<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Clinton snubler i balancegangen

Der er ingen tvivl om at det som politiker er en balancegang at håndtere sagen om Mohammed-tegningerne.
En af dem som har mistet balancen og er faldet på halen for hyper-ømskinnede muslimer i Mellemøsten er Bill Clinton.

I Ekstra-Bladet citeres han for følgende udtalelser ved en konference i Doha (UAE).
Han beskrev de 12 tegninger i den danske avis som 'forfærdende' og kritiserede, hvad han kaldte en tendens til at generalisere negative nyheder om militante muslimer. Han advarede om, at dette kan få folk til at tro, at alle muslimer er militante fanatikere.


Denne blog er meget kritisk også overfor den islamiske kultur og dens dogmer, men selv jeg ved at der findes mange fornuftige moderne muslimer. Bl.a. viser en af kommentarene til min første engelsk-sprogede artikel et sådant eksempel på det der virker som en ung tollerant muslim der ikke lader sig styre af fanatiske imamer og andre mørkemænd.

Samtidigt sagde den tidligere amerikanske præsident der åbenbart har ædt Abu Labans version råt at:
Så hvad skal vi gøre. Erstatte antisemitiske fordomme med anti-islamiske fordomme? De fleste af de kampe, vi har haft i Europa i de sidste 50 år, har handlet om at bekæmpe fordomme mod jøder - at bekæmpe antisemitisme, sagde Clinton.


Bom bom kære Bill Clinton ikke blot er den sammenligning helt hen i vejret, men spørg også lige dine værter til deres holdning til jøder, eller homoseksuelle, eller kvinders rettigheder.
Det der er skammelig mr. ex-President er at du ikke har nosserne til at forsvare ytringsfriheden men af ren og skær profitlyst hopper på en populistisk kampagne startet af en lille kreds af fanatiske muslimer.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger .sfw
3:22 PM

Det er indlysende at manden ikke har set alle tegningerne, allerhøjst den med bomben i turbanen. Hvorfor skulle hans udsagn i øvrigt være værd at lægge vægt på? Jeg mener, manden havde en praktikant mellem benene, mens han intet gjorde ved bin Laden. Og lige før han som een af sine sidste embedshandlinger foretog en masse særdeles tvivlsomme benådninger af folk han skyldte tjenester, sad han i forhandlingsrunden og sagde til PLO og Israel (deres repræsentanters stenansigter sagde tydeligt, at de havde fulgt med i høringerne i Senatet) "We cannot afford to fail here" - hvorefter de fejlede.
Han er et skvadderhovede - en has-been -, og hans præsidentperiode er ikke videre mindeværdig, og blev heller ikke det "systemskifte", som den amerikanske og europæiske venstrefløj drømte om efter 12 års republikansk styre. Dertil var manden for liderlig og for (politisk) impotent.    
skrevet af: Anonymous Anonym
4:00 PM

Hans udtalelse falder jo notorisk i tråd med dk's socialdemokraters, ja hele venstrefløjens udtalelser i sagen. Bare her P1 radio.

De tænker mere principper og gammelt nag til politiske modstandere end de kigger på faktuelle forhold/islamismens uhyggelige ideologi og faren for knægtelse af ytringsfrihed i DK.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
7:31 PM

Når historiebøgerne skal skrives er der vist ingen tvivl om at Clinton vil få rollen som en tøvende og udenrigspolitisk svag præsident.
Jeg synes hans nyeste udtalelser viser at også han er blevet revet med af det demokratiske parti skred mod venstre.
Det parti ledes efterhånden kun af loonie toons og hans egen kone er en af dem.
Selv Clinton havde sine stunder hvor han viste handlingskraft, men jeg frygter at han er blevet yderligere "kastreret" af konen og jeg frygter endnu mere for fremtidige demokratiske kandidater til præsident-embedet. Der er efterhånden kun ganske få tilbage der har nosser i det parti.
Så jeg hepper på republikanerne næste gang også.    » Send en kommentar