<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kommunistisk kommunalvalgkamp - nu med Allah

Enhedslisten i Odense har præsteret at gøre noget som gode gamle Karx Marx næppe ville have bifaldt.
De har opstillet en ortodoks (for ikke at sige fundamentalistisk) muslimsk kvindelige kandidat til byrådet.
Damen hedder Asmaa Abdol-Hamid og har blandt andet gjort sig bemærket ved at bære det det muslimske tørklæde og senest ved at nægte at give hånd til en mandelige "vantro" medkandidat ved et valgmøde.
Begrundelsen for ikke at give Alex Ahrendsens hånd er ifølge Abdol-Hamid:
"Min religion tillader mig ikke at trykke en fremmed mand i hånden".
Dette forbehold gælder dog ikke kun fremmede mænd men til alle "vantro" som man også kunne læse i Fyns Stiftstidende:
"Sidste år blev Asmaa interviewet af nogle universitetsstuderende sammen med mig i min stue. Hun nægtede at give mig hånden til god dag. Asmaa vil som ortodoks muslim ikke give nogen ikke-muslim hånden. Der er nogen muslimer, der trækker tøjet ud over hånden ved god dag, så de ikke kommer i fysisk kontakt med de urene".

Hmmm nu er jeg jo ikke ligefrem socialisme-ekspert da jeg aldrig har været en del af denne bevægelse. Jeg ved dog fra mine studier omkring alverdens ideologier at den gode gamle skægede fætter som Enhedslistens politisk bygger på ville finde det noget betænkeligt at hans disciple mener at en åbenlyst stærkt religiøs kandidat er forenlig med marxismens grundideer.

Hvad var det lige Karx Marx skrev i "Kritik af Hegels Retsfilosofi" fra 1843:

"Religion er det undertrykte menneskes suk, hjertet i en hjerteløs verden, ligesom den er ånden i en tilværelse uden ånd. Den er opium for folket. Afskaffelsen af religion, som er folkets illusion om lykke, er nødvendig for opnåelsen af virkelig lykke. Kravet om at opgive illusionen om dens forhold, er kravet om at opgive de forhold, som nødvendiggør illusionen".

Det kunne være interessant at se hvad Abdol-Hamid mener om en række af Enhedslistens forslag.
Hvad synes Abdol-Hamid om homo-vielser i moskeerne? (Enhedslisten har foreslået at tillade homo-vielser i folkekirken, så ville det da bare være logisk også at udvide dette til moskeerne).
Eller hvad med temaer som kønnenes ligestilling i klassisk socialistisk forstand?

Hun er tilsyneladende også dybt uenig med sit eget parti omkring blasfemiparagraffen som Enhedslisten (fornuftige for en gangs skyld) gerne vil afskaffe men som Abdol-Hamid har været ude og bruge i sammen med en række andre "ortodokse" muslimer for at melde JP til politiet pga. de vidt berømmede Mohammed-tegninger.

Er det muligt at være "ortodoks" muslim og samtidig stille op for et parti der på mange områder er totalt uforenelig med "ortodoks" islam?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Thomas
2:45 AM

Velkommen i blogosfæren!

Hvis man hos Marx udskifter 'religion' med fx 'den judeo-kristne civilisation' mødes den røde og den grønne fascisme i uskøn samdrægtighed på et 'højere' plan.

Mvh.
Thomas    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
1:55 AM

Det er vist den tolkning de dyrker hos neo-kommunisterne i Enhedslisten ja.    
skrevet af: Anonymous Anonym
1:24 PM

Ny interessant udvikling i Danmark:

SF eren Karsten Hønge protesterer mod Enhedslistens optagelse af den muslimske fundamentalist Asmaa Abdol-Hamid.

Asmaa Abdol-Hamid Kandidat for Enhedslisten i indvandrer ghettoen Vollsmose i Odense. Stammer fra De forenede Arabiske Emirater

Asmaa Abdol-Hamid har stillet sig i spidsen for en gruppe fundamentalistiske muslimer der vil retsforfølge Jyllands Posten for at trykke Muhammed billederne.

Karsten Hønge - SF Odense
Ingen muslimske fundamentalister på venstrefløjen.
Hun står for det modsatte af det vi står for.

Muslimsk kandidat truer venstrefløjen. - Til Odense, hvor en muslimsk byrådskandidat splitter venstrefløjen. SF'eren Karsten Hønge beskylder Enhedslistens kandidat til byrådsvalget Asmaa Abdol-Hamit for at være en muslimsk fundamentalist, der ikke hører hjemme på venstrefløjen på grund af sine kønsfascistiske holdninger.

Se videoen fra TV2 Syd:

Diskussion mellem SF eren Karsten Hønge og Enhedslistens muslimske fanatiker Asmaa Abdol-Hamid.


Mens man kan tilgive Asmaa Abdol-Hamid der gennem en streng muhamedansk opdragelse er blevet indoktrineret med Muhammeds afskyelige budskaber, er der også etniske danskere der lader sig forføre af Islams lokketoner.


Her konvertitten Anna Rytter - Odense også medlem af Enhedslisten

Anna Rytter blev omvendt til Allah's menneskefjendske budskab og giftede sig med en Somalier.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
12:02 AM

Det er godt at høre at der i det mindste er nogen på venstrefløjen der kan se den er helt gal med Abdol-Hamid.
Gid der var flere der brugte deres hjerne som Karsten Hønge.    » Send en kommentar