<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gæt hvem venstrefløjsbloggerne foretrækker?


Naser Khader eller Abu Laban

Den ene er en særdeles fornuftig moderat muslim, æret medlem af folketinget og gennemført demokrat, den anden er en "Laban", en værre løgnhals, ideologisk brandstifter og 100% asshole ;)

Så gæt hvem venstrefløjs-bloggerne nok synes bedst om?

Hvis du gættede Naser Khader skal du ikke føle dig for sikker på at det er det rigtige svar.

Men følgende skudsmål får Naser Khader her hos i kommentarene hos Mavepusteren omkring den føromtalte udtalelse at der ikke var noget at undskylde.
"ja..naser khader er temmelig national og absolut ikke en af mine favoritpolitikere, og slet ikke når det gælder integration.
Han er jo også en af Pia Kjærsgaards favoriter..."

Tja hvad er det lige ved ordet integration der er så svært at forstå?
Om nogen så er Naser Khader da et absolut lyspunkt når det gælder vellykket integration og de mørkemænd der orkestrerer had-kampagnen lige det modsatte.

Men Mavepusteren er ikke den eneste venstrefløjs-blog der formodentlig ville have Abu Laban som favorit hvis de stod med valget mellem demokraten og fundi-imamen.
Ligeledes har en længere række andre venstrefløjs blogs lagt sig tæt op af Abu Labans udlægning af det der jo er blevet døbt "Mohammed-sagen".
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Flemming
1:29 AM

Tja, det viser jo med al tydelighed, at sund fornuft har svært ved at gennemtrænge palisaderne hos ungdommelige idealister.

Selv Ralf Pittelkow har været dér, men en god ting ved at blive ældre, er at man bliver klogere. Det at vokse op, er som regel den bedste medicin mod et ensidigt og uoplyst sind.    
skrevet af: Anonymous Lasse Hillerøe Petersen
12:58 PM

Tjah. Jeg opfatter normalt mig selv som overvejende "venstreorienteret", går ind for skattetryk, gratis sundhedsvæsen, velfærd osv.

Jeg mener dog også at være så nuanceret, at jeg kan se på sagerne fra flere sider.

Men nu var det jo altså Lenin der sagde i hvert fald en fornuftig ting: Religion er opium for folket.

Derfor skuffer det mig frygteligt at venstrefløjen er så villig til at kysse de islamistiske galninge i bagdelen.

Og jeg har det heller ikke godt med at skulle rose Anders Fogh, som jeg normalt ikke har ret meget til overs for.

Det er også underligt at se os promoveret på Amerikanske og andre konservative websider - de samme sider ville være de første til at protestere hvis en Lars von Trier eller Jens Jørgen Thorsen (dælen hvor han er savnet, ham og Claus Deleuran var nogen der kunne sætte fingeren på det rette sted) trådte dem og deres kristne selvforståelse for nær.

Bare se biskopperne fra Viborg og Aalborg. Jeg mener ikke vi samtidig kan forsvare Muhammed-tegningerne, og så være forargede over en smule flagafbrænding. Jeg holder som sønderjyde utrolig meget af Dannebrog, og mener naturligvis det skal behandles korrekt (jeg skælder folk ud hvis det ikke er nede før solnedgang fx), men som symbol kan det altså også indgå i en anden sammenhæng, og få et andet udtryk, på et andet abstraktionsniveau. Hvis muslimer afbrænder det, så siger den specifikke handling mest om dem.

Faktisk har jeg overvejet at købe en masse tændstikæsker og papirsflag, og så lave en happening på Strøget her i Århus, for at se hvor mange der støtter ytringsfriheden. Alt for mange glemmer at det er DET der er kernen i den her sag, det er ikke en konflikt mellem muslimer og kristne. Vi skal ikke lade os kue af nogen, hverken indefra eller udefra. Dermed tænker jeg fx også på de åndsformørkede kræfter i Dansk Folkeparti, der ikke kan se at tingene vender begge veje.

-Lasse    
skrevet af: Anonymous Anonym
5:47 PM

Nu er det jo bare noget ævl, altså at det skulle være udtryk for ytringsfrihed at afbrænde Dannebrog, for hvad venstrefløjen bekvemt vælger at se bort fra er at i Danmark eksisterer der allerede en lov mod at afbrænde andre nationers flag, hvorfor DF selvfølig vil have Dannabrog lagt under samme lov.

Den eneste grund til at vores eget flag ikke kom under samme lov, var såmænd den at INGEN ved deres fulde fem havde regnet med at se Dannebrog i flammer, dvs før vores land blev invaderede af middelalderstammer, og vores egen patetiske venstrefløj tilsvarende blev mere og mere anti-dansk !
Deri ligger hele forskellen, så fint vil du futte flag af så for min skyld ingen alarm, sålænge altså jeg også bare har lov til at smide dig for en dommer i henhold til loven om at afbrænde nationalflag af !    
skrevet af: Anonymous Lasse Hillerøe Petersen
7:25 PM

Beklager, men i så fald er det også rimeligt at muslimernes religion er beskyttet, og alt muligt andet. Inden vi ser os om er abort forbudt, og evolutionslære må ikke undervises i skolen fordi det er anstødeligt for kreationisterne i folkekirken. Velkommen til det totalitære formørkelsessamfund.

Det *rigtige* ville være at afskaffe såvel paragraf 110e som blasfemiparagraffen.

I øvrigt synes jeg du skulle tage og lade være med at skrive anonymt. Der er efter min mening en udansk uskik at formumme sig.

Eller du tør måske ikke stå ved det du skriver?

-Lasse    
skrevet af: Blogger Muy bien
10:24 PM

Husk nu at være kildekritisk. Politiken har det med at dissekere i indlæg, så det passer til deres avis og deres publikum får et indlæg som passer til deres overbevisning. Biskoppernes fulde udtalelse kan læses her:

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3527722:fid=11146/

Uddrag (læs sidste sætning)

Mens Jyllands-Postens offentliggørelse var en uigennemtænkt handling under lavmålet, som vi som danskere ikke behøver at gøre en dyd ud af, så er flagafbrændingen direkte forkastelig. Det er i mine øjne en humorforladt overreaktion på en afmagt, som sikkert ikke har meget med tegningerne at gøre. Jeg kan godt se, at jeg som kristen kunne vælge at se afbrændingen som et angreb på kirken og kristendommen og ikke bare på den danske regerings politik, lidt på samme måde som tegningerne vel mere var ment som en satirisk kommentar til den måde, som terrorister tager Muhammed til indtægt for deres handlinger frem for et direkte angreb rettet mod selve islam som religion. Jeg vælger derfor at undlade at lade mig fornærme. I forhold til de selvhøjtidelige imamer, vi har set stå frem i denne sag, mener jeg, at det er kristendommens styrke, at den kan tåle at blive gjort til grin,« lyder det fra Hvas.    
skrevet af: Anonymous Anonym
5:58 PM

Pkt er det helt og aldeles op til mig om jeg vælger at skrive under eget navn eller ej.

Da de fleste nu mere ved hvor "praktisk" anlagt både muslimer og venstrefløjen er overfor vold mod modstandere, eller anden form for chikane, vælger jeg at være anonym.
Eftersom politisk og religiøs vold sjældent kommer fra kristne eller den højre side af det politiske spektrum, er du jo ganske sikker.

Du forholder dig ligesom de fleste andre venstrefløjsere ikke til det FAKTUM at der er en lov ang afbrænding af nationers flag, kan du give mig en god grund til at Dannebrog ikke skal nyde samme beskyttelse herhjemme som vi giver andre nationers flag ????

Jeg kan såmænd godt se det fra jer røde og islamisters side, det må være et forfærdeligt slag for jer at i ikke kan "yttre" jer ved at svine nationalsympoler som Dannebrog til (dybt himmelvendte øjne)

Hvis du endelig vil sammenligne det med de famøse tegninger, kan jeg da fortælle dig at det Danske flag såmænd tit har været tegnet mindre flaterende som led i satire, hvilket selvfølig er iorden, men kan du ikke se forskellen på det og så at brænde et Dannebrog af, ja så er du uden for pædagogisk rækkevidde !

Det svarer til at jeg har ret til at at "yttre" min antiparti mod alt med en rød farve på, dvs så når jeg ridser alle de røde biler med en nøgle er det selvfølig min ret.

Ligesom det er min ret til at kaste sten og skældsord efter dem klædt i rødt (kig dig over skulderen kære julemand)

Ligesom jeg er i min gode ret til at plastre røde huse til med graffitti, det er jo kun en yttring ikke sandt ?

Nej det er hærværk iflg loven.

Ligesom flagloven, der selvfølig skal have givet dannebrog den samme rettighed som alle andre nationers flag nyder i dette land !    
skrevet af: Anonymous Lasse Hillerøe Petersen
7:39 PM

Jeg vil bare endnu en gang pointere at afbrænding af Dannebrog (selvfølgelig givet at det er ens eget, ellers ville det være hærværk) er fuldt lovligt i Danmark.

Du er tydeligvis dum som en dør siden dine åndsevner ikke rækker til at skelne mellem en lovlig symbolsk handling (dvs ytring) og hærværk eller vold. Dit indlæg taler for sig selv.

Da du ovenikøbet er en kujon der gemmer sig bag anonymitetens skjold, er du ikke værd at spilde mere tid på. Du er ikke et hak bedre end de stupide autonome du formodentlig elsker at hade. Du er et afskyeligt skvat.

Vil dansken i verden fægte,
Men dølger åsyn og navn,
jeg véd, hans ånd er ej ægte –
Jeg tager ham ej i favn.
(Ingemann)

Lasse Hillerøe Petersen
Risskov
lhp@toft-hp.dk    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
7:56 PM

Lige ret for alle flag ville være fornuftigt.
Om det så er forbud mod afbrænding af alle flag (bare det ikke gælder AGFs flag ;) eller om det er ophævelse af alle former for flagafbrændingsforbud er mig egentlig lidt ligegyldigt.
Personligt mener jeg det er meget dårlig smag og meget konfliktoptrappende at brænde flag af (medmindre det er et AGF flag ;)

Ang. det at skrive anonymt.

Det gør det lettere at hitte ud i hvem man skriver med hvis der angives et navn, det er klart (som f.eks. i den efterhånden uhyggeligt lange kommentartråd under "Essential reading...") kan det være svært at holde styr på hvilken anonymous der er hvem.
Jeg selv skriver jo under synonym og det synes jeg egentlig er helt fint at gøre. Personligt blev jeg lidt inspireret til det da jeg hørte at Erling Olsen i årevis havde skrevet temmelig bramfrie læserbreve under synonym).

ps til Lasse: det er nok en god ide ikke at skrive din email direkte. Det gjorde jeg også selv engang og spambotterne finder altså ens email (selv om jeg ikke ved hvor slemt det er på blogger).
Hellere sådanher: lhp snabel-a toft-hp punktum dk

Hvis du ønsker at ændre det har jeg desværre ikke andre tekniske løsninger end at du kopierer teksten fra din kommentar, slette den og opretter en ny kommentar hvor du så paster indholdet fra den gamle ind og ændrer teksten ved emailen.    
skrevet af: Anonymous Anonym
5:35 PM

Mht til lasse-fjolset.

har jeg nu ikke tænkt mig at chikanere ham pr mail, det overlader jeg til røde kryb som ham selv.

Mht hvem der er snotdum her, mener jeg nu nok at lassetumpen kandidere ganske fint, især eftersom han ikke kan se de stupide i at beskytte alle andre flag end det Danske.

Men det ville jo selvfølig fratage landsforrædere chancen for på den måde at udtrykke deres foragt for DK.

Flyt dog Lassepus jeg tvivler på at du bidrager til noget her alligevel !    
skrevet af: Anonymous Lasse Hillerøe Petersen
10:16 PM

Tak for omsorgen Hævner, men jeg har brugt den mailadresse på nettet, inklusive Usenet, uden spamblokering, gennem de sidste 6 år, så jeg får nok alt det spam jeg kan tilkomme.

Med hensyn til flagene lader det til at vi er stort set enige. Som sagt bryder jeg mig heller ikke om flagafbrænding. AGF (og foldbold) har jeg til gengæld ingen mening om. :-)

-Lasse    
skrevet af: Blogger Allan
3:13 PM

"Men nu var det jo altså Lenin der sagde i hvert fald en fornuftig ting: Religion er opium for folket.

Derfor skuffer det mig frygteligt at venstrefløjen er så villig til at kysse de islamistiske galninge i bagdelen."

Hvis man falder for den så har højrefløjen vundet en lang og indædt kamp. NEJ venstrefløjen er ikke begyndt at kysse ***, det forsøger bare at nuancere debatten, til andet og mere end muslimer er nogle sataner. Og det bliver alt for ofte tilfældet. Jeg foretrækker klart Naser frem for enhver form for muslimsk fundemantalisme, men jeg kan ikke lide Naser, da han alt for ofte går islamisternes ærinde. Han trækker fronterne hårdt op, så selv ganske almindelige muslimer bliver defineret som islamister. Og det holder ikke.    » Send en kommentar