<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hollywood hylder antisemitisk selvmordsbomber-film

Filmen "Paradise Now" der er instrueret af Hany Abu-Assad og fortæller historien om to palæstinensiske mænd, der rekrutteres som selvmordsbombere fik her til aften en Golden Globe i kategorien bedste fremmedsprogede film.
Filmen har mødt stærk kritik pga. den åbne antisemitiske tone i filmen og fordi filmens helte er to selvmordsbombere.
Allerede tidligere har filmverdenen dog vist at de blæser på terrorens ofre da filmen allerede ved Berlin-festivalen sidste år blev kåret som Europas bedste film.Davids Medienkritik har for tid tilbage haft en række artikler som det er værd at læse.

Det er ærgerligt at Hollywood er fyldt med så mange idioter.
Der var da ellers et fornuftigt alternativ blandt de nominerede: Kung Fu Hustle fra Kina som jeg personligt synes var en rigtigt god film (men åbenbart ikke "kunstnerisk" nok for de fine folk hos Golden Globe).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar