<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

"Pebersprays-skandale" er varm luft

Simon Emil Ammitzbøll (R) er enten særdeles overfladisk i sin research eller bare som sædvanligt opmærksomhedssøgende.
Seneste indslag i "Se hvilken skandale jeg har fundet mor" er denne "Justits-Lene skal stoppe peberspray".

Det chokerende for den unge MFer er at man på webshoppen nierle.dk ud over billige DVD'er (som åbenbart var det han ledte efter - lad os håbe det er fordi han ligesom os andre synes det er latterligt med det danske afgiftsniveau) kan købe hold nu fast... peberspray.
Ja dette dødbringende våben i gamle damers håndtasker skal vi endelig ikke have noget af og ganske rigtigt kan man ikke købe det i butikker i Danmark.
Derimod er peberspray ganske lovligt i lande der er går mindre ind for beskyttelse af voldsmænd. Således er landet hvor firmaet NIERLE Media AG har hovedkvarter i (Luxembourg) og lager i (Tyskland) blandt disse lande.
Således havde den unge MFer hvis han ellers havde kendt sin handel imellem EU-lande ABC og tjekket firma-info på hjemmesiden kunne se at hans krav om indgreb er nytteløse.
En argumentering som denne
- Når det så oven i købet foregår på et danske domæne, hvor priserne er oplyst i danske kroner og siden er på dansk, så er det i høj grad en skærpende omstændighed, siger Simon Emil Ammitzbøll.

holder ganske enkelt ikke.
Nierle Media må gerne sælge til Danmark - men danskerne må teknisk set ikke købe. Imidlertid er Nierle Media ikke forpligtet til at oplyse noget til de danske myndigheder da peberspray er fuldt ud lovligt i Luxembourg og Tyskland og handelen som det er typisk med internet shops (som Ammitzbøll åbenbart ikke har meget forstand på) indgås i landet hvor firmaet har hjemme.
rfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile der Sitz unserer gewerblichen Niederlassung. Das gilt auch für alle sich aus Wechsel und Schecks ergebenden Verpflichtungen.

I den forbindelse er det bedøvende ligegyldigt om priserne er på dansk og at domænet er .dk.

Hold da helt ferie for en noob


Læs mere om peberspray (herunder den juridiske status i Tyskland) her.
Personligt mener jeg at peberspray er et godt middel for ældre og svaglige at have så de har en chance for at kunne forsvare sig selv. Første prioritet må for disse mennesker være at kunne forsvare sig selv i en krisesituation og skulle misbrug ske kan vi se til den den juridiske status i Tyskland hvor dette gælder
Der Einsatz von Tierabwehrspray (som er status for peberspray ifølge tysk lov) gegen Menschen ist zulässig, wenn ein Rechtfertigungsgrund wie Notwehr oder Nothilfe vorliegt. Fehlt ein solcher Rechtfertigungsgrund, kann die Anwendung bestraft werden (Gefährliche Körperverletzung).


Altså lovligt når det bruges til selvforsvar eller til at forsvare andre - ulovligt når der ikke foreligger nogen retfærdiggørelse.

Beskyt ofrene - ikke gerningsmændene.
Man burde da tro at den kleine Ammitzbøll selv burde være interesseret i at få lov til at bære peberspray med den udsatte status han har dels som MFer og som prominent homoseksuel (det er nok ikke nogen god ide for ham at gå ud i Vollsmose uden sikkerheds-eskorte).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Mikael
11:54 AM

I USA ved de også, hvordan man holder uventede gæster væk:

http://www.breitbart.tv/html/6697.html

Men det er selvfølgelig USA. I Danmark ville man blive kylet i spjældet.    » Send en kommentar