<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hun ser så godt ud - men en ting er der alligevel alvorligt galt med hende

Nu vi er ved temaet politiker-babes så har en (som dog i mine øjne ikke fortjener statussen) valgt at tage på kurophold i Hartzen (just guessing here guys ;)
Pernille Rosenkrantz-Theil meddeler at hun lider af stress (og jeg ville da også være helt udmattet hvis jeg skulle lukke ligeså meget lort ud som hun gør konstant) og derfor vil tage sig en pause.
Læs Minuts teori om hvordan PRT også kunne være ramt af noget andet en stress.

Men som erstatning får vi hende her:"Nice!" vil husarene nok sige.
Men her den dårlige nyhed: hun er også kommunist (selv om man jo kan håbe at hun bare er vildfaren og kan omvendes ;)
Please Majbrit omvender dig til den gode side - det er ikke for sent endnu!
Du kan stadig undgå at ende som Darth Vader eller Jette Gottlieb.
Du ligner en modebevist ung dame. Ved du hvad et socialistisk system ville gøre ved udvalget af tøj? Eller udvalget af hårstylingsprodukter.
Konsekvenserne af socialismen i DDR kan ses den dag idag i Tyskland hvor visse arme ofre aldrig vil kunne komme til at ligne mennesker igen:


Petra Pau - omvendte sig ikke til den gode side men blev på den mørke side.


Angela Merkel - for lang tid bag jerntæppet. Den ydre skade var allerede sket og uoprettelig (selv med hårdt arbejde fra alle den frie verdens skønhedseksperter lige fra Dolce & Gabbana til Karl Lagerfeldt). Heldigvis omvendte hun sig dog til den gode side - så hendes sjæl blev frelst.


Billeder: Folkebevaegelsen mod EU, eisenachonline.de og igandi.org
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »