<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d6686253708161690180', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Paranoia HQ

6.10.07
Jeg ved godt jeg giver nogle forvirrede galninge reklame de egentlig ikke fortjener.
Men hold da helt ferie hvor man får sig et godt grin på den her side "globaldiktatur".

Jeg må ærligt sige jeg lå flad af grin over denne komisk forvirrede alt-omfattende paranoia.
Gad vide hvordan den mand kan sove om natten. For tænk nu hvis nazisterne (der selvfølgelig overvåger alt hvad han laver :P ) skulle komme efter ham.
Ikke mærkeligt at en forvirret mand har en ligeså forvirret blog som favorit. Og hvem er det så - jo det er 9-11 konspirationsteoretikeren og bekenddende Kelly Clarkson-fan (jeps hende der fra American Idol) Steppo.

So here you go boys - lidt ekstra traffic courtesy af en som ikke vil fornærme Bin Laden ved at tage "æren" for 9-11 væk fra ham (damn det kunne jo ende med at gøre manden endnu mere gal i skallen end han er i forvejen :P )

Ikke kun autonom balllade i København

Landet som de fleste af os forbinder med indbegrebet af ro, fred, orden og idyl er desværre også ramt af den rødfacistiske pest.
Idag blev Bern forvandlet til en slagmark da autonome horder med deres velkendte bølle-metoder søgte at forhindre et valg-arrangement arrangeret af SVP (Schweizerische Volkspartei).

Læs rapporter om bål i gaderne, tåregas og den nødvendige portion knippelsuppe på Blick.ch og se indslag fra urolighederne som de komer ind på Schweizer Fernsehen.

Ja de er :P

Spydpigen spørger "Er EU-befolkningerne dummere end politikerne?"

Egentlig er jeg meget enig i flere af Spydpigens punkter (selv om jeg personligt ser mere perspektiv i Europas overlevelse i at styrke demokratiet i EU og gå i retning af en decideret stærk konføderation hvor alle organer er valgt direkte af det europæiske folk).

Men for at spille djævelens advokat (og hofnar) omkring spørgsmålet i overskriften:

Desværret er svaret: ja (hvis man tager dette geniale klip fra det franske Hvem vil være millionær som udtryk for befolkningens intelligens.


Det er godt nok set før at enkelte kandidater dummer sig på simple spørgsmål - men at et flertal i studiepublikummet svarer forkert på et simpelt spørgsmål får mig til at spørge: "Hvis de ikke kan finde ud af noget så simpelt - hvordan skal de så kunne finde ud af en juridisk tekst der trods alt ikke er skrevet helt på Anders And-niveau"

Youtube er også nyttige idioter

Tilsyneladende er det ret let at få slettet videoer på Youtube hvis man vel at mærke som muslim føler at de afslører lidt for meget af dagsordenen.

Snaphanen rapporterer om Politically Incorrects afsløring af hvordan atter en fremtrædende muslim i Tyskland siger en ting ud ad til og en helt anden ting til sine ligesindede.

Men her kan videoen ses med den tyske (vist nok fra Würtemberg at dømme fra hans accent) konvertit http://www.outcut.tv/2007/09/nicht_ganz_grundlich_abu_bakr.php

Heri undskylder han blandt andet at tyskerne ikke var grundige nok i holocaust:
„wie die Türken, so haben auch wir Deutsche oft schon in der Geschichte für eine gute Sache gekämpft, obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren“

Tom og Jerry en jødisk konspiration?

Særdeles underholdende konspirationsteori fra Iransk TV.

Some say that this creation by Walt Disney will be remembered forever. The Jewish Walt Disney Company gained international fame with this cartoon. It is still shown throughout the world. This cartoon maintains its status because of the cute antics of the cat and mouse – especially the mouse.


Hmmm vores kære iranske "film-buff" har ikke engang styr på at det var MGM og ikke Disney der lavede Tom og Jerry...
Og Walt Disney jødisk?
Come on - manden var tværtom kendt som lidt af en anti-semit og småracist overfor blandt andet de sorte i amerika.

Stilheden brudt

Hævneren har haft travlt med alt muligt andet i den seneste måneds tid men er nu alligevel vækket til dåd af et tusind-tal venstrefløjs-ekstremister i det fjerne Kjøvenhavnstrup.

Hovedrystende kan man for tiden følge de forkælede møgungers røveriforsøg på TV2-News.
Det store sammenrend af medieliderlige ung-socialister bedyrer godt nok selv at de vil lave en fredelig demonstration (og besættelse), men netop det sidste svarer jo meget godt til bankrøveren der kommer ind i banken og gør det klart at hvis der ikke ydes modstand vil ingen komme noget til.

Skal vi bare lade disse rabiate galninge røve sig til et hus?

Nej gu' skal vi ej.
Og derfor er det kun glædeligt at Københavns politi med brug af tåregas, knippelsuppe og anholdelser viser klart at den slags kriminel adfærd som G13-terroristerne forsøger ikke kan og ikke vil blive tollereret.

Til Ritt Bjerregaard: Der er ingen grund til at gå i dialog med den flok røvere og banditter. Der skal ikke forhandles med terrorister.