<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Der var engang

22.8.07
et parti der hed Enhedslisten.
Enhedslisten var en samling kommunister med hang til Marx, Lenin, Stalin, Mao, Castro og alle de andre klassiske kommunister.
Men en dag kom en ung stakkels kvinde ind i en besynderlig klædedragt og med en mærkelig reaktionær religion som Marx ellers havde advaret dem imod.
Men den unge kvinde overbeviste dem om at de delte det samme had, så de satte hende frem som et forebillede som alle skulle følge.
Her er hvad der så skete:

Skatte-bluf

21.8.07
"Skattelettelser til alle" skriver JP.dk her til aften.

Men hvem er så alle?
Jo alle er alle dem i arbejde, for det der indtil videre er kommet frem omkring hvordan skattereformen skal se ud er at regeringen lader danskeren i arbejde slippe billigere i skat, men at man samtidigt hæver det man under falsk flag kalder grønne afgifter (min holdning omkring den gang fup kan ses lidt længere nede her på siden).
Og grønne afgifter er noget der rammer alle.
Alle har brug for at varme huset, lejligheden eller kollgieværelset op. Alle har brug for et varmt brusebad i ny og næ (særligt jer hippier!) og alle har brug for ikke at sidde i bælgravende mørke når det bliver vinter. Kort sagt alle bruger energi og alle betaler derfor aflad for deres synd (at producere - nej ikke forbruge som tåbede DR2-journalister kan finde på at sige - CO2).
Alt imens de har turret rundt oppe på Grønland for skatteborgernes penge har Connie altså overbevist Anders Fogh om at den store manipulator Al Gore skam har ret og at jorden vil gå under hvis vi ikke beskatter danskerne endnu mere.

Hvis det ender med at blive denne skattereform der kommer igennem bliver det altså noget mindre sjovt at være pensionist (køb hellere nogle varme sweatere her på tilbud) eller student (hvad med en PC med håndsving som dem til Afrika?).

Næh alt i alt uddeles der altså samlet set kun "gaver" til den ene halvdel af befolkningen mens den anden bliver endnu mere plukket end det hidtil var tilfældet. Alt i alt en skattereform der har ordet RADIKALE (Danmarks Associale Parti) som vandmærke på papiret.

SÆNK SKATTEN FOR ALLE! Og hæv ikke andre skatter. Som CEPOS retteligt påpeger er foreslaget i dets nuværende form et brud på skattestoppet og det rene socialdemokratiske politik.

Mindre stat, mindre skat.
Mere ansvar til den enkelte og mere råderum til den enkelte.

Idag er der vist kommet endnu et par ekstra medlemmer til Liberalisterne.

Personligt ser jeg mig selv sådan her:

Al Gore er varm luft

19.8.07
I denne for CNN usædvanligt kritiske udsendelse om manipulation og bedrag i klima-debatten kan man bl.a. se Bjørn Lomborg og en lang række af de mange andre kritikere af Al Gores panik-disciple.Man må håbe at Anders Fogh, Connie Hedegaard og co. også får set den her, for debatten er ikke ovre og alt tyder på at den helt centrale præmisse der ligger bagved Kyoto-aftalen (teorien om at CO2 niveauet skulle påvirke jordens temperatur) ikke holder. Sammenhængen mellem symptom og årsag er som mange kritikere retteligt påviser nemlig omvendt. Varmere temperaturer fører til mere CO2 i atmosfæren, og ikke omvendt som Al Gore påstår.

Der findes mange gode grunde til at spare på fossile brændstoffer - men klimaet er altså ikke et af dem.