<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Til at knække sig over (fra Polemiken)

Update: Polemiken er nu oppe igen.

Hermed giver jeg ordet til gæsteblogger La Kimpolina fra den stadig cracker-ramte blog Polemiken:

Til at knække sig over

Det forekommer mig, at muslim-nyheder fylder uforholdsmæssigt meget i danske medier.
Kunne de ikke forsøge at geare bare en smule ned? Muslimerne worldwide, altså…der må vel være en grænse for, hvor meget vi bør imødekomme deres trang til at stille sig i fokus med alle tænkelige og utænkelige midler?

Her er et udpluk af bare mandag aftens nyheder på JP’s netavis-forside:Åbent brev til medborgere i den muslimske verden - læs på dansk
Open letter to Fellow Muslim citizens - please read

Boykot truer tusindvis af danske job
Af LARS ATTRUP og JENS ERIK RASMUSSEN
Tusinder af arbejdspladser er i fare, hvis den mellemøstlige boykot af danske varer bliver langvarig. Men boykotten kan ikke ryste den samlede danske økonomi .

Fogh: Vi undskylder ikke
Af MIKKEL THASTUM og JESPER KONGSTAD Jyllands-Postens korrespondent
Statsministeren griber ind i sagen om profet-tegninger. Aftale med EU skal afbøde krisen. Diplomatisk storoffensiv i gang. Personligt bryder Fogh Rasmussen sig ikke om JP-tegningerne. Regeringen får arbejdsro på Christiansborg.

Jyllands-Postens leder: Også EU's sag
REGERINGEN REJSTE i går den mellemøstlige boykot af danske varer på flere niveauer i EU.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen orienterede sin østrigske kollega og EU-kommissionens formand, mens udenrigsminister Per Stig Møller fik sagen på det ordinære udenrigsministermøde, hvor Mellemøsten i forvejen optog en del af dagsordenen.
Det kontante svar kom i første omgang i form af en EU-fordømmelse af truslerne mod nordiske statsborgere bl.a. fremsat af militante grupper i Gaza. De er i sig selv klare tegn på, at uenigheden om offentliggørelsen af de 12 Muhammed-tegninger i Morgenavisen Jyllands-Posten nu er gjort politisk og skruet op på et niveau, som sagens realiteter på ingen måde kan bære, da den ydermere søges løst herhjemme gennem dialog og en forsoning mellem stridens parter.

Imam viste falske billeder
Af KRISTOFFER PINHOLT og LARS NØRGAARD PEDERSEN
Indslag i går på BBC World gav det indtryk, at Jyllands-Posten har bragt billeder af Muhammed som en gris.

Biskopper: Muslimer håner også vores religion
Af MADS STENSTRUP
Vigtigt nu ikke at overreagere, lyder det fra biskopperne i Aalborg og Viborg, der kritiserer imamerne for selvhøjtidelighed.

Arla beder regeringen om hjælp
Af LARS ATTRUP
Årtiers arbejde tabt for Arla i Mellemøsten. Selskabets topchef erkender, at den voldsomme forbrugerboykot gør et comeback vanskeligt. Det kan blive nødvendigt med nedskæringer på danske mejerier.

Danske muslimer kræver ny imam-aktion
Af LARS NØRGAARD PEDERSEN og KRISTOFFER PINHOLT
Krav om at imam Abu Labans folk skal gennemføre ny rundrejse. Talsmand for Muslimer i Dialog er parat til at rejse. Boykot af danske varer ikke vores skyld, siger Abu Laban

Khader: Danske muslimer skal blande sig
Af RASMUS BLICHER
En løsning på konflikten om Muhammed-tegningerne kræver, at moderate muslimer lægger pres på imamerne og fortæller om demokratiets principper, mener Naser Khader.

EU truer Hamas på økonomien
Af JESPER KONGSTAD og THOMAS HEINE Jyllands-Postens korrespondenter
EU advarer Hamas-bevægelsen om, at der kan blive lukket for pengestrømmen til palæstinenserne. USA udelukker på forhånd enhver økonomisk støtte til en Hamas-regering.

Vejbombe mod politikonvoj
En dansk patrulje var i nærheden, da en irakisk politikonvoj mandag formiddag blev ramt af en vejsidebombe uden for Basra.

Uro rammer Atlantis Rejser
Af ERIK NØRBY
Reaktioner på Muhammed-tegningerne skaber ny nervøsitet blandt kunderne, netop som salget var normaliseret efter terrorangrebet i Sharm El Sheikh i sommer.

Clinton kalder Muhammed-tegninger "skammelige"
Bill Clinton, den tidligere amerikanske præsident, tog mandag afstand fra de tegninger af profeten Muhammed, som Morgenavisen Jyllands-Posten har bragt. Under en konference i Qatars hovedstad, Doha, kaldte Clinton tegningerne skammelige.

Hilsen La Kimpolina, hvis blog Polemiken er lagt ned p.t.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar