<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wilma - I'm home. Ugen der gak.


Okay indrømmet har jeg i denne uge ikke rigtigt været ude og "hævne" selv om der skam har været nok emner. Men jeg er sikker på det både er sket for Clark Kent, Bruce Wayne eller Don Diego de la Vega.

Ugens første emne:
Terrorcelle i Danmark
Egentlig ikke nogen overraskelse hvis man ser på hvor sløve de danske myndigheder har været når det gjaldt islamiske fundamentalister i Danmark. Mens f.eks. had-prædikanter i lande som Tyskland i længere tid har måttet frygte udvisning har den danske "tolerance" ført til at Danmark er blevet noget af et smørhul for had-prædikanter og terrorens propaganda-mestre.
Derfor var jeg heller ikke spor overrasket da det idag i Politiken kom frem at de terrormistænkte fra Brøndby og København havde deres gang i en af de berygtede ekstremist-moskeer på Nørrebro.
Særligt Nørrebro er om noget sted arnestedet for islamismen i Danmark, et sted som i flere år har været mere eller mindre udenfor kontrol fra danske myndigheder og hvor ekstremistiske grupperinger har kunnet finde en lalleglad venstreekstrem bydel som gladeligt har udlånt lokaler uden at stille spørgsmål.

Faktisk er det at PET fandt en terrorcelle en god nyhed. Det viser nemlig at de trods årelang politisk underprioritering af den nationale sikkerhed trods alt gør deres arbejde.

"Insurgency" i Frankrig
Det måtte jo ske er der nu franske observatører der siger "Paris and other big towns in France are surrounded by millions of islamic youths brainwashed by imams who encourage them to destroy".
Men hvem er så disse horder der har sendt Frankrig ud i borgerkrigslignende tilstande med tusindvis af brændende biler, afbrændte børnehaver og forretninger, sårede politifolk og en befolkning der er begyndt at kræve militærets indgriben?
Svaret (eller fokus) er forskelligt alt efter hvilket medie man spørger.
På tyske N24 (som ellers er en kanal jeg værdsætter som værende mere seriøs end andre tyske kanaler) satte den udsendte rapporter idag fokus på at profilen på gerningsmændene typisk er en puberterende teenager på mellem 12 og 14 år som er droppet ud af skolen og slår sig igennem som småkriminel.
Dette er sikkert meget korrekt og logisk når man ser på gerningsmandsprofilen for en gennemsnitlig deltager i optøjer i Gaza eller på Vestbredden.
Det der er interessant i dækningen fra visse medier er ikke så meget hvad de siger, men langt mere hvad de vælger at fortie.
For som mere kritiske medier har konstateret er der meget der tyder på en stigende grad af organisering og det ihvertfald for nogen medier "ubehagelige" faktum at gerningsmændende har ét meget interessant fælles karakteristiska: deres muslimske baggrund.
Det er ikke vietnamesiske indvandrere eller franske no-future børn der render rundt og stikker Frankrig i brand. Det er muslimske unge.
Er de islamister? Det skal jeg ikke kunne sige. Men noget tyder ihverfald på at de hader det land de bor i.
Det der også er det egentlig intessante spørgsmål er hvem der er dukkemestrene der styrer den hjernevaskede ungdom.
For dem (som mig) der ikke er så gode til fransk vil jeg anbefale denne engelsksprogede blog om Frankrig og de franske medier. !No Pasarán!

MTV Europe? Video Music Awards
Er jeg nu ved at åbne en underholdningsafdeling her på bloggen?
Næh bare roligt dagens sidste kommentar inden sengetid skal nok også handle om politik.
For politik foregår jo også udenfor de bonede gulve.

I torsdag var det så atter tid til at musikkens stjerner skulle give hinanden priser og gensidigt rose hvor gode de dog var.
Det interessante ved MTV Europe VMA er dog at der godt nok står Europe udenpå pakningen - men indeni er det meste af indholdet amerikansk.
Eller er det?
Hvad er egentlig mere europæisk end en amerikansk pop-diva der er flyttet til England og har tillagt sig en kunstig britisk accent, en amerikansk skuespiller der dyrker had imod George W Bush eller en amerikansk musikgruppe der bogstaveligt talt skriger der budskaber om hvor facististik USA er ind i en mikrofon akomppaneret af super-aggresive guitarer?
Velkommen til årets MTVEVMA.
Der gik denne gang overraskende lang tid inden den første "kunstner" kom på og fik generation MTV til at buhe løs da han kastede sig ud i en tilsvining af sit eget lands præsident.
Green Day var derimod usædvanligt stille på "Bush-fronten" (nej det er ikke en film jeg har i min samling - fy!). De kunne blot glæde sig over at deres anti-Irak musikvideo som fremstiller amerikanske som bange tøsedrenge der dør i en uretfærdig krig var med til at give dem to priser på aftenen.
Dagens suveræne højdepunkt planlagt af MTV Europe var dog optræden af gruppen System of a Down. SOAD som de også kaldes har længe været en kult-gruppe for autonome og socialister i Europa og USA. De har dog de seneste år høstet megen intern kritik fordi de er blevet "kapitalistiske" ved at blive sendt på MTV eller have pladekontrakt med SONY.
De er dog fortsat tro imod deres "anti-imperialistiske" idealer og "skuffede" heller ikke.
Da gruppen skulle modtage deres pris for bedste "alternative" var budskabet fra for-sangeren/brøleren "Civilization is a fucking failure".
Dette var dog et budskab som publikum ikke var helt enige i og spredte buhråb kunne høres (ja helt fortabte er generation MTV heller ikke).
venstreekstremisterne har svage overarme..... øh tror jeg nok.
Da gruppen så skulle afrunde showet fandt man ud af hvorfor de brøler størstedelen af deres sange. Med nummeret B.Y.O.B. der har en normalt sunget hook-line (no for at gøre nummeret letter konsumerbart på MTV) viste gruppen "forsanger" at han fortjener at få sat gåseøjne omkring titlen ;) da han viste at han tilsyneladende kun kan finde ud af at brøle og totalt fejlede at synge bare tilnærmelsesvist bedre end en flok fulde Brøndby-fans på det normalt sungene omkvæd.
Så kan man så glæde sig til den næste måned med genudselser af MTVEVMA....
Jeg tror jeg skifter til VH1 den næste tid. Måske er jeg ved at være for gammel til MTV?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar