<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tyrkiet og ytringsfriheden - ikke noget kønt syn under islamistisk regering

Tyrkiet bliver i disse åre mere og mere inkompatible til optagelse i EU.
Under Erdogans islamistisk orienterede regering er republikken kraftigt på vej væk fra Europa og på vej tilbage til Mellemøsten. Atatürks vision for et vestligt orienteret og moderne Tyrkiet undergraves også af den tyrkiske udenrigsministers seneste udtalelser i forbindelse med Muhammed-krisen.
Således udtaler Abdullah Gül at den danske regering bør undskylde og tage afstand til offentliggørelsen af Muhammed-illustrationerne.
Gül siger:
Denne sag har intet med ytringsfrihed at gøre

At Hr. Gül og den for tiden siddende regering ikke har ret meget forstand på ytringsfrihed kan ses af at samme forsøgte at retsforfølge forfatteren Orhan Pamuk der havde formastet sig til at nævne osmannernes folkemord på op imod 1 million armeniere fra 1915 til 1917. Dette var ifølge anklagerne en "fornærmelse mod det at være tyrkisk" (ja åbenbart også selv om Tyrkiet altså først blev oprettet 1923.
Domstolen afviste dog sagen her i januar.


Den Tyrkiske pacman skal ikke få lov til at æde vores Europa.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Mr. Deeds
10:44 PM

Amen!    
skrevet af: Anonymous Anonym
10:56 PM

Hvorfor har statsministeren så indvilget i at rede trådene ud sammen med Tyrkiet?    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
11:16 PM

Fordi Tyrkiet trods alt er det muslimske land der er tættest på vestlige værdier.
Der findes kræfter i Tyrkiet der stadigvæk støtter helhjertet op om Atatürks vision, men den sidende tyrkiske regering er ikke iblandt dem.
At udenrigsminister Gül så går hele vejen og kaster sig direkte ud i kampen på islamisternes side er uklogt af ham i forhold til EU og det kan da formodes at Anders Fogh havde forventet sig noget lidt mere konstruktivt fra tyrkerne i troen på at disse netop ikke ville begå kamikaze omkring deres økonomisk betingende ønske om at komme ind i EU, imidlertid overrasker Güls udmelding jo ikke set i lyset af den tyrkiske regerings sande natur. Erdogans politiske baggrund som islamist var jo tæt på at udelukke ham fuldstændigt fra at blive premierminister da hans parti simpelthen var undergravende imod Tyrkiets sekulære grundlov.
Selv om Erdogan giver sig som moderat og har filet på sine budskaber så han kunne få magter er og bliver han dog en islamist og hans regering dybest set islamistisk og undergravende overfor republikken.    » Send en kommentar