<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det stille flertal der blev væk

16.3.06
I den meget omtalte undersøgelse blandt i Danmark boende muslimer om deres forhold til Muhammed-sagen kom der nogle særdeles skuffende resultater frem.
Tallene viste at det som mange (mig selv inklusive) har gentaget som et håbefuldt mantra måske slet ikke holder stik. Måske har vi slet ikke noget "stille flertal" af herboende muslimer der står sammen med os i kampen mod islamisterne.
Måske er dette "stille flertal" i virkeligheden blot et "stille mindretal".
Vi ved at de er derude, Naser Khader er det bedste eksempel.
Men måske er Khader og Demokratiske Muslimers initiativer desværre kun udtryk for et ønske fra et mindretal af muslimerne i Danmark. Tallene peger desværre i den retning.
At de sande tal måske er endnu værre end det undersøgelsen viser kan man frygte når man ser på islamisternes strategi. Løgn og bedrag er for dem et helt acceptabelt middel i deres kamp for at islamisere verden.
Således ville det ikke overraske hvis mange af de adspurgte direkte har løjet overfor de "vantro" der foretog undersøgelsen, og det ville heller ikke overraske hvis det vi ser i disse dage i Demokratiske Muslimer er afsløringen af hvordan islamistiske kredse har forsøgt at snige sig ind som undergravende elementer. Jeg kan ihvertfald godt forstå Khaders forargelse når medlemmer af de såkaldt "kritiske muslimer" med deres sharia-sympatier forsøger at kapre togvognen og føre den i en helt anden retning.

Mit spørgsmål omkring de herboende muslimer:Er "det stille flertal" i virkeligheden et mindretal?
Ja, det er kun et mindretal af muslimerne der er loyale overfor grundlæggende vestlige frihedsidealer
Nej, der er et flertal blandt muslimerne der bakker op om de centrale frihedsidealer (demokrati, ytringsfrihed, ligestilling osv)


Free polls from Pollhost.com

Mohammed-konflikt sprænger venstre-fløjen i to fløje

Den danske venstrefløj har aldrig været en helt samlet størrelse. Konstant har der været diverse fløje internt der har kæmpet om indflydelse.
Generelt er der to fløje: den totalitære diktatur-elsker fløj og den mere "moderat humanistiske" fløj (de der øko-hippier med et naivt og forsimplet men egentlig godt ment syn på verden).
Den første fløj har til stadighed igennem historien støttet op om mål som voldelig revolution, proletariatets diktatur og haft diktatorer som Stalin, Mao eller Enver Hoxha som de store og absolut ufejlbarlige idoler.
Den anden fløj præges af de som har bevaret en vis kritisk sans og ikke følger alle venstrefløjs-dogmer. Det er dem der igennem historien har rettet stille kritik imod Sovjet, imod Maos blodsudgydelser og imod de ekstreme fundier i egne rækker der ønskede voldelig revolution.

Idag hvor der ikke længere findes mange andre kommunistiske diktaturer end Nord Korea og Cuba har den totalitære fløj opdaget nye venner i form af en særdeles uhellig alliance med islamismen.
Således kan man idag høre f.eks. danske venstrefløjs-bloggere der brokker sig over "anti-islamisme" og Enhedslisten optage medlemmer og opstille disse til byrådet som sikkert aldrig har læst Karl Marx men derimod er direkte islamistisk-orienterede.
Den her tidligere omtalte Asmaa Abdol-Hamed fra Enhedslisten i Odense er således utrilfreds med at retten ikke vil rejse tiltale imod Jyllands Posten at hun sammen med hendes fundi-venner vil forsøge at fortsætter deres tabersag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Imens både etnisk danske venstrefløjsekstremister og "kommunistiske" islamister helst så ytringsfriheden afskaffet omkring islam er der andre på venstrefløjen der står sammen med hele det borgerlige Danmark (alstå lige minus Marianne Helved) i kampen for ytringsfrihedens bevarelse og imod at religiøse fanatikere skal sætte dagsordenen.
Således er flere af de interlektuelle der sammen med Salman Rushdie fornyligt i et fransk magasin skrev en appel imod islamismen erklærede medlemmer af venstrefløjen (ja ligefrem kommunister iblandt).
Det er derfor kun et spørgsmål om tid før der udbryder en åben fløjkrig på den danske venstrefløj hvor man åbenbart i vide kredse har et særdeles ambivalent forhold til ytringsfriheden.
Om det bliver den totalitære fløj eller den moderate fløj der vinder tør jeg ikke sige - i mine øjne er der desværre 50-50 chancer for begge.
Men næste folketingsvalg vinder venstrefløjen heldigvis ikke og jeg forudser at de samlet vil blive yderligere svækket :)
Hvis den totalitære fløj skulle vinde i f.eks. Enhedslisten ville det blive dette partis endeligt - og jeg ville ærligt talt ikke fælde en tåre ved at se neo-kommunisterne/islamisterne forsvinde ud af folketinget og ud i glemslen.

Dagens gode spørgsmål

15.3.06
Til tider står man med nogen spørgsmål som er svære at finde svar på fordi de er så tabu-belagte at ingen så meget som vil nævne dem endsige undersøge dem.
Så her er dagens gode spørgsmål:
Set i lyset af at man i talibanernes Afghanistan faktisk ikke kunne blive opdaget hvis man var transvestit (man havde jo så Burka på som dækkede alt) - var der så mange mænd der udlevede denne "hobby"?


Transvestit - ikke transvestit?

Censur mod religions-kritisk tysk popsang

Det tyske electro-rock band Oomph! (ja det hedder de altså virkelig) har siden deres gennembrudssingle "Das Weisse Licht" fra 1999 været et meget populært band i Tyskland.
Nu har bandet meldt sig tilbage med et nyt album og dertilhørende ny single.
Singlen hedder "Gott ist ein Popstar" og er her den seneste månedstid blevet spillet massivt på musikkanalerne Viva, VivaPlus og MTV Tyskland.
Imidlertid har særligt den katolske kirke set sig sur på den åbent religionskritiske sang hvilket har medført at bl.a. en lang række privatejede radiostationer boykotter sangen.
Bandets pladeselskab kalder selv boykotaktionerne imod bandet for censur.
Meget furore skabte det da den store tyske tv-kanal RTL først havde indbudt bandet til at spille ved uddelingen af underholdnings-prisen ECHO, men en uge før pludselig erklærede at Oomph! alligevel ikke var velkommen da RTL pludselig mente det ville være ufarsvarligt.

Se musikvideoen her.

Man undres når man hører den slags.
Forventer RTL hærgende kristne i gaderne, bombetrusler mod studiet eller hvad gør de?
Nej sandheden er nok nærmere at netop RTL er en kanal der har tætte forbindelser til den i dele af Tyskland magtfulde katolske kirke. Bl.a. kan man tit se reklamefilm med kirkelige budskaber på kanalen.

Det jeg er mest foruroliget over er en uhellig alliance imellem islamister og konservative religiøse kredse fra andre konfessioner der sammen vil søge at hindre religionskritik og begrænse ytringsfriheden.

Ingen overraskelser i Svensk anti-semitisme undersøgelse

Mens Politiken fuldstændigt svigter i at gå i dybten på en nylig undersøgelse omkring anti-semitisme i Sverige og forsøger at skabe det indtryk at det er Hr. og Fru. Jönsson der render rundt med en lille Rudolf Hess i maven, må jeg sige at resultaterne faktisk ikke overrasker mig.
Med den massive indvandring fra traditionelt anti-semitiske (i den almindelige forståelse anti-jødiske holdinger) samfund er det ikke overraksende at 5 procent af de adspurgte er stærkt anti-semitiske. Med op imod 400.000 muslimer i Sverige (en gruppe hvor mange har det med jøder ligesom mange tyskere havde det med jøder i 30'erne og 40'erne) kan det da på ingen måde overraske.
I rapporten selv har man da heller ikke kunne komme udenom dette faktum
” Amongst adults, 39 per cent
of those who say they are Muslims harbour systematic antisemitic views
compared to 5 per cent in total.”
Altså 4 ud af 10 adspurgte muslimer hvilket viser hvor splittet muslimerne i vesten er imellem tolleratante modernister og formørkede islamister.
At 37 procent er ambivalente og delvist antisemitiske kan heller ikke overraske når man ser på dels en stor neo-nazistisk scene i Sverige og den stærkt anti-semitiske (de forsøger selv at kalde det selv anti-Israelsk) retorik som i Sverige spredes lige fra den yderste venstrefløj til langt ind i socialdemokratiske rækker. Rapporten hævder dog selv at der ikke skulle være nogen sammenhæng mellem politisk standpunkt og antisemitisme, men enhver der hører den ekstreme venstrefløj kan næppe være i tvivl om den udbredte anti-semitisme disse har under dække af ”blot” at være anti-Israelske.
Det er altså med andre ord ikke den glade fodbold-fan som Politiken med deres foto i artiklen hænger ud som anti-semit der er den sande historie her men derimod den anti-semitisme der kommer fra de tre store totalitære ideologier: nazismen, kommunismen og islamismen.