<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Er det bare mig der mister lysten til Arla-produkter?

Arlas topchef Peder Tuborgh er godt igang med at forsøge at lægge pres på den danske regering så denne skal falde på knæ overfor den af Abu Laban orkestrerede hetz-kampagne.
Læs mere her.

Seriøst tror jeg altså ikke det er muslimsk boykot Arla skal frygte men danskernes boykot af Arla.

Selv om Arla har et noget nær monopol i Danmark findes der jo også glimrende hollandsk smør, god tysk mælk osv. som ofte ovenikøbet er billigere end Arlas tilsvarende produkter.

Personligt mister jeg ihvertfald lysten til Arla produkter på baggrund af Arlas slatne holdning og jeg tror det går mange andre ligeså. Det ville være klogt hvis Arla holdt sig til forretning og blev ude af politik.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
9:05 PM

Der eksisterer da vist stadig et par selvstændige Danske mejerier.

PB.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
9:20 PM

Det gør der selvfølgelig også heldigvis :)    
skrevet af: Blogger Thomas Bolding Hansen
9:30 PM

I skal vide at der en sympati kampagne i gang i den Amerikanske blogodsfære som opfordrer, specifikt, til at købe jeres havartier, blue cheese osv.
Denne kampagne er også blevet nævnt på den største Amerikanske politiske blog:

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=18999_The_Danish_Anti-Boycott&only

Omvendt er de nu også blevet klar over jeres pres på den Danske regering, for at de skal undskylde at de ikke blander sig i hvad pressen skriver, men lader domstolene om det.

Der er en kedelig tendens til at glemme at de tegninger faktisk blev publiceret fordi nogle teegnere ikke turde tegne muhammad, denne kedelige tendens har i nu tilsluttet jer.

Og vi er nogle som overvejer at boykotte alt hvad i laver nu, og ikke bare det, den kampagne for "buy Danish" skal vi nok sørge for at får den parentes, at jeres produkter bør undgåes.

Beklager fremgangsmåden, men i tænker jo åbenbart mest på jeres usle pengepung, så det er den man skal gå i gennem.    
skrevet af: Blogger Thomas Bolding Hansen
9:31 PM

Oops glemte at sige ovenstående har jeg sendt via "kontakt" på :

www.arlafoods.dk    
skrevet af: Blogger kepiblanc
12:25 AM

Tja... Nu boycotter jeg i forvejen ARLA (køber mælk fra Hirtshals Mejeri), men det er da glædeligt at de så åbenlyst demonstrerer deres værnemagermentalitet. Når dette her engang er overstået håber jeg de er piftet ud af Danmark. Deres forsøg på at indføre Svenske tilstande her i landet kan i hvert fald kun fremkalde kvalme.    
skrevet af: Anonymous Anonym
7:31 AM

Muligheden for at virksomheder der ikke handler med diktaturer tilbød varer og tjenesteydelser kunne være tilstede.
The possibility that firms which does not trade with dictatureships might offer customers goods and services might excist.    » Send en kommentar