<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mohammed-konflikt sprænger venstre-fløjen i to fløje

Den danske venstrefløj har aldrig været en helt samlet størrelse. Konstant har der været diverse fløje internt der har kæmpet om indflydelse.
Generelt er der to fløje: den totalitære diktatur-elsker fløj og den mere "moderat humanistiske" fløj (de der øko-hippier med et naivt og forsimplet men egentlig godt ment syn på verden).
Den første fløj har til stadighed igennem historien støttet op om mål som voldelig revolution, proletariatets diktatur og haft diktatorer som Stalin, Mao eller Enver Hoxha som de store og absolut ufejlbarlige idoler.
Den anden fløj præges af de som har bevaret en vis kritisk sans og ikke følger alle venstrefløjs-dogmer. Det er dem der igennem historien har rettet stille kritik imod Sovjet, imod Maos blodsudgydelser og imod de ekstreme fundier i egne rækker der ønskede voldelig revolution.

Idag hvor der ikke længere findes mange andre kommunistiske diktaturer end Nord Korea og Cuba har den totalitære fløj opdaget nye venner i form af en særdeles uhellig alliance med islamismen.
Således kan man idag høre f.eks. danske venstrefløjs-bloggere der brokker sig over "anti-islamisme" og Enhedslisten optage medlemmer og opstille disse til byrådet som sikkert aldrig har læst Karl Marx men derimod er direkte islamistisk-orienterede.
Den her tidligere omtalte Asmaa Abdol-Hamed fra Enhedslisten i Odense er således utrilfreds med at retten ikke vil rejse tiltale imod Jyllands Posten at hun sammen med hendes fundi-venner vil forsøge at fortsætter deres tabersag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Imens både etnisk danske venstrefløjsekstremister og "kommunistiske" islamister helst så ytringsfriheden afskaffet omkring islam er der andre på venstrefløjen der står sammen med hele det borgerlige Danmark (alstå lige minus Marianne Helved) i kampen for ytringsfrihedens bevarelse og imod at religiøse fanatikere skal sætte dagsordenen.
Således er flere af de interlektuelle der sammen med Salman Rushdie fornyligt i et fransk magasin skrev en appel imod islamismen erklærede medlemmer af venstrefløjen (ja ligefrem kommunister iblandt).
Det er derfor kun et spørgsmål om tid før der udbryder en åben fløjkrig på den danske venstrefløj hvor man åbenbart i vide kredse har et særdeles ambivalent forhold til ytringsfriheden.
Om det bliver den totalitære fløj eller den moderate fløj der vinder tør jeg ikke sige - i mine øjne er der desværre 50-50 chancer for begge.
Men næste folketingsvalg vinder venstrefløjen heldigvis ikke og jeg forudser at de samlet vil blive yderligere svækket :)
Hvis den totalitære fløj skulle vinde i f.eks. Enhedslisten ville det blive dette partis endeligt - og jeg ville ærligt talt ikke fælde en tåre ved at se neo-kommunisterne/islamisterne forsvinde ud af folketinget og ud i glemslen.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar