<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Censur mod religions-kritisk tysk popsang

Det tyske electro-rock band Oomph! (ja det hedder de altså virkelig) har siden deres gennembrudssingle "Das Weisse Licht" fra 1999 været et meget populært band i Tyskland.
Nu har bandet meldt sig tilbage med et nyt album og dertilhørende ny single.
Singlen hedder "Gott ist ein Popstar" og er her den seneste månedstid blevet spillet massivt på musikkanalerne Viva, VivaPlus og MTV Tyskland.
Imidlertid har særligt den katolske kirke set sig sur på den åbent religionskritiske sang hvilket har medført at bl.a. en lang række privatejede radiostationer boykotter sangen.
Bandets pladeselskab kalder selv boykotaktionerne imod bandet for censur.
Meget furore skabte det da den store tyske tv-kanal RTL først havde indbudt bandet til at spille ved uddelingen af underholdnings-prisen ECHO, men en uge før pludselig erklærede at Oomph! alligevel ikke var velkommen da RTL pludselig mente det ville være ufarsvarligt.

Se musikvideoen her.

Man undres når man hører den slags.
Forventer RTL hærgende kristne i gaderne, bombetrusler mod studiet eller hvad gør de?
Nej sandheden er nok nærmere at netop RTL er en kanal der har tætte forbindelser til den i dele af Tyskland magtfulde katolske kirke. Bl.a. kan man tit se reklamefilm med kirkelige budskaber på kanalen.

Det jeg er mest foruroliget over er en uhellig alliance imellem islamister og konservative religiøse kredse fra andre konfessioner der sammen vil søge at hindre religionskritik og begrænse ytringsfriheden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar