<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ørnen-løgn fortsætter i Tyskland

Update: Jeg har nu taget lidt mere af Uriaspostens grimrende redegørelse for afsnittets handling ind i denne artikel for alle dem der ikke måtte kende sagen i forvejen.
3,01 millioner tyskere så omtalte afsnit af Ørnen.

Jeg sidder netop og ser Ørnen på ZDF (licensfinansieret tysk tv-station).
I Tyskland er Ørnen et hit og blev sidste sæson fulgt af 4,5 millioner tv-seere.

Dagens afsnit var det i Danmark stærkt kritiserede afsnit hvor der fremsættes faktuelt falske påstande om at asylansøgere i Danmark kun kan blive opereret, hvis deres sygdom er livstruende (som rapporteret af Politiken og grundigt i Uriasposten).

Fra Uriaspostens dækning af sagen:

Plottet for afsnittet var i korte træk således: En afrikansk journalist havde i en artikel afsløret et større net blandt andet involverende den israelsk våbenindustri, og som en konsekvens deraf var hans kone og datter blevet voldtaget. Den 16-årige datter i en grad, så hun var lemlæstet i underlivet. Det viste sig så at den onde danske udlændingepolitik gjorde det umuligt at få den massevoldtagne pige opereret i Danmark…

I udsendelsen blev der retorisk spurgt - hvorfor hun [den 16-årige] ikke var på hospitalet - svaret lyder fra en repræsentant for Udlændingestyrelsen: “»Fordi vi i Danmark har valgt ikke at operere asylansøgere, medmindre det er livstruende«”.


En efterfølgende dialog i Ørnen er som skrevet til at underbygge løgnen:

Thea Nelleman (Ghita Nørby): “… Det er da en mild underdrivelse, pigen er nødt til at gå med ble, og vi gør ikke noget. Ej, det må Frandsen have misforstået, sådan er vi jo ikke i Danmark.

Hallgrim Ørn Hallgrimsson (Jens Albinus): Han har tjekket sådan er vi i Danmark.

Thea Nelleman (Ghita Nørby): Så hører alting jo op.”


Asylansøgere kan blive opereret, mens de venter på at få afgjort deres skæbne i Danmark. Det er ikke korrekt, når det i søndagens afsnit af Danmarks Radios seermagnet 'Ørnen' blev oplyst, at man kun opererer asylansøgere, hvis deres sygdom er livstruende.
Det oplyser lægeansvarlig i Dansk Røde Kors' asylafdeling Ebbe Munk-Andersen.


Nu havde jeg jo i min blåøjede godtroenhed egentlig regnet med at denne fejl var blevet korrigeret i den tyske synkronisationen.

Men nej løgnen blev også gentaget i den tyske synkronisation.

Så tusind tak for at smudse nationen til overfor millioner af tyske tv-seere.

DR burde skamme sig. Det havde bare taget en email til synkronisationsstudiet i Berlin med forklaring af den grove faktuelle fejl samt et forslag til en alternativ mindre for Danmark bagvaskende tekst at rette i det mindste lidt op på sagen (for i Sverige og Norge får de det jo usynkroniseret og der kan man næppe gøre andet end at klippe det ud hvilket de dog nok ikke gør).

Det er trist at DR bruger licenskroner på at svine Danmarks anseelse til i udlandet med løgnagtige påstande.Afsnittet blev set af 3,01 millioner tyske tv-seere
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar