<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pia i begrebsforvirring?

Landsforræderi?
Kan man være landsforræder overfor et land man måske ikke engang er statsborger i?
Så vidt jeg umiddelbart kan bedømme er flere af de fremtrædende Danmark-hetzere i Islamisk Trossamfund slet ikke danske statsborgere.
Hverken palæstinensiske Abu Laban eller tyrkiske Zaki Kocer.

Derfor er det rent faktisk meget mere simpelt end Pia Kjærsgaard selv tror.
Danmark bør udvise disse folk for deres direkte utilslørede had-kampagne imod Danmark, en kampagne hvor adskillige informationer er frit opfundne fra Abu Laban og co's blomstrende fantasi.

Update:
Nu har Islamisk Trossamfund så sagsøgt Pia Kjærsgaard for injurier.
Pia Kjærsgaard skal således hvis sagen bliver ført bevise at Islamisk Trossamfund er landsforræddere - eller gøre klart at hun ikke har sagt det direkte.
Her er hvad der blev skrevet:

Dansk Folkeparti er igennem tiden blevet skældt hæder og ære fra, hver gang vi har anvendt udtrykket femte kolonne virksomhed om de gerninger, som visse af landets fremmede forøver i og uden for landets grænser. Jeg kan imidlertid ikke finde noget bedre ord for den skændige kampagne som Trossamfundets udsendinge har ført mod Danmark – det skulle da lige være landsforræderi.


Som sagt kan man jo ikke være landsforrædere overfor Danmark når man ikke engang er dansk statsborger, så sagen burde vel egentlig bare droppes da ingen har ret.

Pia Kjærsgaard: Landsforræderi er når en dansk statsborger forråder sit eget land, ikke når en rabiat palæstinensisk imam (der før har præsteret at blive værfet ud af De Forenede Arabiske Emirater for at være for rabiat) hetzer mod Danmark.

Islamisk Trossamfund: I kan jo ikke være krænkede da i jo slet ikke kan være landsforrædere for Danmark, et land som de fleste af jer slet ikke er statsborgere af og som i jo så åbenlyst afskyr.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous vivi andersen
6:37 AM

Jamen du godeste :
hvad har den lille Laban lavet i Emiraterne ?

I øvrigt mener jeg, at Islamister som han burde udvises af Danmark.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
9:02 AM

Berlingeren havde for lidt over et år siden et portræt af Abu Laban hvorfra det fremgik.
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=512812:fid=100100446/    » Send en kommentar