<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aldrig har Amerika været svagere

13.6.09
Denne dame

Håber at det er det iranske folks vilje at have valgt denne mand


"We obviously hope that the outcome reflects the genuine will and desire of the Iranian people"

Helt ærligt er USA under Obama godt på vej til at indrette sig i en rolle som dhimmi nation med lalleglad ignorant politik hvor man nu vitterligt hører USAs udenrigsminister udtale at hun håber Iranerne har valgt Ahmadinejad.

Sig mig håber hun virkelig at et flertal af iranerne støtter den psykotiske diktator??
Helt ærligt, hvis valget står imellem at der er foregået massivt valgfusk hvilket der formodentligt er og så at valget af Ahmadinejad skulle være legitimt baseret på et folkeligt ønske, ja så lyder det første altså bedre.
Hvis det virkelig er det iranske folks ønske at Ahmadinejad skal fortsætte som Irans Führer, ja så kan vi ligeså godt give grønt lys til Israel (med vi mener jeg Vesten minus USA) til at bombe Iran tilbage til stenalderen, for så er Iran en tabt sag og jo længere man venter med at tage opgøret jo stærkere bliver Ahmadinejads militære formåen og trussel imod ikke kun Israel men alle der måtte stille sig i vejen for galningen.

Venstrefløjs-ekstremister bruger giftgas mod politiet

31.5.09
1. maj 2009 i Berlin blev dagen hvor den voldsberedte venstrefløj i Tyskland tog et nyt afskyeligt middel i brug for at omstyrte demokratiet.
Ifølge Berliner Morgenpost blev politiet i Berlin angrebet med røgbomber hvis gullige lugtløse røg i løbet af få sekunder satte 47 politifolk ud af kraft med symptomer der peger i retning af en mild nervegas.

1. maj demonstrationen der i det hele taget blev en ekstremt voldelig og blodig affære var organiseret af det tidligere østtyske kommunistparti der idag efter flere navneskift kalder sig Die Linke og forsøger at vinde pladser i EU-parlamentet her til juni.

Det danske politi har også grund til bekymring, for de selvsamme venstreekstremister der skabte kaos i Berlins gader 1. maj hører også til den gruppe af venstreekstremister fra hele Europa der vil indfinde sig i København til klimatopmødet.
Her bliver det interessant at se om de også bringer deres nyvundne erfaring med kemisk krigsførsel med sig.

At venstreekstermisterne forøvrigt ikke er særligt intelligente kan ses i denne video hvor Kirill Jermak fra Die Linke bliver kørt fuldstændigt over af Henryk M. Broder.
http://www.n24.de/news/newsitem_5029769.html

Et must see med Ayaan Hirsi Ali

Bill Maher der normalt ikke er en tv-vært jeg har nogen særligt høje tanker om har bevist usædvanligt mod og taler usædvanligt ærligt i dette interview med Ayaan Hirsi Ali.

Aint karma a bitch?

9.5.09
Da det kom til at udnytte det offentliges magt til egen vinding havde Bestseller Koncernen ingen problemer. Da koncernen stod og manglede en byggeplads til nyt centrallager ved Bramdrup stod kommunen beredvillig klar til at ekspropriere jord fra en landmand. Dennes protester imod det offentlige overgreb blev skudt hen og jorden tilfaldt nu Bestseller koncernen.

Nu har Bestseller imidlertid fået et problem. For selvsamme overmægtige offentlig aparatus har sat regler op om at fortidsminde udgravning på privat jord skal betales af jordens ejere. Og det er netop det man har fundet på Bestsellers stykke jord ved Bramdrup: En landsby fra ældre romersk jernalder.
Ups!
Nu bliver Bestseller nødt til at finde 15-20 millioner kroner som det offentlige lige mener folk og virksomheder lige har liggende i portokassen.

Det er karma Bestseller! And karma is a bitch!

Sidenote: Hvis det offentlige mener at noget skal udgraves er det helt iorden at de siger at jordens ejere selvfølgelig skal melde det og stille området til rådighed indtil en udgravning har kunne blive gennemført (hvis det tager længere tid bør ejeren af jorden selvfølgelig også kompenseres for tabt brug af jorden). Men da det samtidig er det offentlige der jo siger det skal udgraves må det offentlige selvfølgelig bære omkostningerne derved (for at det ikke er hårdt plagede skatteborgere der skal betale kunne man jo foreslå en arkeologisk fond der laver landsindsamlinger til at finansiere sig selv og det immervæk vigtige arbejde).

Et kæmpe skridt for ligestillingen i Iran?

5.5.09
Så er det ihvertfald slået fast at det ikke kun er kvinder der kan stenes for utroskab, det kan mænd også.
Ifølge Ritzau blev en talsmand for retsvæsenet spurgt på et pressemøde i Teheran i dag, om det var rigtigt, at en mand var blevet stenet for utroskab i byen Rasht.

- Det, du siger om steningen, er korrekt, svarede talsmanden, Alireza Jamshidi.

- Men kvinden angrede. Blandt de tilfælde, hvor straffen ikke eksekveres, er, når den dømte angrer, fortsatte han.

Iranske medier oplyser, at manden, der blev stenet til døde, var 30 år gammel.


Tja - et kæmpre skridt for ligestillingen, eller hvad skal man lige præcis sige til den?

Atatürk om islam

2.5.09

Islam, this absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives. ~ Mustafa Kemal Atatürk

Muhammed lever kortere end Morten

30.4.09
Muslimsk (og for den sags skyld også nypuritansk) afholdenhed er ikke en god ide hvis du gerne vil leve længere.
Ekstra Bladet skriver idag om at hollandske videnskabsmænd i en undersøgelse med over 1400 midaldrende mænd i en periode på 40 år har påvist at moderat (op til 2 genstande om dagen) alkoholforbrug har en positiv virkning på hvor lang tid man lever i forhold til folk der slet ikke drikker alkohol.
Så min gode tyrkiske kollega (der er særdeles sekulært indstillet) er altså på det helt rigtige spor når han fravælger Muhammeds forbud mod at drikke alkohol. For den øl eller vin vi i ny og næ får når nyder er faktisk godt for helbredet.

Men hvad nu kære "sundshedskommision"? Hvordan vil i lige håndtere den i jeres sygelige kontroltrang?
Burde afgiften ikke fjernes fra de første to flasker øl i six-packen og så sættes op for de fire derefter? Men hvad så når vi deler en sixpack med 2 venner? Eller drikker en sixpack over 3 dage?

Nuvel, jeg vil gøre mit for sundheden og tage et glas rødvin.
Skål herfra!

Who has kidnapped Charles Johnson?

The blog LGF (Little Green Footballs) was until recently known as an honest blog that exposed false information in the massemedia. Using good common sense the blogs writer Charles Johnson was a leading blogger who was taken serious in the blogging community.
Charles Johnson can sadly no more be found among the community of honest bloggers.
Somebody has kidnapped him and now either forces him at gunpoint to write nonsense or maybe he is dead in the trunk of a Camero somewhere downtown and his killers are now writing on LGF?

We have heard nothing from his kidnappers or killers directly, but there are many indications that he is no longer in control of LGF (or his own mind).

Recently he has started his own holy war against the German citizens movement Pro Cologne.
The claims from LGF: Pro Cologne is euro-fascist. Source: Spiegel Online

Say what??? Since when is Spiegel any kind of source to document that kind of claims.
Everybody in Europe knows about how Spiegel is a seriously left-leaning magazine and that they frequently label conservatives, pro-market and pro-libery people and movements with labels like "far-right" or "neo"-something.
If it was really Charles Johnson writing this on LGF he should know this.

But LGF is not only using Spiegel online to "document" the crazyness.
LGF also has pictures like this one

This is a picture of Vlaams Belang-Chef Filip Dewinter (l.) and Pro Köln-Chariman Markus Beisicht.

Lets take this one in a few steps.

1. The picture: Neither Marcus Beisicht nor Filip Dewinter can be claimed to be left-wing radicals. So why should they be standing shaking hands in front of a demonstration consisting of AntiFa (radical leftwing European "Anti-Faschist" movement)?
Hey the flags are pretty easy to identify and practically any European with a half decent knowledge of the world can identify them. So why does LGF post a clearly photoshopped picture?
Well here is the original

The guy who belives that the first picture is not forged must be seriously stupid or seriously uninformed about European issues. Could the prejudice that Americans are ignorant and only know stuff about their own country really be true? And would that not mean that LGF should be just shut the f*** up and quit talking about stuff that the American LGF anyway doesnt have a clue about?

So now to the claim that the Belgian party Vlaams Belang should be an eviiiil "euro-fascist" party. Vlaams Belang is at its core a party of conservative flemish people who see Flanders as a nation and want independance from Belgium. Vlaams Belang is not a succesor of the Flamish Nazi Party of WW2 and calling the party fascist is ignorant not only to its origin but also to its actual political program.

The signup to comment on the insane ramblings has by the way also been turned off, probably to keep many potential comments out from Europeans who contrary to whoever writes LGF at the moment actually knows something about European Issues.

Europas dyreste strøm bliver endnu dyrere

1.3.09
Danmark har Europa-rekord i priser på strøm.
Mens man i f.eks. Finland betaler lige omkring 12 Eurocent per kilowatt time, eller i Frankrig betaler omkring 14 Eurocent, ja så betaler den almindelige danske familie omkring 28 Eurocent per kilowatt time. Kilde: Energy.eu

Nu synes vores såkaldt "liberalt-borgerlige" regering så lige at de i forvejen skræmmende høje energi-priser skal have et hak mere opad, altsammen selvfølgelig for at rede verden fra den af Profet Al Gore forudsete "globale menneskeskabte opvarmning"™.

At Danmark glider mere og mere imod et socialistisk bizarro-samfund hvad enten regeringen er "blå" eller "rød" ses ved at der bliver indført en "Grøn check" i en bizar erkendelse af at grønne skatter er skæve skatter. Hurra tænker man så i den offentlige pengesluger maskine, mere bureaukrati at rive i.