<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Paranoia HQ

Jeg ved godt jeg giver nogle forvirrede galninge reklame de egentlig ikke fortjener.
Men hold da helt ferie hvor man får sig et godt grin på den her side "globaldiktatur".

Jeg må ærligt sige jeg lå flad af grin over denne komisk forvirrede alt-omfattende paranoia.
Gad vide hvordan den mand kan sove om natten. For tænk nu hvis nazisterne (der selvfølgelig overvåger alt hvad han laver :P ) skulle komme efter ham.
Ikke mærkeligt at en forvirret mand har en ligeså forvirret blog som favorit. Og hvem er det så - jo det er 9-11 konspirationsteoretikeren og bekenddende Kelly Clarkson-fan (jeps hende der fra American Idol) Steppo.

So here you go boys - lidt ekstra traffic courtesy af en som ikke vil fornærme Bin Laden ved at tage "æren" for 9-11 væk fra ham (damn det kunne jo ende med at gøre manden endnu mere gal i skallen end han er i forvejen :P )
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Mikael
12:38 PM

Egentlig mere sørgeligt end morsomt.

Illustrerer meget godt, hvordan ideen om distriktspsykiatri er slået ynkeligt fejl!    
skrevet af: Blogger Mikael
12:39 PM

Godt at se dig tilbage, forresten!    » Send en kommentar