<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Øko-fascismens farer

10.11.07
Den finske massemorder Pekka-Eric Auvinen kan ifølge Politiken have lade sig inspirere til sin ugerning af miljø-facisten Pentti Linkola.
Linkola mener at jordens stadigt voksende befolkningen ødelægger kloden.
Løsningen på dette problem som også folk som Al Gore påstår vi har er ifølge Linkola at gennemføre folkemord til at reducere befolkningstallet og at indføre et totalitært regime hvor folk tvinges til at leve som i middelalderen.
Alt pånær folkemordet altså politik som den danske venstrefløj ville godkende.

Fordi den slags bizarre politiske strømninger har en vis underholdningsværdi kiggede jeg lidt rundt og faldt over det mest bizarre parti ever!

Libertarian National Socialist Green Party!Juhu! Lad os alle forenes under det Grønne hagekors med Al Gore som vores Führer :P

Anarkistisk ikke-vold

Her ses Rune Lunds venner i Prag udøve deres særlige udgave af ikke-vold

Typisk igen at de såkaldte anti-facister er endnu værre bøller og endnu fejere (et halvt dusin går løs på en enkelt) end de ynkelige skikkelser der kalder sig selv for herremennesker.

Det er synd for Villy

Villy Søvndahl smiler for tiden hver dag når han læser meningsmålingerne i dagens aviser.
Men indeni er jeg sikker på at Villy græder.
Men hvorfor?

Jo han græder for sig selv, for den stolte britiske arbejder og fordi han ikke havde nok rygrad.

Kort sagt Villy kan umuligt være glad for at måtte slippe sin Rover 620 TI (en glimrende bil bygget på basis af den lige så glimrende Honda Accord).
Bilen er næstsidste generation af limonsiner produceret af Rover i England og modsat efterfølger-modellen har 620'eren ikke nogen alvorlige problemer hvad angår reservedele (da mange af delene er ens i både Honda Accorden og Rover 620'eren kan man nemlig få reservedele).Til Ekstra Bladet udtalte han sidste år:
"Jeg ved godt, at det er det, man kan kalde en blærerøvsbil.
Men jeg har det sådan, at når jeg kører, vil jeg køre ordentligt. ... Så vil jeg godt sidde i nogle behagelige sæder og mærke, hvordan motoren accelererer, så jeg hurtigt kommer op i hastighed. Desuden nyder jeg smukke ting, så på den måde har bilen også stor værdi for mig."


Denne glimrende bil var Villy nødt til at sælge fordi hans parti mener at den slags biler slår babysæler ihjel (herligt Clarkson citat).

Så hvad kører han nu?

En Fiat Panda!!

Seriøst er den eneste gode italienske bil en Ferrari 599.


Kan du se forskellen?

Og redder det nu også virkelig nogen babysælder?
Derom er videnskaben faktisk mere uenig end "Hollywood" Al Gore og Connie "Grønlands-fareren" Hedegaard vil have os til at tro.

Var Henrik Sass Larsen socialdemokraternes Stauffenberg?

Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg var insider i tyskernes krigsmaskine under 2. verdenskrig. Efter at have indset at Hitler ville bringe nationens undergang med sig besluttede han sig til at forsøge at slå ham ihjel for Tysklands skyld.

Historien Ekstra Bladet har bragt idag om at Henrik Sass Larsen skulle have videregivet informationer til den borgerlige regering under sidste valgkamp, angiveligt for at underminere Mogens Lykketoft, minder mig på mange måder om netop Graf von Stauffenberg - blot mindre dramatisk og med et mindre ondt "offer" (Hitler er IKKE lig med Lykketoft... Lykketoft er meget værre ;)

Hvis historien fra danmarks "mest troværdige dagblad" ellers har noget på sig, vil Henrik Sass så blive husket som forræder (som Stauffenberg var anset som indtil 1945) eller som sit partis helt der søgte at redde partiet fra Lykketofts kamikaze-kurs (som Stauffenberg blev anset som efter 1945).


Vil Tom Cruise mon nogensinde komme til at spille rollen som Henrik Sass Larsen?

Bonus: Clarkson vs Hybrid

Hybrid - det varm luft

På den anden side af den store andedam er amerikanske NBC igang med at hjernevaske den amerikanske befolkning under banneret "Green is Universal" (bemærk lige hvor smart de fik sneget moderselskabets navn ind der).
Med masser af special-programmer, "grønne"-storylines i serier og indslag fra overalt på kloden (hmmm gad vide hvordan de kom derhen, mon de gik og svømmede?) skal den almindelige amerikaner overbevises om at jordens undergang er nær hvis og at den kun kan undgås på to måder: Vælg Al Gore og køb produkterne fra NBC's sponsorer.

Så hvad er det lige der reklameres for skulle være særligt grønt?
Jo på greenisuniversal.com reklameres der såmænd stort for de nye hybrid biler fra Lexus.
Indrømmet er hybrid teknologien da interessant set fra et teknisk perspektiv, men helt klart også kun det, for når vi ser på tallene er det en anden sag.

Så velkommen til

HYBRID vs Old-school

Første duellanter er hybrid SUV Lexus RX 400h imod den sammenlignlige BMW X5
Indenbys / udenbys
Benzinforbruget er her: 26/24 mpg (miles per gallon) for hybriden
17/23 mpg (miles per gallon) for bilen med traditionel teknologi

Men hov dette kunne jo bare være et tilfælde, lad os hellere tage endnu en af de biler der reklameres så fint for.

Luxus-Hybrid Sedannen Lexus LS 600h imod den lækre (og hurtige) BMW 7 Series Alpina

Indenbys / udenbys
Benzinforbruget er her: 20/22 mpg mpg (miles per gallon) for hybriden
15/23 mpg (miles per gallon) for bilen med traditionel teknologi

Altså igen en kneben sejr til den ifølge marketing folkene og Connie Hedegaard åh så slemme almindelige bilteknologi.

Så når Connie Hedegaard mener at minister-bilerne skal skiftes ud med hybridbiler (og hun ellers holder fast i at tro på Al Gores hollywood feber-fantasier om jordens snarlige menneskeskabte undergang) - ja så bør hun hellere vente nogen år for teknologien er altså slet ikke "grønnere" end den traditionelle teknologi endnu (og jeg har mine store tvivl om den overhovedet vil kunne slå stadigt forbedrede forbrændings- og filterteknologier i ikke-hybriderne).This article was brought to you in association with the new 1957 BMW Isetta 250

Hvis udenlandsdanskerne kunne stemme...

9.11.07
Link via Giv mig min stemme tilbage
.
Organisationen Danes World Wide som er en organisationer der søger bl.a. at give udenlandsdanskere stemmeretten til folketinget tilbage har for at gøre opmærksom på problematikken lavet et uofficielt online valg.

Her er det forløbige resultat i skrivende stund

Valg 2007 - Stem med Danes Worldwide

10.1% A. Socialdemokratiet
9.4% B. Det Radikale Venstre
19.2% C. Det Konservative Folkeparti
6.3% F. SF
0.9% KD. Kristendemokraterne
0.9% Ved ikke
6.5% O. Dansk Folkeparti
32.5% V. Venstre
12.2% Y. Ny Alliance
2% Ø. Enhedslisten

Klar sejr til blå blok med 58,2% :)

Jeg siger ikke kun pga. dette resultat men langt mere fordi jeg mener at det ganske enkelt er forkert at tage stemmeretten væk fra udenlandsdanskere (ok de betaler ikke skat i Danmark, men de belaster på den anden side heller ikke staten - hvis det var argumentet skulle alle der ikke arbejder nægtes valgret også) at dette hidtil i Danmark ignorerede demokratiske problem bør løses snarest muligt.
En udenlandsdansker har også ret til at være med til at bestemme udviklingen i det land der er hans hjem og som han måske/måske ikke en dag vil vende tilbage til (for mange først når skatten kommer ned på et fair leje)

Don Hoody anbefaler:

Man skulle næppe tro det var muligt, men der findes rent faktisk liberalistiske kandidater til folketinget og hermed vil jeg helt klart anbefale den som jeg ifølge den særdeles "videnskabelige" test på Altinget er mest enig med.

Kasper Krüger Blå Front!

Du er mest enig med:
V. Venstre: Kasper Krüger (88%)
C. Det Konservative Folkeparti: Tommy Rachlitz Nielsen (83%)
V. Venstre: Charlotte Antonsen (82%)

Du er mindst enig med:
Ø. Enhedslisten: Finn Sørensen (-3%)
F. Socialistisk Folkeparti: Jesper Gisli (8%)
Ø. Enhedslisten: Niklas Zenius Jespersen (8%)

Og så prøv ellers lige at blive minus procent uenig med en kandidat.
Damn Finn Sørensen og mig ville ryge direkte i fist-fight. Som jeg dog nok ville vinde da han ifølge min vurdering af ham må være en pacifistisk vegetariansk biseksuel transvestit kommunist.

Enhedslistens meget meget uofficielle valg video

8.11.07
Hævner TV præsenterer: