<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome dear friends - Jeg ved hvor i bor

Kender i den der med at man som dansker kan slippe afsted med at sige en hel masse grimme ting på dansk til folk der ikke kan dansk hvis man bare siger det pænt og med et smil? Hvis ikke burde i prøve det - det er kanonskægt.
Følgende en demonstration af konceptet bare i tekstform. Jeg vil skrive min ærlige mening på dansk og lave en "kreativ" oversættelse på engelsk.

As a service to our foreign readers the following is written both in Danish and in English.

Hvad laver i her.

Peace be upon you.

Antallet af folk der kommer til siden med formodentlig skumle hensigter er steget ekstremt de sidste par dage og jeg har nu sikret siden bedre mod angreb.

The number of new readers from abroad has grown extremely in the last few days and we appreciate your interest.

Som man kan se fra grafen vokser antallet af klaphatte der formodentlig forsøger at lægge siden ned som de har gjort med andre.

As you can see from the graphs the number of visitors from the arab peninsula is growing steadily.En ide til dem der ikke gider overbelastes med besøgende med folk fra blandt andet Saudi Arabiske domæner som isu.net.sa har jeg måske en lille fidus. Prøv at tilføre nogen billeder på siden der vil blive filtret ud af det meget strikse filter.

It is a great plessure to see that our modest blog is being read more and more places around the world and especially from domains in Saudi Arabia such as isu.net.sa, a country with who we share a longstanding friendship with.Arabisk er nu det tredjestørste sprog så det er tydeligt at det nok ikke er udenlands-danskere der kikker ind (hvis det er så skriv gerne en kommentar så jeg kan sætte alarmberedskabet ned til orange igen ;)

Arabic is now the thirdlargest language among the readers of this blog and I find it fascinating that a danish-language blog can reach so many arab-speeking readers (sadly I myself am not able to write in your langauage except for the word for orange ;)

En ting synes dog sikker i mine øjne, de ønsker vist ikke at gå ind i en dialog om ytringsfrihed og demokrati, det ville være for godt at tro.

For me the biggest issue facing the arab world is embracing democratic principles and I appreciate your interest on the subject.

Hvornår det her pjat holder op vides ikke, men forhåbentlig vokser børnene engang op.

Hope to see you back soon again, until then I wish you a good day.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Annemie
11:48 AM

Tak for en udemærket griner. Det er utroligt hvor meget der bliver tudet over så lidt dernede...

Thank you for your respectful site. It's always great to see a site that tries to be objective..    
skrevet af: Anonymous conatus
12:25 AM

argh, sådan noget fylder mig me væmmelse :(    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
1:02 AM

Indlægget er skrevet første dag hvor alle mere eller mindre formodede de mange hits fra Mellemøsten var indledende forsøg på DDoS angreb (bl.a. Uriasposten var allerede blevet lagt ned).
Det er et satirisk indlæg som gør grin med de formodede digitale vandaler.
At ikke alle besøgende her på siden fra Mellemøsten er digitale vandaler blev dog klart og jeg har da også bragt flere artikler på engelsk for at rette nogen af de misforståelser og fejlinformationer som har ført til den mindre diplomatiske krise.

Men at der absolut er mange cyber-vandaler og folk der ikke respekterer ytringsfriheden kan man se ud fra at der stadig er flere sider der angribes, at nogle modtager trusler osv.

Her på siden har jeg haft åbent for kommentarer hele vejen igennem og har ikke modtaget nogen direkte truende kommentarer.
Jeg har modtaget både kommentarer fra arabiske brugere der ikke sætter ytringsfriheden højest, men også fra f.eks. en saudisk fyr der maner til besindighed og støtter op om ytringsfriheden.

Det her satiriske indlæg vil jeg ikke slette, da det blot er rettet imod de der fortjener det, nemlig de der måtte være på recognoserings-tur med målet at lave et digitalt angreb.

Folk uden skumle hensigter behøver ikke føle sig fornærmet af det.    
skrevet af: Anonymous Anonym
1:13 PM

Udmærket side. Fortsæt endelig og lad os aldrig glemme det mest vigtige i alle samfund nemlig YTRINGSFRIHEDEN, både i de samfund som heldigvis har den og dem som desværre ikke har den pga. religioner som den muslimske. Muslimer, rejs jer op og vend jer bort fra det diktatur som jeres ledere fortsat trækker jer rundt i. Bliv voksne og lev et frit liv til at elske og til at blive elsket.
De bedste hisner og ønsker for vores alles fremtid.
Jodani.    » Send en kommentar