<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Atter et tv-tip:

4.8.07
via PoliticallyIncorrect

Onsdag aften viser den gratis tyske satellit-kanal Phoenix (kan også modtages i det sydlige Danmark over digitalt terrestisk signal) en tema-aften om islamismen. Heriblandt om islamister og arabiske nationalisters samarbejde med nazi-Tyskland, et samarbejde som strækker sine spor helt frem til idag hvor man bl.a. i Tyskland stadig kan se et tydeligt samarbejde mellem ny-nazistiske grupperinger og partier som NPD og islamister.

Se:
22.15
Dschihad-TV

Das Internet als Waffe
Film von Paul Eedle
weitere Infos

23.00
Die Fremden im Paradies

Warum Gotteskrieger töten
Film von Dirk Laabs

00.00
(VPS: 00.05)

Zwischen Halbmond und Hakenkreuz

Die unheimliche Allianz von Islamisten, Kalten Kriegern und Ex-Nazis
Film von Stefan Meining
To åndsfæller hilsen på hinanden

Konspirationsteorierne når nye højder

En mand der er mere end almindeligt forvirret er Frit Iraks totale looney Carsten Kofoed.

I en af hans nyeste bizarre tirader taler han nu om den sekteriske vold i Irak som resultatet af en "amerikansk-iransk-zionistiske plan".

Normale mennesker ville hvis deres hidtidige teorier ikke holder jo måske lægge dem til side, men det synes Carsten Kofoed åbenbart er for let. Nu har hans Baath-venner altså overbevist ham om en hemmelig (og yderst overraskende) hemmelig alliance mellem USA og Iran.

At Kofoed æder denne bizarre arabiske teori viser tydeligt hvor inderligt tåbeligt naiv, uvidende og ligefrem hjerneskadet han må være.

Alt imens Carsten Kofoed kalder sig selv socialist (og her må vi antage at han ser sig selv som klassisk socialist) støtter han ivrigt op om Saddams nazi-inspirerede Arab Baath Socialist Party men minsanten også omkring klassiske islamister som Said Mansour.

Newsflash til Carsten Kofoed - du er en f****** nazist.Men er de forvirret, så følg med i næste afsnit af FritIrak.

ps: anbefalelsesværdigt for dem der har History Channel er dokumentaren "Saddam and the third Reich"

Løse citater fra Frits ClausenLøse citater fra Frits Clausen (frit opfundet). Lod mig inspirere af dette Islamofacisme fandt hos Information.

»Jeg har altid elsket national-socialismen, lige siden jeg var lille. Min familie prøver at leve så idologisk korrekt som muligt, for vi finder simpelt hen, at national-socialismen er så dejlig,«

[…]

»For mig er Mein Kampf en brugsanvisning på, hvordan livet skal leves på bedst mulig måde. Alt, hvad jeg gør i min hverdag, relaterer jeg til førerens ord. Mein Kampf har været en kanonstøtte for mig. Den hjælper mig utrolig meget. Jeg har aldrig befundet mig i en situation, hvor den ikke slog til.«

[…]

»Jeg bruger national-socialismen hele tiden. Hvis jeg er lidt deprimeret f.eks., får bare det at læse et par oplyste afsnit i Mein Kampf mig til at føle mig lidt mere tryg. Det er så utrolig godt. National-socialismen fortæller mig også, at jeg skal tage en uddannelse.«

[…]

»Et et armbind er ikke bare et armbind

[…]

»Jeg synes, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre har været meget åbne over for, at jeg er ideologisk og racemæssigt bevidst. Jeg synes ikke, jeg er i modsætning til det, Socialdemokratiet og de Radikale står for. Vi arbejder for folks bedste, og national-socialismen er så kompleks, at den kan omstilles til hvilken som helst tid, du lever i. Det er derfor national-socialismen er så god.«