.05
At Dr. Kamau Kambon er rablende vanvittig (men altså desværre stadig render rundt på fri fod med folk der vitterligt stadig gider lytte til hans galskab) bevises igen i et interview fra PBS-kanalen UNC-TVhvor han i kraf af sin rolle som bogbutiks indehaver (for sort litteratur af den mere gustne art) bliver interviewet.
Synspunkterne er at Israel formodentlig stod bag 11. september i en stor masterplan for at udrydde de sorte. Og gæt lige hvem han har ladet sig inspirere sig af til den slutning?
Selvfølgelig, vores gode gamle ven "The Protocols Of The Learned Elders Of Zion" som også irans fundi-præsident finder god inspiration i.

Kambon: Well yes, there are many, many books out on the New World Order. One is by William Still, The New World Order. One is Behold a Pale Horse. There's another book out now that's very hard to get now called The Immaculate Deception: the Bush Crime Family. So I think as an African in America, we really have to look at the panorama of possibilities about this. It could have been the American government itself in order to go to the Mideast to get the oil, and also simultaneously, to use FEMA-the Federal Emergency Management Act-to suspend the so-called laws that exist now to accelerate the incarceration of black people. There are over two million black people in the prisons of America, there are over two million people and of the two million, one million eight hundred thousand are black people. This means that they were arrested. That doesn't mean they were guilty of crimes. There are many possibilities and I think that people that come in the store, even if I'm wrong about this suspicion-that it may not have come from outside-it could have been the Israelis. If you read The Protocols Of The Learned Elders Of Zion, it gives you some ideas that it could have been the Israelis. But even if we're wrong about all of this, then it's good to think alternatively.

Dagens super-racist


"And the one idea is, how we are going to exterminate white people because that in my estimation is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem. *tepid applause* Now I don’t care whether you clap or not, but I’m saying to you that we need to solve this problem because they are going to kill us."
Gutten der stiller sig op og hvis der var nogen retfærdighed til i verden burde anklages for opfordring til folkemord er Dr. Kamau Kambon fra North Carlonia.

Hvis man vil se dejlig klassisk racisme skal man bare se det her indslag fra C-Spans debat om "Katrina og effekten for afro-amerikanerne". Video her. Transcript her.

Chokerende er at der ikke er nogen der gør deres opposition hørt i lyset af så afskyelige og gennemført sindssyge udtalelser som superracisten Kambon fremfører. Nogen ser helt tydeligt ud til bare at være for chokerede til at sige noget (eller bange) mens andre ligefrem bifalder de racistiske udtalelser.

Update: nyt video-link er tilføjet da det andet ikke fungerede

Månedens tv-tip

SAT1 og Pro7 er blevet kendt i Tyskland for at lave meget gode monumental tv-film.
Den seneste i rækken bliver sendt d. 27. og 28. november og vil forhåbentlig minde tyskerne om noget af den tak de skylder amerikanerne for først at have befriet dem for Hitler og efterfølgende for at have stået ved deres side da Stalin også ville have hele Berlin.
"Die Luftbrücke" handler om luftbroen til Berlin som blev organiseret af den modige general Clay der gjorde det umulige muligt og forsynede en hel storby fra luften efter Stalin havde afspærret landvejen.


RIAS (Radio im Amerikanischen Sektor) var en vigtig informationskilde omkring luftbroen til Berlin og stationens journalister var igennem årene kendte for modigt at kæmpe imod kommunisternes forsøg på at tage kontrollen i hele Berlin.
Stationen var dog også en kulturel ambassadør for den frie verden og blev i smug lyttet i DDR da man ud over den fri presse også kunne høre moderne musik fra vesten.

De franske medier igen fanget i fusk

Meget aktuelt iforhold til min tidligere posting er denne her:

A¡No Pasaràn! reader wrote in to draw attention to this interesting item on Rantburg, complete with video shown on the satellite/cable channelCanal+
a subtitle strategically placed says "Sarkozy, fasciste!", but according to many French forums listeners (including me), the "youths" actually shout "Sarkozy, sale juif", this is clearly audible, Sarko effectively being part-jewish.

Did the bobo channel Canal+, and especially the TV show involved which is obsessively left-leaning, voluntarily misled the viewers?

Læs resten hos No Pasaràn

Tony Blankley om den islamistiske trussel i Europa

Ofte er det godt at få et blik på en kompliseret situation udefra.
Således har debatten i Europa omkring "Franifadaen" også været præget af en blåøjet ønsketænkning som gik ud fra klassiske socialistiske forestillinger om at den slags der foregår i Frankrig lige nu bare er et resultat af økonomisk ulighed.
Det man dog igen og igen bemærker er hvordan pressen i f.eks. Tyskland forsøger at få ændret gerningsmandsprofilen fra "unge vrede muslimer" til det mere brede "vrede unge".
Er det imidlertid unge katolske franskmænd der render rundt og brænder biler af i gaderne, overfalder sagesløse passanter og giver sig ud i gadekampe med politiet?

Set fra USA hvor Washington Times kollumnist Tony Blankley sidder ser man situationen noget mere uden europæiske skyklapper:

"This is not about Muslim poverty (the Islamist terrorists who hit London all had good jobs. Mohammed Atta, who struck us in New York, was well-born and came from a prosperous family.) It is about radical Islamist self-confidence and contempt for the West. And, it is about Western weakness."

Den islamistiske trussel imod Europa er klar og formuleret.
"Or consider the statement of a German radical Islamist that I recounted in my book (based on a National Public Radio news-story broadcast): "Germany is an Islamic country. Islam is in the home, in schools. Germans will be outnumbered. We [Muslims] will say what we want. We'll live how we want. It's outrageous that Germans demand we speak their language. Our children will have our language, our laws, our culture" (The West's Last Chance, page 75). "

Mao var villig til atomkrig

10.11.05
Formand Mao var i 1957 villig til at kaste verden ud i en atomkrig for at sikre sig kontrollen med Taiwan og for at udslette USA.
Det er en ny afsløring der kommer frem i en ny Mao-biografik skrevet af Jung Chang.
Planen var at Rusland skulle forsyne Kina med atomvåben men at det skulle være Kina der førte krigen. Ofrene ville være massive ved gensidig udslettelse, men det var noget Maos onde hjerne var villig til.
»For den endelige sejr, for den totale udslettelse af imperialister, er vi villige til at udholde det første angreb. Det er ikke andet end en stor bunke døende mennesker,« skrev Mao til den sovjetiske partichef, Nikita Khrusjtjov.

Hvad er det lige for en helt 68'erne fejrede.
Helt inde i den moderate socialdemokratiske lejr findes der stadig folk der har svært ved at se det i øjnene at deres ungdomsforelskelse historisk hører hjemme på samme niveau som Stalin og Hitler. Mao var en ond massemorder (jeg er begyndt at holde op med at kalde alle diktatorer for psykopater - da dette ikke stemmer i alle tilfælde og det skete altså må forklares med at diktatorene er decideret onde). Han var både direkte og indirekte ansvarlig i millioner og atter millioners død og var altså villig til at ofre endnu flere havde den dog mere pragmatiske Kruschev ikke sagt nej.


Mao og "Krudtchefen" var ikke ligefrem de bedste venner efter det russiske nej til kinesernes ønsker om at få atomvåben fra Moskva

Soc. Dem. Kommunalvalgkamp - nu med Osama

9.11.05
Det er ikke blot Ritt Bjerregaard der hos sosserne forsøger sig i terrorforsåelse.
Den blot 19-årige socialdemokratiske kandidat Sikandar Malik Siddique har netop gjort sig selv særdeles upopulær i sit eget parti med følgende udtalelse om Al Qaidas ansvar for terrorangrebene den 11. september 2001:
"Hvordan kan man forvente af en far, som har set sin søn blive tortureret og derefter myrdet, at han ikke tager loven i egen hånd, hvis ikke han får retfærdighed".

Dumt dumt dumt. For når man ikke lige hedder Ritt Bjerregaard kan man trods alt i socialdemokratiet ikke regne med at komme afsted med den slags, særligt ikke når selvsamme Siddique har været sat i forbindelse med "Gisp-ut-Fakir".
"Alene at han forsøger at forstå 11. september, lyder fuldstændig vanvittigt. Havde vi kendt til indlægget, havde vi nok aldrig opstillet ham," siger bestyrelsesmedlem Hanne Dahlerup (S).
Det var nok bedre for Siddique at have meldt sig ind i Enhedslisten som jeg forventer er mere "tolerante" overfor den slags fra menige medlemmer.

Socialdemokratiet burde blive delt i to partier. Et parti for de "ordentlige" socialdemokrater, og et for de mere "forvirrede" som Lykketoft, Auken, Budtz osv.
Bare lige sådan et venskabeligt råd til Helle Thorning-Schmidt hvis hun gerne vil slippe af med alle dem der ved deres til tider rabiate synspunkter giver liste A så store problemer.

Kommunistisk kommunalvalgkamp - nu med Allah

8.11.05
Enhedslisten i Odense har præsteret at gøre noget som gode gamle Karx Marx næppe ville have bifaldt.
De har opstillet en ortodoks (for ikke at sige fundamentalistisk) muslimsk kvindelige kandidat til byrådet.
Damen hedder Asmaa Abdol-Hamid og har blandt andet gjort sig bemærket ved at bære det det muslimske tørklæde og senest ved at nægte at give hånd til en mandelige "vantro" medkandidat ved et valgmøde.
Begrundelsen for ikke at give Alex Ahrendsens hånd er ifølge Abdol-Hamid:
"Min religion tillader mig ikke at trykke en fremmed mand i hånden".
Dette forbehold gælder dog ikke kun fremmede mænd men til alle "vantro" som man også kunne læse i Fyns Stiftstidende:
"Sidste år blev Asmaa interviewet af nogle universitetsstuderende sammen med mig i min stue. Hun nægtede at give mig hånden til god dag. Asmaa vil som ortodoks muslim ikke give nogen ikke-muslim hånden. Der er nogen muslimer, der trækker tøjet ud over hånden ved god dag, så de ikke kommer i fysisk kontakt med de urene".

Hmmm nu er jeg jo ikke ligefrem socialisme-ekspert da jeg aldrig har været en del af denne bevægelse. Jeg ved dog fra mine studier omkring alverdens ideologier at den gode gamle skægede fætter som Enhedslistens politisk bygger på ville finde det noget betænkeligt at hans disciple mener at en åbenlyst stærkt religiøs kandidat er forenlig med marxismens grundideer.

Hvad var det lige Karx Marx skrev i "Kritik af Hegels Retsfilosofi" fra 1843:

"Religion er det undertrykte menneskes suk, hjertet i en hjerteløs verden, ligesom den er ånden i en tilværelse uden ånd. Den er opium for folket. Afskaffelsen af religion, som er folkets illusion om lykke, er nødvendig for opnåelsen af virkelig lykke. Kravet om at opgive illusionen om dens forhold, er kravet om at opgive de forhold, som nødvendiggør illusionen".

Det kunne være interessant at se hvad Abdol-Hamid mener om en række af Enhedslistens forslag.
Hvad synes Abdol-Hamid om homo-vielser i moskeerne? (Enhedslisten har foreslået at tillade homo-vielser i folkekirken, så ville det da bare være logisk også at udvide dette til moskeerne).
Eller hvad med temaer som kønnenes ligestilling i klassisk socialistisk forstand?

Hun er tilsyneladende også dybt uenig med sit eget parti omkring blasfemiparagraffen som Enhedslisten (fornuftige for en gangs skyld) gerne vil afskaffe men som Abdol-Hamid har været ude og bruge i sammen med en række andre "ortodokse" muslimer for at melde JP til politiet pga. de vidt berømmede Mohammed-tegninger.

Er det muligt at være "ortodoks" muslim og samtidig stille op for et parti der på mange områder er totalt uforenelig med "ortodoks" islam?

Den første dominosten ved at tippe? Tyskland og den franske "intifada"

7.11.05
For anden nat i træk brændte biler og containere i bydelen Huchting i Bremen.
Også Berlin-bydelen Moabit (ja der hvor det berømte fængsel ligge) blev ramt da det som tidlige efterforskninger fra Staatsschultz vurderer som udenlandske ungdomsbander tændte ild i adskillige biler rapporterer nyhedskanalen N24.
Tyskland hvis indvandrere i størrer grad stammer fra Tyrkiet end fra Nord-Afrika og i nogen højere grad kan siges at være i det mindste del-integreret regner dog ikke med så alvorlig en udvikling som i Frankrig.
Godt er ihvertfald at udviklingen tages alvorligt og man allerede nu har sat specialister på at undersøge sagerne fremfor det overbelastede almindelige politi.
Situationen kan vise sig at være en trussel imod den nationale sikkerhed hvis det skulle vise sig at de unge er religiøst opgejlede til had imod Tyskland, en mulighed man desværre ikke kan udelukke.
Ekstremistiske imamer og islamistisk propaganda har mange lette ofre i en generation af unge muslimer der søger deres idoler på Vestbredden, i Gaza eller blandt terroristikoner som Osama bin Laden og Al Zarqavi.

I Frankrig er idolerne terrorgrupperne i Irak "Vi laver hver aften Baghdad" og den franske "intifada" har netop idag krævet sit første dødsoffer da en 61-årig mand der i fredags blev overfaldet døde efter at have ligget i koma weekenden over rapporter Die Welt.

Wilma - I'm home. Ugen der gak.

6.11.05

Okay indrømmet har jeg i denne uge ikke rigtigt været ude og "hævne" selv om der skam har været nok emner. Men jeg er sikker på det både er sket for Clark Kent, Bruce Wayne eller Don Diego de la Vega.

Ugens første emne:
Terrorcelle i Danmark
Egentlig ikke nogen overraskelse hvis man ser på hvor sløve de danske myndigheder har været når det gjaldt islamiske fundamentalister i Danmark. Mens f.eks. had-prædikanter i lande som Tyskland i længere tid har måttet frygte udvisning har den danske "tolerance" ført til at Danmark er blevet noget af et smørhul for had-prædikanter og terrorens propaganda-mestre.
Derfor var jeg heller ikke spor overrasket da det idag i Politiken kom frem at de terrormistænkte fra Brøndby og København havde deres gang i en af de berygtede ekstremist-moskeer på Nørrebro.
Særligt Nørrebro er om noget sted arnestedet for islamismen i Danmark, et sted som i flere år har været mere eller mindre udenfor kontrol fra danske myndigheder og hvor ekstremistiske grupperinger har kunnet finde en lalleglad venstreekstrem bydel som gladeligt har udlånt lokaler uden at stille spørgsmål.

Faktisk er det at PET fandt en terrorcelle en god nyhed. Det viser nemlig at de trods årelang politisk underprioritering af den nationale sikkerhed trods alt gør deres arbejde.

"Insurgency" i Frankrig
Det måtte jo ske er der nu franske observatører der siger "Paris and other big towns in France are surrounded by millions of islamic youths brainwashed by imams who encourage them to destroy".
Men hvem er så disse horder der har sendt Frankrig ud i borgerkrigslignende tilstande med tusindvis af brændende biler, afbrændte børnehaver og forretninger, sårede politifolk og en befolkning der er begyndt at kræve militærets indgriben?
Svaret (eller fokus) er forskelligt alt efter hvilket medie man spørger.
På tyske N24 (som ellers er en kanal jeg værdsætter som værende mere seriøs end andre tyske kanaler) satte den udsendte rapporter idag fokus på at profilen på gerningsmændene typisk er en puberterende teenager på mellem 12 og 14 år som er droppet ud af skolen og slår sig igennem som småkriminel.
Dette er sikkert meget korrekt og logisk når man ser på gerningsmandsprofilen for en gennemsnitlig deltager i optøjer i Gaza eller på Vestbredden.
Det der er interessant i dækningen fra visse medier er ikke så meget hvad de siger, men langt mere hvad de vælger at fortie.
For som mere kritiske medier har konstateret er der meget der tyder på en stigende grad af organisering og det ihvertfald for nogen medier "ubehagelige" faktum at gerningsmændende har ét meget interessant fælles karakteristiska: deres muslimske baggrund.
Det er ikke vietnamesiske indvandrere eller franske no-future børn der render rundt og stikker Frankrig i brand. Det er muslimske unge.
Er de islamister? Det skal jeg ikke kunne sige. Men noget tyder ihverfald på at de hader det land de bor i.
Det der også er det egentlig intessante spørgsmål er hvem der er dukkemestrene der styrer den hjernevaskede ungdom.
For dem (som mig) der ikke er så gode til fransk vil jeg anbefale denne engelsksprogede blog om Frankrig og de franske medier. !No Pasarán!

MTV Europe? Video Music Awards
Er jeg nu ved at åbne en underholdningsafdeling her på bloggen?
Næh bare roligt dagens sidste kommentar inden sengetid skal nok også handle om politik.
For politik foregår jo også udenfor de bonede gulve.

I torsdag var det så atter tid til at musikkens stjerner skulle give hinanden priser og gensidigt rose hvor gode de dog var.
Det interessante ved MTV Europe VMA er dog at der godt nok står Europe udenpå pakningen - men indeni er det meste af indholdet amerikansk.
Eller er det?
Hvad er egentlig mere europæisk end en amerikansk pop-diva der er flyttet til England og har tillagt sig en kunstig britisk accent, en amerikansk skuespiller der dyrker had imod George W Bush eller en amerikansk musikgruppe der bogstaveligt talt skriger der budskaber om hvor facististik USA er ind i en mikrofon akomppaneret af super-aggresive guitarer?
Velkommen til årets MTVEVMA.
Der gik denne gang overraskende lang tid inden den første "kunstner" kom på og fik generation MTV til at buhe løs da han kastede sig ud i en tilsvining af sit eget lands præsident.
Green Day var derimod usædvanligt stille på "Bush-fronten" (nej det er ikke en film jeg har i min samling - fy!). De kunne blot glæde sig over at deres anti-Irak musikvideo som fremstiller amerikanske som bange tøsedrenge der dør i en uretfærdig krig var med til at give dem to priser på aftenen.
Dagens suveræne højdepunkt planlagt af MTV Europe var dog optræden af gruppen System of a Down. SOAD som de også kaldes har længe været en kult-gruppe for autonome og socialister i Europa og USA. De har dog de seneste år høstet megen intern kritik fordi de er blevet "kapitalistiske" ved at blive sendt på MTV eller have pladekontrakt med SONY.
De er dog fortsat tro imod deres "anti-imperialistiske" idealer og "skuffede" heller ikke.
Da gruppen skulle modtage deres pris for bedste "alternative" var budskabet fra for-sangeren/brøleren "Civilization is a fucking failure".
Dette var dog et budskab som publikum ikke var helt enige i og spredte buhråb kunne høres (ja helt fortabte er generation MTV heller ikke).
venstreekstremisterne har svage overarme..... øh tror jeg nok.
Da gruppen så skulle afrunde showet fandt man ud af hvorfor de brøler størstedelen af deres sange. Med nummeret B.Y.O.B. der har en normalt sunget hook-line (no for at gøre nummeret letter konsumerbart på MTV) viste gruppen "forsanger" at han fortjener at få sat gåseøjne omkring titlen ;) da han viste at han tilsyneladende kun kan finde ud af at brøle og totalt fejlede at synge bare tilnærmelsesvist bedre end en flok fulde Brøndby-fans på det normalt sungene omkvæd.
Så kan man så glæde sig til den næste måned med genudselser af MTVEVMA....
Jeg tror jeg skifter til VH1 den næste tid. Måske er jeg ved at være for gammel til MTV?