<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hybrid - det varm luft

På den anden side af den store andedam er amerikanske NBC igang med at hjernevaske den amerikanske befolkning under banneret "Green is Universal" (bemærk lige hvor smart de fik sneget moderselskabets navn ind der).
Med masser af special-programmer, "grønne"-storylines i serier og indslag fra overalt på kloden (hmmm gad vide hvordan de kom derhen, mon de gik og svømmede?) skal den almindelige amerikaner overbevises om at jordens undergang er nær hvis og at den kun kan undgås på to måder: Vælg Al Gore og køb produkterne fra NBC's sponsorer.

Så hvad er det lige der reklameres for skulle være særligt grønt?
Jo på greenisuniversal.com reklameres der såmænd stort for de nye hybrid biler fra Lexus.
Indrømmet er hybrid teknologien da interessant set fra et teknisk perspektiv, men helt klart også kun det, for når vi ser på tallene er det en anden sag.

Så velkommen til

HYBRID vs Old-school

Første duellanter er hybrid SUV Lexus RX 400h imod den sammenlignlige BMW X5
Indenbys / udenbys
Benzinforbruget er her: 26/24 mpg (miles per gallon) for hybriden
17/23 mpg (miles per gallon) for bilen med traditionel teknologi

Men hov dette kunne jo bare være et tilfælde, lad os hellere tage endnu en af de biler der reklameres så fint for.

Luxus-Hybrid Sedannen Lexus LS 600h imod den lækre (og hurtige) BMW 7 Series Alpina

Indenbys / udenbys
Benzinforbruget er her: 20/22 mpg mpg (miles per gallon) for hybriden
15/23 mpg (miles per gallon) for bilen med traditionel teknologi

Altså igen en kneben sejr til den ifølge marketing folkene og Connie Hedegaard åh så slemme almindelige bilteknologi.

Så når Connie Hedegaard mener at minister-bilerne skal skiftes ud med hybridbiler (og hun ellers holder fast i at tro på Al Gores hollywood feber-fantasier om jordens snarlige menneskeskabte undergang) - ja så bør hun hellere vente nogen år for teknologien er altså slet ikke "grønnere" end den traditionelle teknologi endnu (og jeg har mine store tvivl om den overhovedet vil kunne slå stadigt forbedrede forbrændings- og filterteknologier i ikke-hybriderne).This article was brought to you in association with the new 1957 BMW Isetta 250
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar